Dynamic Report

  Nadstavba s řadou velmi užitečných sestav z ekonomických a skladových modulů Money S3.

  Dynamic Report je soubor přehledových sestav pracujících online nad daty Money S3. Veškeré reporty vynikají především svou rychlostí, množstvím vstupních filtrů, možnostmi volitelného seskupování, přehledností a exportem do mnoha formátů pro další zpracování. K dispozici jsou formáty MS Excel a MS Word, txt formát nebo je možné sestavu rovnou poslat e-mailem.

  Většina sestav v Dynamic Reportu byla tvořena na základě požadavků klientů s ohledem na maximální využití dat Money S3 a preciznost jejich publikování. Dynamic Report ve verzi 3 obsahuje vylepšené reporty předchozí verze a zcela nové reporty, které určitě stojí za pozornost.

  Koupit na e-shopu

  Obsahuje reporty z modulů:

  • Účetnictví (saldo, zaúčtování);
  • Fakturace (položky faktur)
  • Pohledávky a závazky (pohledávky/závazky, odsouhlasení pohledávek, penále a další);
  • Skladové hospodářství (stav skladu ke dni, skladové pohyby, stav dodávky).

  Modul podvojné účetnictví

  Saldo

  Tato sestava obdobně jako saldo v Money S3 zachycuje nevyrovnané položky na saldokontních účtech. Oproti Money je však nesrovnatelně rychlejší, přehlednější a má větší možnosti filtru a výstupů.

  • Rychlost – rychlost je jednou z hlavních výhod salda v Dynamic Report. Ve srovnání s Money S3 je saldo z Dynamic Reportu rychlejší v řádů desetinásobků.
   Navíc po dobu zpracování salda můžete v Money bez problémů pracovat.
  • Vstupní filtr a přehlednost sestavy – oproti Money S3 je zde navíc možnost tisknout saldo dle středisek, činností a zakázek. Můžete si také vybrat saldo za více firem než pouze za jednu. Výhodou je také možnost sloučení řádku účetního deníku dle čísla dokladu, párovacího symbolu nebo podle IČO. Tím ušetříte papír a získáte přehlednější výstup. Základním prvkem vedoucím k daleko lepší přehlednosti je členění záznamů dle saldokontního účtu, dále dle adresy (IČO) a následně dle otevřených párovacích symbolů. Jednoduchou volbou je možné členění změnit na strukturu Adres – saldokontní účet, což přinese ucelený přehled vztahů s danou adresou. Další možností je rychlé fulltext vyhledávání ve výsledném reportu. Užitečnou funkcí je také možnost seskupit záznamy salda dle párovacího symbolu, případně dle čísla dokladu, čímž výrazně snížíme počet řádků v případě rozúčtovaných faktur apod. Za zmínku stojí i možnost generovat saldo včetně historie již vyrovnaných případů, což pomáhá případnému dohledávání a kontrole.
  • Saldo v cizí měně
   Toto je funkce, která v Money S3 úplně chybí. Díky této sestavě je možné generovat saldo s údaji v cizí měně současně s hodnotami v Kč. Díky této funkci se dají dohledávat nezaúčtované kurzové rozdíly a další nesrovnalosti.

  Zaúčtování

  Zdrojem dat pro tuto sestavu je především účetní deník Money S3 a tabulky prvotních dokladů. Sestava slouží pro přehledy nákladů a výnosů dle různých kritérií a filtrů. Ideální je pro analýzu středisek, činností, zakázek a konkrétních nákladových a výnosových účtů. Sestavu je možné vytisknout s detailem, který obsahuje veškeré řádky odpovídající filtru nebo detail potlačit, a tak získat sumární údaje. Report navíc umožňuje volitelné seskupení záznamů se součty. Tato sestava je jak stvořena pro export do XLS a další zpracování.

  Modul fakturace a pohledávky/závazky

  Položky faktur

  Tisková sestava se zaměřuje na přehled fakturovaných položek (vystavené faktury) a položek na přijatých fakturách. Tuto sestavu ocení ti, kteří fakturují neskladové položky (například služby), případně ti, kteří fakturují zboží na základě skladových dodacích listů a potřebují přehled z faktur.

  • Filtr a volby seskupení
   Variabilita filtru a možnost seskupení u této sestavy vede k mnoha pohledům na sledovaná data. U období, za které se sestava generuje, je možné zadat, zda se jedná o datum zdanitelného plnění, nebo datum úhrady, což využijete při přípravě podkladů pro odměny prodejců. Filtrovat je dále možné dle číselné řady dokladů, adres, středisek, zakázek i činností. Dle katalogu a popisu je možné také filtrovat, a to buď fulltextově, anebo od začátku textového řetězce. Seskupení záznamů nabízí dvouúrovňové členění, nabízející velkou škálu přehledů.

  Pohledávky a závazky

  Jedná se o sestavu podobnou sestavě „Stav závazků a pohledávek ke dni“ v Money S3 s několika důležitými vylepšeními. Hlavní výhodou je možnost volby seskupení dokladů dle adresy, středisek, zakázek, činností, měny a hlavně dle počtu dní po splatnosti. Díky této funkci jste schopni vytisknout jeden report pohledávek nebo závazků (často požadovaný bankami) se všemi doklady rozdělenými dle počtu dní po splatnosti. Intervaly dní po splatnosti jsou uživatelsky definovatelné. Pokud si zaškrtnete volbu „Report za zákazníky“ získáte ucelený přehled, kde budete mít v jednom řádku adresu s údaji jejich celkových pohledávek/závazků, ve splatnosti, po splatnosti a sumy dle nastavených intervalů po splatnosti. Řazení dokladů v rámci skupiny je také volitelné a navíc je možné doklady vynechat a nechat zobrazit pouze celkové hodnoty. Tuto sestavu také lze použít pro podklady k zápočtům.

  Odsouhlasení pohledávek

  Pokud na konci roku musíte tvořit dopisy s odsouhlasením pohledávek k 31. 12., využijte této sestavy v Dynamic Report. Ke stanovenému datu vám vygeneruje
  dopisy pro každého dlužníka zvlášť, s předpřipravenými texty, které se dají upravit. Stačí orazítkovat, podepsat a poslat.

  Bonus

  Tato sestava slouží k dodatečnému výpočtu bonusů u faktur uhrazených do stanoveného limitu dní po splatnosti. Kdo dává dodatečnou slevu v případě včasné úhrady, určitě tuto sestavu ocení. Limit dní po splatnosti i procentní sazba bonusu z celkové částky jsou definovatelné. Filtrovat je možné dle dat, číselných řad i odběratelů.

  Finanční služby

  Report finanční služby vypočítává poplatek (finanční službu) za prodlouženou splatnost nad rámec běžných podmínek. Parametry jsou definovatelné. Filtry jsou stejné jako u sestavy Bonus.

  Úrok z prodlení

  Report slouží pro výpočet úroku z prodlení uhrazených faktur. Nastavit je možné procentní denní úrok i počet tolerovaných dní po datu splatnosti. Filtrovat lze podle dat, číselné řady nebo odběratele. Při výpočtu částky úroku se samozřejmě zohledňují částečné platby.

  Skladové hospodářství

  Stav dodávky

  Report stav dodávky je první ze série sestav čerpajících údaje ze skladového hospodářství Money S3. Dodávkou se zde myslí konkrétní příjmový skladový doklad jako je například příjemka, přijatá faktura nebo přijatý dodací list. Zadáním čísla dokladu a data, ke kterému se má stav dodávky spočítat, vám program řekne, jaké zboží k zadanému datu z patřičné dodávky na skladě zbývá. Report obsahuje údaje o dodavateli, od kterého se zboží naskladnilo, soupis karet, které se dokladem přijímaly, údaje o množství, cenách a zbývajícím počtu ke dni. Součástí reportu je také vyčíslení celkové i zbývající hodnoty dodávky.

  Stav zásob ke dni

  Stav zásob ke dni je novinkou a jedním z hlavních trháků nové verze Dynamic Report. Jeho předností je především skutečnost, že je mnohonásobně rychlejší než sestava stavu zásob z Money S3 (cca 15x). Oceníte také možnost volby seskupení Sklad-karta, nebo Karta-sklad. Před generováním sestavy je možné filtrovat skladové karty dle skladu, skladové skupiny, katalogu, názvu a dalších údajů. Výsledná sestava obsahuje údaj o počtu MJ a pořizovací ceně za MJ a celkem. Volitelně je možné zobrazit zásoby ve struktuře tak, jak jsou ve skladech nebo v hierarchii Karta-sklad, která Vám nabídne soupis skladů, na kterých se zásoba vyskytuje s údaji o počtu MJ a pořizovacích cenách.

  Skladové pohyby

  Další silnou sestavou nového Dynamic Report je přehledová sestava skladových pohybů. Pomocí tohoto reportu je možné analyzovat veškeré skladové pohyby jako jsou skladové příjmy a výdeje, prodej, převod, příjem z výroby, příjem z kompletace, výdej do výroby a výdej na kompletaci. Veškeré skladové pohyby je možné také rozdělit dle dokladů, kterými vznikly. Filtrovat je možné dle skladů, atributů skladových karet jako je název, katalog a další. Důležitým prvkem je možnost filtrovat dle účtů MD a D ve skladových položkách, což přispívá ke kontrole zaúčtování skladových pohybů při metodě A. Výsledná sestava obsahuje maximum údajů, které lze ze skladových pohybů a souvisejících databází vyčíst. Nechybí informace o počtu MJ, pořizovací i prodejní ceně, adrese, názvu, katalogu, účtech MD a D a dalších. K dispozici je dvouvrstvé seskupení, které se dá navolit z mnoha údajů. Jako první zvolíte například seskupení dle adresy a následně necháte seskupit dle skladové karty. Získáte tak mnoho zajímavých přehledů.
  TIP: Vhodným filtrem, kde nastavíte typ pohybu (například příjem a následná volba seskupení dle účtu MD) jste ve výsledném reportu schopni rychle zkontrolovat správnost účtování na účtech 132, 112 apod.

  Jednoduché účetnictví

  Účetní pohyby

  Sestava čerpá data z peněžního deníku. Dokáže udělat přehled jednotlivých účetních pohybů za určité období s možností seskupení dle zkratky pohybu a dále dle střediska nebo naopak. Ve vstupním filtru je možné zvolit střediska, zakázky, činnosti nebo pohyby, za které se má report vygenerovat. Po zaškrtnutí volby „Bez detailu“ se zobrazí pouze celkové částky.

  Ceník

  Produkt Cena
  Licence Dynamic Report na 1. PC
  3 490 Kč 

  Koupit

  Licence na každé další PC
  1 000 Kč
  Upgrade z verze 1 na verzi 3
  1 390 Kč
  Upgrade licence na další PC
  500 Kč

  * Výše uvedené ceny jsou bez DPH.

  Bezplatná zkušební verze

  Stáhnout bezplatnou zkušební verzi

  Objednávky

  Dynamic Report si můžete objednat v centrále CÍGLER SOFTWARE, a.s.
  tel.: +420 549 522 511
  fax: +420 549 522 512
  e-mail: obchod@money.cz

  Máte zájem o Money S3?

  Ozveme se vám zpět!

  Vaše jméno*

  Společnost

  E-mail*

  Telefon

  Zpráva

  Rozšíření

  Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close