Daňový kalendář

Únor 2015

 • - : Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2014

Leden 2016

 • - Spotřební daň: Splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
 • - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • - Pojistné: Podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec
 • - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání za prosinec 2015
 • - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2015
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za listopad 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
 • - Daň z přidané hodnoty: Výpis z evidence 4. čtvrtletí a prosinec
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2015 (pokud vznikl nárok)

Únor 2016

 • - Biopaliva: Hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.
 • - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2015
 • - Daň z nemovitých věcí: Daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2015
 • - Daň silniční: Daňové přiznání a daň za rok 2015
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za prosinec 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
 • - Daň z příjmů: Podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
 • - Daň z příjmů: Podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2016 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2015
 • - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za prosinec 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
 • - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za leden 2016
 • - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za leden 2016
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za leden 2016
 • - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2016
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání za leden 2016
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2016 (pokud vznikl nárok)
 • - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2016

Březen 2016

 • - Daň z příjmů: Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2015
 • - Odvod z loterií a jiných: Podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu podobných her za odvodové období 2015
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za leden 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
 • - Oznámení platebního: Podání oznámení dle § 38fa zákona o daních z příjmů zprostředkovatele
 • - Daň z příjmů: Podání oznámení platebního zprostředkovatele
 • - Daň z příjmů: Čtvrtletní záloha na daň
 • - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • - Daň z příjmů: Elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2015
 • - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2016
 • - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za únor 2016
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání za únor 2016
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za leden 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 • - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za únor 2016
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za únor 2016
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2016 (pokud vznikl nárok)
 • - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2016

Duben 2016

 • - Daň z příjmů: Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
 • - Pojistné: Podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2015
 • - Pojistné: Podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2015, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává sám
 • - Daň z příjmů: Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2015
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za únor 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
 • - Daň silniční: Záloha na daň za 1. čtvrtletí 2016
 • - Odvod z loterií a jiných: Podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 1. čtvrtletí 2016
 • - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 • - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2016
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2016
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2016 (pokud vznikl nárok)
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za únor 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 • - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2016
 • - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2016
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání za březen 2016

Květen 2016

 • - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2016
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za březen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
 • - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za duben 2016
 • - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2016
 • - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za duben 2016
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2016 (pokud vznikl nárok)
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání za duben 2016
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za březen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 • - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za duben 2016
 • - Daň z nemovitých věcí: Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
 • - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2016
 • - Daň z nemovitých věcí: Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

Červen 2016

 • - Spotřební daň: Splatnost daně za duben 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
 • - Daň z příjmů: Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
 • - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za duben 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání za květen 2016
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za květen 2016
 • - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2016
 • - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za květen 2016
 • - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za květen 2016
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2016 (pokud vznikl nárok)
 • - Oznámení FATCA: Podání oznámení dle zákona č. 330/2014 Sb.
 • - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2016

Červenec 2016

 • - Pojistné: Podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2015, má-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává daňový poradce
 • - Daň z příjmů: Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za květen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
 • - Daň silniční: Záloha na daň za 2. čtvrtletí 2016
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 • - Odvod z loterií a jiných: Podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 2. čtvrtletí 2016
 • - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2016
 • - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2016
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2016 (pokud vznikl nárok)
 • - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2016
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2016
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za květen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání za červen 2016

Srpen 2016

 • - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2016
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za červen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
 • - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za červen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání za červenec 2016
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2016
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2016 (pokud vznikl nárok)
 • - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za červenec 2016
 • - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za červenec 2016
 • - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2016
 • - Pojistné: Konečná lhůta pro podání pojistných tvrzení na pojistné na důchodové spoření (opožděné řádné přiznání, vyúčtování včetně dodatečných)
 • - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2016
 • - Daň z nemovitých věcí: Splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

Září 2016

 • - Spotřební daň: Splatnost daně za červenec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
 • - Daň z příjmů: Čtvrtletní záloha na daň
 • - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za červenec 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání za srpen 2016
 • - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za srpen 2016
 • - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za srpen 2016
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2016 (pokud vznikl nárok)
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2016
 • - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2016
 • - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2016
 • - Daň z přidané hodnoty: Žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

Říjen 2016

 • - Spotřební daň: Splatnost daně za srpen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
 • - Daň silniční: Záloha na daň za 3. čtvrtletí 2016
 • - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 • - Odvod z loterií a jiných: Podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 3. čtvrtletí 2016
 • - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2016
 • - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2016
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za srpen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2016
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2016 (pokud vznikl nárok)
 • - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2016
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání za září 2016
 • - Daň z přidané hodnoty: Poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
 • - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2016

Listopad 2016

 • - Spotřební daň: Splatnost daně za září 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
 • - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za září 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2016 (pokud vznikl nárok)
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2016
 • - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2016
 • - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za říjen 2016
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání za říjen 2016
 • - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za říjen 2016
 • - Daň z nemovitých věcí: Splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
 • - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2016

Prosinec 2016

 • - Spotřební daň: Splatnost daně za říjen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
 • - Daň z příjmů: Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
 • - Daň silniční: Záloha na daň za říjen a listopad 2016, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterému se dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %
 • - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za listopad 2016
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2016
 • - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2016
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za říjen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 • - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za listopad 2016
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2016 (pokud vznikl nárok)
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání za listopad 2016

Měsíc

Typ daně

 1. Všechny typy
 2. Biopaliva (1)
 3. Daň silniční (4)
 4. Daň z nemovitých věcí (5)
 5. Daň z přidané hodnoty (38)
 6. Daň z příjmů (33)
 7. Energetické daně (11)
 8. Odvod z loterií a jiných (4)
 9. Oznámení FATCA (1)
 10. Oznámení platebního (1)
 11. Pojistné (5)
 12. Spotřební daň (44)

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close