Další utility

  Money S3 nemusíte doplnit jen o komplexní moduly, jako je například Aktivní saldoMobile S3 nebo Kniha jízd a cestovní náhrady. Další desítky funkcí jsou obsaženy v drobných utilitách, z nichž mnoho je dokonce zadarmo ke stažení na interentu – a ty ostatní si můžete alespoň vyzkoušet v podobě demoverzí.

  Na této stránce najdete většinu takových aplikací, které mohou výrazně rozšířit možnosti vašeho účetního systému Money S3 a ušetřit vám tak čas a prostředky při jeho používání.

  Agenda plus

  Pokročilé možnosti práce s agendou a seznamy

  Určitě se vám čas od času stává, že byste chtěli se seznamy uskutečnit některé operace, které Money S3 běžně neumožňuje. Může jít třeba o přečíslování pokladních nebo interních dokladů podle data, trvalé odstranění smazaných záznamů (modře přeškrtnutých) nebo kontrolu posloupnosti číselných řad. To vše dokáže velmi oblíbený modul Agenda plus.

  Produkt pro neomezený počet agend můžete zakoupit zde. Pro použití pouze v jedné agendě Money nakupujte zde.

  Zkušební verze ke stažení

    Název Velikost
  Agenda Plus Agenda Plus 1 MB

   

   

  Automatická reindexace

  Profesionálové ocení tuto drobnou funkci pro práci se zdrojovými daty Money S3. Reindexace databází probíhá podle parametrů zadaných z příkazové řádky (lze ji tedy automaticky spustit z naplánovaných úloh Windows). Před reindexací dokáže smazat indexové soubory a provést tedy „úplnou“ reindexaci dat. Umožňuje také exportovat záznamy z databáze GLAkce a zmenšit tak její velikost. Další speciální funkcí je možnost reindexace v případě, kdy jsou přihlášení uživatelé, a uvolnění souborů net.acc a netacc.ini.

  Produkt můžete zakoupit zde.

  Zkušební verze ke stažení

    Název Velikost
  Automatická reindexace Automatická reindexace 487 kB

   

  BC Check

  Kontrola expedovaného zboží z Money S3 pomocí čtečky čárového kódu

  Potřebujete mít kontrolu nad tím, že expedujete přesné množství právě toho zboží, které je uvedené na faktuře či dodacím listu? Použijte program BC Check.

  Pomocí této aplikace je možné rychle a pohodlně kontrolovat expedované zboží pomocí čtečky čárového kódu. Stačí vybrat doklad, který chcete zkontrolovat (fakturu nebo dodací list), a program ihned zobrazí položky dokladu včetně množství. Následným skenováním zboží se na obrazovce postupně odečítají množstevní jednotky. V okamžiku, kdy položku naskenujete tolikrát, kolik kusů je zadáno na dokladu, zobrazí se u ní stav „OK“. Pokud ovšem naskenujete rozdílný počet množstevních jednotek, bude u položky uveden rozdíl (přebytek/chybějící MJ). Pokud naskenujete čárový kód, který na dokladu není, přidá se položka s upozorněním na konec skenovaného seznamu.

  Produkt můžete zakoupit zde.

  Cardsweeper

  Nástroj pro mazání nepoužívaných skladových zásob a kmenových karet

  Program zkontroluje vybranou agendu a nabídne odstranění těch záznamů z databáze skladových zásob (sksezzas), se kterými nikdy nebyl proveden žádný pohyb (ve všech letech). Druhá volba nabízí odstranění kmenových karet (skkmkart), které nejsou umístěné na žádném ze skladů (uživatelé totiž často vymažou kartu ze skladu, ale již ne z kmenových karet). Udělejte si v datech pořádek!

  Ke stažení zdarma

   NázevVelikost
  CardsweeperCardsweeper18 kB

  Cashplan

  Peníze se musí točit! Než je však začnete otáčet, musíte mít o nich dokonalý přehled a kontrolu. Díky aplikace Cashplan, která pracuje s daty Money S3, budete mít naprostý přehled o finančních tocích a očekávaných příjmech a výdajích vaší společnosti.

  Cashplan monitoruje všechny nezaplacené pohledávky a závazky z pohledu data splatnosti a na základě tohoto data je schopen odhadnout očekávané příjmy i výdaje. Na úrovni pohledávek můžete pracovat s procentuálním vyjádřením platební morálky dlužníků. Cashplan také sleduje stavy finančních prostředků na běžných účtech a pokladnách a díky těmto údajům je schopen zobrazit očekávané stavy finančních prostředků a kritická místa. Pomocí ručního zadání plánovaných příjmů nebo výdajů můžete modelovat finanční toky společnosti. Cashplan pracuje v režimech denního, týdenního a měsíčního srovnání a dokáže zobrazit až 7 období současně včetně grafického zobrazení.

  Produkt můžete zakoupit zde.

  Zkušební verze ke stažení

   NázevVelikost
  CashPlanCashPlan256 kB

   

  Dlužníci

  Dlužníci je jednoduchý datový zásuvný modul, který vhodně doplňuje standardní tiskovou sestavu Money S3 Dlužníci, respektive na předchozích stránkách zmíněný doplněk Platební kázeň odběratelů. Jedním kliknutím totiž můžete hromadně odeslat upomínkové e-maily se seznamem neuhrazených dokladů a žádostí o zaplacení. Text e-mailu je možné uživatelsky definovat.

  Produkt můžete zakoupit zde.

  Zkušební verze ke stažení

    Název Velikost
  Platební kázeň a Dlužníci Platební kázeň a Dlužníci 2 MB

   

  Export PPL

  Pokud využíváte služeb přepravní společnosti PPL, můžete exportovat vystavené faktury do formátu, který jde načíst na webovém portálu PPL. Služby přepravních služeb sice nejčastěji využívají vlastníci internetových obchodů, ale větší množství individuálních zásilek zboží využívá mnohem více společností. Nastavení umožňuje exportovat z faktury různé proměnné.

  Produkt můžete zakoupit zde.

  Zkušební verze ke stažení

    Název Velikost
  Export PPL Export PPL 1 MB

   

  Generování čárového kódu

  Jestliže chcete ve firmě využívat čárové kódy a daný sortiment je neobsahuje, můžete je snadným způsobem generovat přímo do skladových karet v Money S3. Doplněk podporuje mezinárodní EAN kód, nebo libovolný vnitrofiremní kód, který poté můžete tisknout např. na samolepící štítky.

  V současné době jsou k dispozici dvě verze:

  • Varianta Lite
   • Umožňuje pouze hromadné generování na celý sklad nebo skupinu.
   • Zakoupit produkt
  • Varianta Profi
   • Umožňuje nastavit i automatické generování kódu ihned po uložení skladové karty v Money.
   • Zakoupit produkt

  Zkušební verze ke stažení

    Název Velikost
  Generování čárového kódu Generování čárového kódu 2 MB

   

  Globální hledání

  Doplněk vyhledává v Money S3 libovolné záznamy podle klíčového slova. Na rozdíl od běžného vyhledávání funguje napříč seznamy a dokonce i všemi moduly. Umožňuje nahlédnout i do minulých účetních let. Globální hledání je výborným pomocníkem v situacích, kdy hledáte např. text v položkách faktur nebo v poznámkách adresáře (nikoliv hned v názvu faktury či karty adresáře).

  Ke stažení zdarma

    Název Velikost
  Globální hledání Globální hledání 1 MB

   

  Hromadné generování faktur

  Zásuvný modul Money S3 Hromadné generování faktur umožňuje generovat vystavené faktury podle předem definovaných dávek. Je určený především pro firmy s periodickou fakturací (např. měsíční paušální fakturace). Program umožňuje využívat i tzv. uživatelské proměnné, pomocí kterých lze snadno měnit texty před či za položkami, případně v poznámce položky.

  Produkt můžete zakoupit zde.

  Zkušební verze ke stažení

   NázevVelikost
  Hromadné generování fakturHromadné generování faktur1 MB

   

  Import skladových zásob

  Import skladových zásob (tzv. SKimport) umožňuje načítat skladové databáze ve formátu DBF přímo do vašeho Money S3. To je výhodné zejména tehdy, když vám váš dodavatel předá seznam produktů v Excelu, a vám se nechce ručně přepisovat ceny či zakládat nové karty skladových zásob. Pokud je nalezena stávající skladová karta, aktualizuje se pouze cena; v opačném případě je založena nová položka seznamu.

  Ke stažení zdarma

   NázevVelikost
  Import skladových zásobImport skladových zásob1 MB

   

  Import Inventury

  Aplikace Import inventury slouží k vytvoření korekčních dokladů inventury, zapsané v Excelu či jiném externím programu. Ve zdrojovém XLS souboru jsou uvedené zásoby s rozdílným stavem zásob oproti stavu zásoby v Money S3. Na manko se vytvoří výdejka a na přebytek příjemka. Zdrojový XLS soubor musí obsahovat: Kód skladuSpojovací klíč (volitelně Katalog, PLU, Čárový kód, GUID), Rozdíl (kladné hodnoty = přebytek, záporné hodnoty = manko) a Cenu (nepovinný údaj, který se použije při tvorbě příjemky; pokud chybí, dosadí se poslední nákupní cena). Zdrojovým souborem je implicitně XLS, v konfiguraci je však možné zadat čerpání i z jiných zdrojů dat (Access, DBF, SQL apod.).

  Produkt můžete zakoupit zde. * momentálně nedostupné

   

  Konvertor příjmových dokladů

  Pomocí zásuvného modulu Konvertor příjmových dokladů můžete jednoduchým způsobem konvertovat položky přijaté faktury (ať už příjemky, nebo dodacího listu) do faktury vystavené, dodacího listu či prodejky. Jestliže v Money S3 evidujete přijaté faktury s větším množstvím položek, které následně fakturujete konkrétnímu odběrateli, vyzkoušejte si tento doplněk – minimalizujete tím nechtěné záměny položek, které vznikají při přepisování z faktury přijaté do faktury vystavené. Zároveň ušetříte i ohromné množství času.

  Produkt můžete zakoupit zde.

  Zkušební verze ke stažení

   NázevVelikost
  Konvertor příjmových dokladůKonvertor příjmových dokladů1 MB

   

  Monexcel

  Pomocí tohoto doplňku je možné exportovat výběrové tiskové sestavy (tedy nejenom klasické „mřížkové“ seznamy) z Money S3 do formátu MS Excel. Doplněk využívá tzv. převodních šablon (ty nejpoužívanější jsou standardní součástí instalace), které si může uživatel dále graficky upravit. Pokud často potřebujete s tiskovými sestavami dále pracovat, vytvářet na jejich základě analýzy či je jen prezentovat v rámci jiných dokumentů, ušetří vám Monexcel řadu hodin zdlouhavého přepisování a vyloučí možnost chyby.

  Produkt můžete zakoupit zde.

  Zkušební verze ke stažení

    Název Velikost
  MonExcel MonExcel 2 MB

   

  Money2EDI

  Program Money2EDI je určený pro elektronickou výměnu dokumentů mezi Money S3 a obchodními partnery prostřednictvím EDI providera (CCV, EDITEL atd.). Modul je určený firmám, které obchodují s řetězci typu Ahold, Makro, Tesco apod. a u kterých EDI komunikace nahrazuje běžné „papírové“ doklady. Můstek podporuje primárně formát EDITEL INHOUSE a doplňuje funkčnost Money S3 o práci se spotřební daní a s obaly. Součástí aplikace jsou některé zákaznické úpravy, program průběžně upravujeme podle požadavků uživatelů a jejich obchodních partnerů. Pro funkčnost importu objednávek do Money S3 je nutné mít Money S3 vybavené modulem XML DE Profi.

  Produkt můžete zakoupit zde.

  Zkušební verze ke stažení

    Název Velikost
  Money2EDI Money2EDI 4 MB

   

  Peněžní deník Plus

  Peněžní deník Plus je rozšířený generátor reportů peněžního deníku. Cílovou sestavu je možné volitelně sumovat podle různých skupin (např. zakázek, středisek, firem apod.) a také exportovat do programu MS Excel. Unikátní horizontální členění dovoluje pro snadné porovnání zobrazit více reportů vedle sebe.

  Produkt můžete zakoupit zde.

  Zkušební verze ke stažení

    Název Velikost
  Peněžní deník Plus Peněžní deník Plus 1 MB

   

  Platební kázeň odběratelů

  Detailně analyzuje odběratelské firmy z adresáře firem Money S3, u každé sledované firmy je navíc pomocí pětihvězdičkové stupnice zobrazena její platební morálka.

  K dispozici jsou celkem 3 režimy:

  • analýza konkrétní firmy z adresáře
  • seznam odběratelů, kteří hradili doklady po splatnosti
  • výpis aktuálních dlužníků včetně dokladů

  Produkt můžete zakoupit zde.

  Zkušební verze ke stažení

   NázevVelikost
  Platební kázeň odběratelůPlatební kázeň odběratelů2 MB

   

  Pohyby zamknutých položek

  Tato drobná utilita zobrazí výdajové doklady, jejichž prostřednictvím bylo zboží prodáno. Je vhodná zejména pro rychlé dohledání dokladů, u kterých je nutné (např. z důvodu chybně přijaté faktury) zaměnit skladovou dodávku tak, aby bylo možné přijatou fakturu smazat či upravit.

  Ke stažení zdarma

    Název Velikost
  Pohyby zamknutých položek Pohyby zamknutých položek 1 MB

   

  Print Card

  Mnoho firem si zbytečně komplikuje život tím, že etikety a popisky zboží v prodejně tiskne z jiného programu, než ve kterém vede účetnictví a prodej. Program Print Card je proto určený pro rychlý tisk štítků a etiket na běžných laserových či inkoustových tiskárnách přímo z Money S3. Aplikace umožňuje tisk štítků ze seznamu zásob, ze skladového dokladu (včetně čárových kódů) a tisk adresních štítků nebo obálek pro snazší distribuci adresátům. Součástí programu je archiv formulářů, který obsahuje několik desítek již připravených grafických návrhů formulářů štítků; není ale problém vytvořit si jakýkoliv vlastní návrh.

  Produkt můžete zakoupit zde.

  Zkušební verze ke stažení

   NázevVelikost
  PrintCard - tisk štítkůPrintCard - tisk štítků6 MB

  Septim2Money S3

  Obousměrný datový převodník mezi systémy Septim 3.1 (ASW) a Money S3

  Systémy Septim od společnosti ASW slouží k přímému prodeji v restauracích, jídelnách a podobných provozech. Obousměrný převodní můstek mezi nimi a Money S3 zajišťuje následující činnosti:

  • Převod skladových karet z Money S3 do systému Septim 3.1.
  • Zpětný import prodeje do Money S3 v podobě skladových prodejek.
  • Zaúčtování tržeb na pokladnách.

  Systém pracuje s přímým napojením na data Septim 3.1 a vyhýbá se tak manipulaci s exportními a importními soubory. V uživatelském rozhraní můstku se nastavují analytické účty jednotlivých pokladen, DPH apod. Můstek umí pracovat s klientskými konty a trasami peněz.

  Produkt můžete zakoupit zde.

   

  Sumační sestavy S3 Kasa

  Přehledné informace o tržbách s možností exportu do Excelu

  Doplněk poskytuje souhrnné sumační informace ze skladových prodejek, které byly vytvořené v programu Money S3 nebo v nadstavbě Money S3 Kasa. Množinu načítaných dat je možné omezit datovým filtrem a dále filtrem na konkrétní prodejní místa. Výsledkem je přehledný interaktivní seznam, který zobrazuje denní, měsíční, čtvrtletní i pololetní tržby. Kromě toho Sumační sestavy umožňují rozpis DPH, plateb nepeněžními platidly (např. platebními kartami) a grafický náhled na data. Pro další zpracování oceníte navíc jednoduchý export do Excelu.

  Produkt můžete zakoupit zde.

  Zkušební verze ke stažení

   NázevVelikost
  Sumační sestavy S3 KasaSumační sestavy S3 Kasa1 MB

   

  Uložení / načtení zámků dokladů

  Tímto doplňkem můžete rychlým způsobem odemknout všechny požadované doklady (např. z důvodu provedení přepočtu pořizovacích cen zásob). Na rozdíl od interní funkce Money S3  Hromadné zamykání dokladů si však doplněk „zapamatuje“, které doklady byly uzamčené a které nikoli. Poté, co provedete požadované úpravy, je uvedení zámků do původního stavu otázkou několika vteřin.

  Ke stažení zdarma

    Název Velikost
  Uložení / načtení zámků dokladů Uložení / načtení zámků dokladů 921 kB

   

  Výpis duplicitních skladových karet

  Hledání duplicitních záznamů v položkách seznamů Money S3 je čas od času sice potřebná, ale velmi úmorná a nudná činnost. Zvláště v seznamu skladových karet je hledání značně obtížné, přičemž duplicity mohou ve větších databázích činit potíže při naskladňování a evidování stavu zásob. Výpis duplicitních skladových karet tuto kontrolu provede za vás. Velmi jednoduše dokáže vyhledat položky se stejným katalogovým číslem, čárovým kódem popisem nebo zkratkou. Utilita je zcela zdarma, vyzkoušet ji můžete třeba hned!

  Ke stažení zdarma

    Název Velikost
  Výpis duplicitních skladových karet Výpis duplicitních skladových karet 342 kB

   

  Výsledovka plus

  Chcete-li klasickou výsledovku zobrazit v mnohem detailnější formě, je tu Výsledovka Plus. Díky ní je možné sledovat např. ziskovost (hospodářský výsledek) několika zakázek najednou nebo graficky zobrazit vývoj nákladů a výnosů podle zvoleného datumového období. Porovnávat lze i účty s ostatními zakázkami, export do Excelu je samozřejmostí.

  Produkt můžete zakoupit zde.

  Zkušební verze ke stažení

    Název Velikost
  Výsledovka Plus Výsledovka Plus 1 MB

   

  XML DE Profi

  Modul pro výměnu XML dat mezi Money S3 a jinými systémy

  Modul je určený pro výměnu dat ve formátu XML mezi Money S3 a dalšími softwarovými řešeními pro vedení speciálních agend  – mnohé z nich jsou součástí tohoto katalogu. Pro správný chod některých z nich je tento modul zcela nezbytnou součástí. Pokud takových modulů používáte víc, stačí vám pochopitelně jen jediná licence XML DE Profi.

  Instalaci modulu XML DE Profi provádí buď některý z obchodních partnerů CÍGLER SOFTWARE, nebo distributor rozšiřujícího modulu, který s Money S3 bude komunikovat.

  Produkt můžete zakoupit zde.

   

  Záměna bankovních kódů

  Záměna bankovních kódů je utilita, která umožňuje provést hromadnou záměnu bankovních kódů v adresáři firem Money S3. Využijete ji třeba v situacích, kdy dojde ke sloučení dvou bankovních ústavů a je tak nutné aktualizovat bankovní spojení dodavatelů. Aplikace zajistí, že při přepisování neuděláte chybu, a navíc vám ušetří značné množství času. Za její použití přitom nic neplatíte.

  Ke stažení zdarma

   

  Ziskovost dokladů

  Ziskovost dokladů je zásuvný modul Money S3, který umožňuje sledovat ziskovost jednotlivých záznamů (vystavených faktur, prodejek, objednávek), a to včetně rozpisu položek. Nejedná se však o pouhou statickou tiskovou sestavu: výsledkem je totiž přehledný seznam dokladů, ve kterém je možné data třídit a vyhledávat. Naleznete zde také tzv. TOP přehledy, které zobrazují výsledky sumárně z několika pohledů, např. nejziskovější odběratele či zakázky. Vše je navíc možné exportovat do Excelu a v něm dále informace zpracovávat.

  Produkt můžete zakoupit zde.

  Zkušební verze ke stažení

    Název Velikost
  Ziskovost dokladů Ziskovost dokladů 1 MB

  Máte zájem o Money S3?

  Ozveme se vám zpět!

  Vaše jméno*

  Společnost

  E-mail*

  Telefon

  Zpráva

  Rozšíření

  Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close