Vyšla nová verze Money S3 18.100

Verze reaguje na legislativní změny ve mzdových konstantách – navýšení minimální mzdy či daňového zvýhodnění na první dítě. Nově také můžete zadávat otcovskou dovolenou, uplatnit srážkové daně podle nových pravidel nebo podávat daňové přiznání pomocí aktualizovaných formulářů.

Přehled všech změn a novinek, včetně videonávodu pro hromadnou změnu mzdového období zaměstnanců, najdete na našich stránkách.

VÍCE O NOVINKÁCH