XML výkazy pro příspěvkové organizace

  Legislativa a povinnosti vybraných účetních jednotek

  V rámci reformy veřejných financí prováděné Ministerstvem financí ČR vstoupila od 1. ledna 2010 v platnost nově vydaná prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb., která zásadním způsobem mění účetnictví a výkaznictví příspěvkových organizací.

   NázevPopisVelikostDatum
  Postup při tvorbě účetních výkazů v elektronické formě pro CSÚISPostup při tvorbě účetních výkazů v elektronické formě pro CSÚISMetodický pokyn pro příspěvkové organizace9 MB21.3.2018

  Rozsah, změny v metodice účetnictví, nové přístupy k výkaznictví a přenos informací do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) budou vyžadovat od dotčených účetních jednotek zejména následující povinnosti:

  • jmenovat jednu tzv. zodpovědnou osobu (ZO) a minimálně jednu náhradní zodpovědnou osobu (NZO), která bude zajišťovat technickou část komunikace a zodpovídat za přenos dat mezi ÚJ a CSÚIS;
  • zaregistrovat se jako ÚJ pro zasílání dat do CSÚIS;
  • odeslat požadovaná data v technické formě požadované CSÚIS v termínech určených MF ČR (tzn. příslušný XML soubor vyhlášené struktury).

  Řešení pomocí modulu „XML výkazy S3“ a podporované výkazy

  Pro tyto potřeby slouží aplikace „XML výkazy S3“, která umožní připravit následující formuláře v požadované XML struktuře. Formuláře je možné vyexportovat z programu Money S3 a provést jejich import do aplikace „XML výkazy S3“.

  XML výkazy

  XML výkazy

  XML výkazy S3 podporuje editaci, tisk a export následujících účetních výkazů:

  • Příloha č. 1 – Rozvaha pro příspěvkové organizace,
  • Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty pro příspěvkové organizace,
  • Příloha č. 3 a 4 – Přehled o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu,
  • Příloha č. 5 – Příloha pro příspěvkové organizace zřizované.
  • Informace o schválení / neschválení účetní závěrky

  XML Výkazy neobsahují výkaz PAP – pomocný analytický přehled.

  Použití modulu XML výkazy S3

  Export výkazu pro CSÚIS provedete s pomocí volby Soubor / Export dat pro CSÚIS. Exportovat můžete bez obálky (pouze výkaz) nebo sobálkou MF ČR. Volba „bez obálky“ je určena pro účetní jednotky, které nemají vlastní zodpovědné osoby a posílají účetní výkazy na krajský úřad. Obálka MF ČR je určena pro účetní jednotky, které mají vlastní zodpovědnou osobu a posílají účetní výkazy buď přímo na MF ČR nebo na krajský úřad, konkrétní variantu exportu si ověřte na krajském úřadě.

  POZNÁMKA: před exportem je nutné nastavit na hlavičce účetního výkazu řád finančních částek (jednotky, tisíce, miliony). Bez tohoto nastavení nelze výkaz exportovat! Informace je důležitá pro následovné zpracování výkazu.

  S obálkou MF ČR

  Export dat

  Export určitého výkazu pro CSÚIS

  Na kartě exportu se nastavují následující informace (povinné údaje jsou označeny červenou hvězdičkou):

  • Identifikace odesílatele – tj. účetní jednotky a zodpovědné osoby,
  • Identifikace příjemce – jako přijímající subjekt bude zpravidla „Ministerstvo financí ČR“, IČ „00006947“, Identifikace modulu „CSUIS“,
  • Elektronický podpis zodpovědné osoby – můžete nastavit ze souboru nebo ze systémového úložiště,
  • Přílohy – jsou podporované přílohy ve formátu PDF, XML a TIFF.

  Vlastní export zahájíte tlačítkem „Exportovat výkaz“. Vyexportovaný soubor bude v požadovaném XML formátu stanoveném technickou vyhláškou. Po případném zašifrování s pomocí šifrovací utility předáte výkaz na krajský úřad nebo provedete odeslání přímo do CSÚIS prostřednictvím webové aplikace umístěné na stránkách Ministerstva financí. Forma předání výkazu závisí na tom, jaký způsob komunikace zvolil váš krajský úřad.

  Výchozí stránku s odkazem na všechny důležité dokumenty týkající se CSÚIS (registrace, webová aplikace, šifrovací utilita atd.) naleznete na tomto odkazu Ministerstva financí.

  Kde zakoupit

  Modul XML výkazy S3 se prodává jako samostatná aplikace v ceně 2.990 Kč bez DPH. Zakoupit jej můžete v našem e-shopu na adrese shop.money.cz.

  Koupit XML výkazy v e-shopu.

  Máte zájem o Money S3?

  Ozveme se vám zpět!

  Vaše jméno*

  Společnost

  E-mail*

  Telefon

  Zpráva

  Rozšíření

  Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close