Novela zákona o dani silniční

Dne 4. července 2008 nabyl účinnosti zákon 246/2008 Sb., který novelizuje zákon o dani silniční. Změny se mimo jiné týkají slev na dani, což je vzhledem k blížícímu se termínu pro výpočet záloh vcelku důležité.

Změny způsobené zákonem 246/2008 Sb. se do zákona o dani silniční poprvé promítnou až za zdaňovací období roku 2009 s výjimkou ustanovení týkajících se změn v oblasti snížení sazeb.Nový způsob uplatňování snížení sazeb se uplatňuje již za zdaňovací období roku 2008.

Zásadní změny v uplatňování snížení sazeb:

  • nově se sazba daně snižuje také u osobních automobilů (což dříve nebylo),
  • nově snížení nemá vazbu na emisní limity (EURO 3, 4, 5 apod.), ale váže se na datum první registrace.

Sazba daně se u vozidel snižuje o:

  • 48 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců od data první registrace a
  • 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a
  • 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců.

Nárok na příslušné snížení sazby daně vzniká počínaje kalendářním měsícem prvé registrace vozidla a končí u téhož vozidla po 108 kalendářních měsících. Při změně provozovatele vozidla s nárokem na snížení sazby daně lze u nového provozovatele uplatnit příslušné snížení sazby daně nejdříve v kalendářním měsíci zápisu změny provozovatele v technickém průkazu.

U vozidel dovezených ze zahraničí prokáže poplatník daně nárok na snížení sazby daně potvrzením nebo jiným dokladem o první registraci vozidla, vydaným příslušným registračním orgánem v zahraničí, popřípadě registračním orgánem na území české republiky, který má k dispozici údaje k vozidlu, v nich je první registrace zaznamenána.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close