Daňový kalendář

Únor 2015

 • - : Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2014

Leden 2017

 • - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za listopad 2016 (mimo spotřební dan z lihu)
 • - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za listopad 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2016 (pokud vznikl nárok)
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání za prosinec 2016
 • - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2016
 • - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2016
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2016
 • - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2016
 • - Daň silniční: Daňové přiznání a daň za rok 2016
 • - Biopaliva: Hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.
 • - Daň z nemovitých věcí: Daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2017
 • - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2016

Únor 2017

 • - Spotřební daň: Splatnost daně za prosinec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
 • - Daň z příjmů: Podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
 • - Daň z příjmů: Podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2017 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2016
 • - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za prosinec 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání za leden 2017
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2017 (pokud vznikl nárok)
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za leden 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za leden 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za leden 2017
 • - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2017
 • - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2017

Březen 2017

 • - Daň z příjmů: Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016
 • - Odvod z loterií a jiných podobných her: Podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2016
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za leden 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
 • - Daň z příjmů: Čtvrtletní záloha na daň
 • - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • - Daň z příjmů: Elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2017 (pokud vznikl nárok)
 • - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za únor 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za únor 2017
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za leden 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání za únor 2017
 • - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za únor 2017
 • - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2017

Duben 2017

 • - Daň z příjmů: Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
 • - Daň z příjmů: Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2016
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za únor 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
 • - Daň silniční: Záloha na daň za 1. čtvrtletí 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 • - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za únor 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2017 (pokud vznikl nárok)
 • - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2017
 • - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2017
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání za březen 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2017
 • - Daň z hazardních her: Daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2017

Květen 2017

 • - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2017
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za březen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
 • - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za duben 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za duben 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za duben 2017
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2017 (pokud vznikl nárok)
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za březen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
 • - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2017
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání za duben 2017
 • - Daň z nemovitých věcí: Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
 • - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2017
 • - Daň z nemovitých věcí: Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

Červen 2017

 • - Spotřební daň: Splatnost daně za duben 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
 • - Daň z příjmů: Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
 • - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za květen 2017
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání za květen 2017
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za duben 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2017 (pokud vznikl nárok)
 • - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za květen 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za květen 2017
 • - Oznámení FATCA: Podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2017
 • - Oznámení CRS (GATCA): Podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Červenec 2017

 • - Daň z příjmů: Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za květen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
 • - Daň silniční: Záloha na daň za 2. čtvrtletí 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 • - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2017
 • - Daň z hazardních her: Daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2017
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání za červen 2017
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za květen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
 • - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2017
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2017 (pokud vznikl nárok)
 • - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2017

Srpen 2017

 • - Spotřební daň: Splatnost daně za červen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
 • - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za červen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
 • - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za červenec 2017
 • - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2017
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání za červenec 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za červenec 2017
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2017 (pokud vznikl nárok)
 • - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2017
 • - Daň z nemovitých věcí: Splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

Září 2017

 • - Spotřební daň: Splatnost daně za červenec 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
 • - Daň z příjmů: Čtvrtletní záloha na daň
 • - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za srpen 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za srpen 2017
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za červenec 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2017 (pokud vznikl nárok)
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2017
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání za srpen 2017

Říjen 2017

 • - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za srpen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
 • - Daň silniční: Záloha na daň za 3. čtvrtletí 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 • - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2017
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za srpen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
 • - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání za září 2017
 • - Daň z hazardních her: Daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2017
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2017 (pokud vznikl nárok)
 • - Daň z přidané hodnoty: Poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
 • - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2017

Listopad 2017

 • - Spotřební daň: Splatnost daně za září 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
 • - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za září 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
 • - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2017
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2017 (pokud vznikl nárok)
 • - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za říjen 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za říjen 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2017
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání za říjen 2017
 • - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2017
 • - Daň z nemovitých věcí: Splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

Prosinec 2017

 • - Spotřební daň: Splatnost daně za říjen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
 • - Daň silniční: Záloha na daň za říjen a listopad 2017, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
 • - Daň z příjmů: Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
 • - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za říjen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
 • - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za listopad 2017
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2017 (pokud vznikl nárok)
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání za listopad 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2017
 • - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za listopad 2017

Měsíc

Typ daně

 1. Všechny typy
 2. Biopaliva (1)
 3. Daň silniční (5)
 4. Daň z hazardních her (3)
 5. Daň z nemovitých věcí (5)
 6. Daň z přidané hodnoty (39)
 7. Daň z příjmů (34)
 8. Energetické daně (11)
 9. Odvod z loterií a jiných podobných her (1)
 10. Oznámení CRS (GATCA) (1)
 11. Oznámení FATCA (1)
 12. Spotřební daň (45)

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close