Daňová evidence (Jednoduché účetnictví)

  Předkontace

  Účetní program Money S3 umožňuje pomocí předkontací přímo určit, kam jednotlivé doklady či položky dokladů budou na základě úhrad zaúčtovány v peněžním deníku účetního programu.

  Peněžní deník

  Peněžní deník, který přesně odpovídá své tiskové podobě, schraňuje veškeré údaje z pokladen a bank a zúčtovávají se v něm všechny příjmy a výdaje.

  Jednotlivé záznamy uvedené v peněžním deníku lze přímo v něm dále rozúčtovávat či přeúčtovávat. Dále je možné z účetního deníku jednoduchým kliknutím na tlačítko Zdroj zjistit zdrojový doklad záznamu deníku a tento doklad případně rovnou opravit dle potřeby. A lze z něj přímo vidět a dokonce upravit i hradicí doklad.

  Zobrazení peněžního deníku v Money S3

  Banka, pokladna

  Účetní program Money S3 umožňuje vést libovolný počet bankovních účtů či pokladen v různých měnách pro úhrady dokladů a další peněžní operace. Pomocí speciální funkce homebanking lze provádět platební příkazy přímo do banky a zpětně výpis z banky jednoduchým způsobem rovnou zaúčtovat bez nutnosti ručního přepisování dokladů do Money S3.

  Závazky, pohledávky

  Pokud nepoužíváte  fakturaci, a přesto potřebujete mít přehled o závazcích a pohledávkách, pak stačí přímo v Money S3 vytvořit závazkový či pohledávkový doklad, se kterým lze pracovat obdobně jako s fakturou. Tyto doklady se používají hlavně při účtování mezd, leasingových splátek, pojištění apod.

  Daň z přidané hodnoty

  Plátci daně z přidané hodnoty ocení možnost přímého tisku Daňového přiznání z Money S3 a to ve formátu tiskopisu včetně poučení, který se za normálních podmínek vyplňuje ručně a každý plátce si jej musí vyzvednout na finančním úřadu. Tento přímý tisk má dále výhodu v tom, že je právoplatným uznávaným tiskopisem finančního úřadu, a uživateli tak odpadá nutnost ručního vyplňování.

  Peněžní deník v tiskové podobě v programu Money S3

   Aparát kontroly úhrad

  Tato propracovaná sada funkcí vám přehledně zobrazí seznam upomínkovatelných pohledávek a jejich tisk včetně doplnění individuálních textů pro první, druhou a poslední upomínku. Zpracovávat můžete i penalizovatelné pohledávky. Nechybí rovněž přehledy dlužníků a věřitelů.

  Účetní tiskové sestavy a přehledové sestavy

  Většina uživatelů účetního programu potřebuje kromě standardních výkazů a tiskových sestav (přiznání k DPH, peněžní deník, výkaz příjmů a výdajů, stav závazků a pohledávek ke dni) ještě speciální sestavy, které mu například ukáží obrat zboží dle jednotlivých odběratelů či přehledovost dle materiálu na skladě. K těmto účelům má účetní program Money S3 přehledové sestavy včetně grafických výstupů.

  Možnost vytvoření účetní přehledové sestavy dle vlastních parametrů

  Závěrkové operace – uzavření roku, počáteční stavy

  Každý rok (ať již kalendářní, nebo účetní) je zapotřebí jednou ročně uzavřít a účetní pohyby i neuhrazené doklady „převést“ do roku následujícího. K tomuto účelu slouží Závěrkové operace, které kromě již zmíněných funkcí také například automaticky převedou a založí do nového účetního roku veškeré bankovní účty a pokladny, tak jak byly nadefinované v roce předcházejícím (a to včetně zkratky, názvu a veškerých definic, vyjma počátečního stavu). Samozřejmostí je také převedení neuhrazených závazků a pohledávek do nového roku. Navíc pokud právě začínáme poprvé účtovat v programu Money S3, lze pomocí těchto operací jednoduše ručně navést počáteční stavy peněžního deníku a DPH.

  Číselné řady a seznamy

  Pro automatické číslování všech typů dokladů můžete použít rozsáhlé seznamy číselných řad. Je možné si navolit samostatné číselné řady pro jednotlivé typy dokladů. Kromě číselných řad máte k dispozici i další užitečné seznamy – mezi nejdůležitější patří střediska, zakázky a činnosti. Protože tyto položky lze zadat na většinu dokladů, můžete podle nich také filtrovat a tisknout téměř ve všech přehledech.

  Elektronická podání usnadní komunikaci s daňovým portálem ministerstva financí

  Účetní program Money S3 podporuje přímou komunikaci s Ministerstvem financí ČR, konkrétně přes Daňový portál MFČR – podatelnu EPO (Elektronická podání). Přímo z Money tak odešlete veškeré tiskoviny, nutné k podání daní. (Návod ke stažení zde.) Odesílat je možné tyto písemnosti: Přiznání k DPH, Souhrnné hlášení,Výpis z evidence pro daňové účely (Výpis z evidence dodavatele nebo odběratele k režimu přenesení daňové povinnosti) a Přiznání k dani z příjmů.

  )

  Máte zájem o Money S3?

  Ozveme se vám zpět!

  Vaše jméno*

  Společnost

  E-mail*

  Telefon

  Zpráva

  Ochrana proti SPAMu - napište 123