Byla zveřejněna nová verze Money S3 16.800

Vážení uživatelé,

od 29.7.2016 je účinná nová právní úprava pro oblast Intrastatu, a to nový celní zákon a nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky.

V této souvislosti byla zveřejněna nová verze Money S3 16.800, která na legislativní změny reaguje. Pro zpracování výkazu Intrastat za období srpen 2016, doporučujeme aktualizaci na verzi 16.800.

Přečíst seznam změn a novinek