Propojení fakturace iDoklad se systémy Money

Jednou z výhod služby iDoklad je její automatické propojení s nejrozšířenějšími účetními systémy a import adres a faktur vystavených v iDokladu přímo do účetního systému. Tuto funkci s výhodou využívají všichni, kdo fakturují „v terénu“ nebo mají vzdálená fakturační místa, a samozřejmě účetní kanceláře.

Klienti používají iDoklad pro fakturaci a jejich účetní kancelář si do svého systému sama stahuje nově vystavené faktury a adresy klientů. Vše on-line, automaticky, bez pracného a chybového přepisování dokladů na poslední chvíli.

Systémy Money S3/S4/S5 obsahují modul pro automatizovanou synchronizaci s iDokladem. V případě účetnictví Pohoda je nutné využít externí aplikaci (více informací najdete na stránce iDokladu).

Money S3 Money S4 Money S5 Pohoda
Import adres Ano Ano Ano Ano
Import faktur Ano Ano Ano Ano
Načtení dokladů jedním stiskem přímo z menu Ano Ano Ano Ne
Zpětná aktualizace úhrad Ano Ano Ano Ne

 

Propojení aplikace iDoklad s Money S3

Propojení obou aplikací je jednoduché a intuitivní. Po registraci iDokladu na adrese www.idoklad.cz stačí v Money S3 zadat následující konfiguraci.

Omezení importu dokladů do Money S3

Do programu Money S3 se neimportují úhrady a zálohové faktury. Odpočet zálohy se do vyúčtovací faktury importuje jako odpočet bez vazby na jiný doklad.

Nastavení komunikace

V Money S3 si v menu Nástroje / Nastavení / Externí aplikace zobrazte seznam Propojení externích aplikací. Zde tlačítkem Novýotevřete Kartu propojení externí aplikace a v poli Aplikace vyberte z roletové nabídky volbu iDoklad. Na kartě se poté objeví tři záložky, ve kterých zadejte následující nastavení.

Záložka Konfigurace

Zde doplňte přihlašovací údaje (e-mailovou adresu a heslo), pod kterými jste se registrovali na webovém rozhraní aplikace iDoklad. Pokud jste údaje zadali správně, program zpřístupní roletovou nabídku Agenda v iDokladu, kde si zvolte agendu určenou k přenosu.

Karta externí aplikace – propojení

Záložka Adresář

V této záložce zvolte adresní skupinu z Adresáře v Money S3, do které chcete ukládat nové zákazníky zadané na fakturách importovaných z iDokladu. Vyberete-li možnost Nezařazovat do skupin, adresy se při importu převedou do skupiny Nezařazeno.

Karta externí aplikace – propojení

Záložka Doklady

Poslední záložka je velmi důležitá pro úspěšný přenos faktur. Povinně zde musíte vybrat Typ vystavené faktury, z něhož se do Money S3 doplní účetní údaje, které se v iDokladu nezadávají a bez kterých by se importované doklady do Money S3 nemohly uložit.

Karta externí aplikace – propojení

Pro tento účel doporučujeme v Money S3 vytvořit speciální Typ vystavené faktury, který musí mít doplněnou konfiguraci polí:

Hradit na
Předkontace
Členění DPH (jen plátci DPH)

Další údaje na kartě pro přenos faktur do Money S3 není nutné doplňovat. Některé se přeberou z iDokladu, jiné si můžete konfigurovat podle uvážení.

Typ vystavené faktury

Typu vystavené faktury však nedoporučujeme zadávat Číselnou řadu, protože číslo dokladu a z něj vyplývající variabilní symbol jsou neměnné. Při převodu do Money S3 číslo faktury zůstane zachované v původní podobě a tuto číselnou řadu tedy bude program ignorovat. Naopak by mohlo v případě, kdy by Typ vystavené faktury obsahoval stejnou číselnou řadu jako iDoklad, při přenosu dojít ke kolizi a faktury by se do Money S3 nenačetly.

Upozornění: Pokud provádíte import faktur z iDokladu do agendy, kterou v Money S3 aktivně používáte (vystavujete v této agendě faktury také v Money), je nutné pro faktury vydané zadat v iDokladu jinou číselnou řadu než jakou pro ně máte nastavenou v Money S3. Kdyby obě řady byly stejné, docházelo by k duplicitám při číslování dokladů a import faktur z iDokladu do Money S3 by neproběhl. Příklad: máte-li v Money S3 pro faktury vytvořenou Řadu 2011 a Číslo 0001, je potřeba v iDokladu upravit Formát čísla faktury z původního tvaru {RRRR}{NNNN} např. na {RRRR}9{NNNN}.

 

Nastavení číselné řady v Money S3

Nastavení číselné řady v Money S3

Nastavení číselné řady v iDokladu

Nastavení číselné řady v iDokladu

Po vyplnění uvedených údajů kartu Propojení s aplikací iDoklad tlačítkem OK uložte. Seznam externích aplikací pak můžete zavřít, Money S3 je připravené pro import.

Nastavení pro import faktur vystavených v cizí měně

Pro úspěšný import faktur vystavených v iDokladu v cizí měně musí být v Money S3 na kartě Money / Možnosti a nastavení / Správa seznamů / Cizí měny založená karta měny, ve které je importovaná faktura vystavená. Kurz se přebírá z iDokladu  a v Money S3 jej už nastavovat nemusíte.

Cizí měny

Přenos dat

Vlastní přenos dat provádíte na kartě Nástroje / iDoklad, která otevře jednoduchého Průvodce importem.

Pokud máte v Money S3 pro iDoklad uloženo více přihlašovacích údajů, můžete si na první straně průvodce zvolit, zda chcete import provést pro všechny, nebo jen některé z nich.
Druhá strana vám nabídne možnost importovat všechny doklady obsažené v iDokladu, případně pouze změny, tedy doklady nové a upravené.

Průvodce importem

Pak již stačí tlačítkem Dokončit spustit vlastní import.

Po dokončení přenosu Money S3 zobrazí detailní přehled o výsledku importu a počtu přenesených dokladů a adres. V případě, že došlo k nějaké neshodě (např. jste si v Money S3 správně nenastavili všechny potřebné údaje v Typu vystavené faktury), zobrazí se na kartě varování „Během importu došlo k chybě“. Podrobnou informaci o problému s uvedením chybějících údajů i problematických dokladů najdete v přehledné výstupní zprávě.

Průvodce importem

 

Výstupní zpráva

  Propojení s Money S4/S5

  Kontaktujte prosím prodejce systému nebo svého implementačního technika, propojení vám rád nastaví. Případně se můžete obrátit přímo na nás.

  Propojení s jiným systémem

  Chtěli byste propojit iDoklad s jiným účetním programem? Dejte nám vědět!

  Kontaktujte nás!

  Potřebujete něco vědět?
  Ozveme se Vám zpět.

  Vaše jméno*

  Společnost

  E-mail*

  Telefon

  Zpráva

  Ochrana proti SPAMu - napište 123