Skladové hospodářství a objednávky

  Sklady, skladové skupiny a kmenové karty

  Účetní program Money S3 v modulu Skladové hospodářství podporuje vedení neomezeného množství skladů. Ty lze dále dělit na skladové skupiny, které umožňují rychlou orientaci v často rozsáhlých seznamech zboží. Snadný převod skladových karet mezi sklady pak umožňuje aparát kmenových karet. Vlastních skladových karet může být volitelně až pět typů: běžná jednoduchá karta, služba (např. poštovné, balné – neevidujete počet měrných jednotek) a dále karty složené z více jiných skladových karet – sada a komplet. Posledním typem skladové karty je výrobek. V podvojném účetnictví umí Money S3 zpracovávat sklady metodou A (průběžné zachycení pohybu zásob) i B (účtování výdajů na pořízení zásob do nákladů).

  Práce s cenami, cenové hladiny

  U skladových karet vedete nákupní a pořizovací ceny (pomocí váženého průměru nebo pomocí dodávek). Pro prodejní ceny můžete vést neomezený počet tzv. cenových hladin, přičemž k jednotlivé skladové kartě jich lze přiřadit až deset – jednu základní a devět dealerských. V každé cenové hladině je pak základní cena a až čtyři množstevní slevy. Sleva může být i adresní (přiřazená konkrétnímu partnerovi), přičemž oba typy slev lze vzájemně kombinovat.

  Evidence výrobních čísel a dodávek

  U jednoduchých skladových karet a výrobků lze zvolit evidenci výrobních čísel (systém bude vyžadovat vložení výrobního čísla při naskladnění i prodeji). Evidence dodávek zabezpečí, že při každém příjmu zboží budou

  vedeny nákupní a pořizovací ceny, datum nákupu, exspirace a další. Při prodeji si pak podle těchto kritérií zvolíte, které zboží chcete vyskladnit nejdříve (FIFO metoda, prodej z nejstarších dodávek kvůli blížící se exspiraci apod.).

  Možnost evidovat výrobní čísla u jednoduchých skladových karet

  Skladové doklady a inventury

  Seznam všech vytvořených skladových dokladů účetního programu (prodejky, příjemky, výdejky, převodky, výroby, přijaté a vystavené dodací listy) lze zpětně prohlížet, tisknout, filtrovat a opravovat. Podobně jako ve fakturaci i zde s výhodou využijete předem připravených typů skladových dokladů, které vám automatickým doplněním zadaných položek výrazně ulehčují práci.

  Aparát skladových inventur v účetním programu Money S3 umožňuje zaznamenat inventární stavy (fyzicky zjištěné stavy zásob při inventuře), vyhodnotit a zaúčtovat rozdíly mezi evidenčním a inventárním stavem, srovnat evidenční stav zásob tak, aby souhlasil s inventárním stavem a registrovat různě strukturované dlouhodobé přehledy (podle účelu inventury, skladu, druhu zásob apod.).

  Skladové přehledové sestavy

  Kromě sady běžných tiskových výstupů (přehledy, soupisy dokladů, inventury, pod/nad/limitní stavy) můžete ve skladových přehledových sestavách sledovat obraty zboží podle mnoha kritérií (obrat dle skladů, zásob, prodejců, odběratelů, středisek atd.) a každou z těchto sestav ještě dále detailně filtrovat a třídit.

  Ve skladových přehledových sestavách je možné sledovat obraty zboží podle mnoha kritérií

  Ve skladových přehledových sestavách je možné sledovat obraty zboží podle mnoha kritérií

  Hromadné operace

  Umožňují provést: změnu cen celé vybrané skupiny zásob, vzájemné záměny skladových karet, hromadnou změnu sazby DPH pro nákup i prodej a také přepočet pořizovacích cen zásob, který slouží ke kontrole správnosti ocenění skladu (především v případě, kdy máte sklad oceněn váženým průměrem a kvůli správnému výpočtu nesmí být zásoby vydávány do záporu či za nulovou pořizovací cenu).

  Poptávky-nabídky-objednávky

  Na práci se sklady přímo navazuje objednávkový systém. Ten podporuje celý cyklus poptávka-nabídka-objednávka (vydaná i přijatá), přičemž každý z těchto dokladů může obsahovat konkrétní skladové položky včetně jejich rezervací. Jednotlivé doklady i s položkami pak lze přenášet do faktur včetně automatického vygenerování odpovídajících dokladů.

  Intrastat

  Bezplatnou součástí modulu sklady je export výkazů Intrastat, umožňující díky přehlednému průvodci posílat odpovídající výkazy pro sledování pohybu zboží při vnitrounijním obchodu mezi členskými zeměmi Evropské unie přímo z prostředí Money S3, včetně on-line komunikace s celní správou.

  Máte zájem o Money S3?

  Ozveme se vám zpět!

  Vaše jméno*

  Společnost

  E-mail*

  Telefon

  Zpráva

  Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close