Target S3

  Systém Target S3 je nástroj pro komplexní podporu práce v organizačních, personálních a mzdových útvarech podniků. Rozsáhlým způsobem řeší systém podpory procesu řízení jakosti ISO 9000 v personálních a organizačních útvarech, zejména ve vztahu ke kvalifikační struktuře pracovníků a organizaci vzdělávání. Mzdová část systému je orientována na maximální racionalizaci pořizování měsíčních dat a úsporu „ruční práce“ mzdové účtárny – tato část programu automaticky řeší většinu daňových a ostatních legislativně právních úloh mzdové účtárny. Target S3 je určen pro společnosti s větším počtem zaměstnanců (více než 25), kde oproti mzdovému modulu systému Money S3 dovoluje pojmout složitější mzdovou problematiku. Především pak vyniká v oblasti komplexní personální evidence.

  Popis systému

  Personální údaje

  Personální údaje zaměstnance

  • poskytuje vynikající podporu personálním a organizačním útvarům, mzdovým účtárnám a útvarům PaM
  • uspokojí svými funkcemi a efektivitou i manažery velkých firem
  • provede za vás samostatně většinu prací, které jste dosud dělali „ručně“
  • překvapí vás jednoduchou obsluhou a efektivitou zpracování
  • umožní vám zpracovávat nezávisle více firem
  • umožní vám definovat přístupová práva uživatelů až na jednotlivé položky databází (přístup je samozřejmě chráněn heslem)
  • realizace bankovních převodů modemem, disketou nebo tištěnými příkazy k úhradě
  • souborový styk (disketa) se zdravotními pojišťovnami a penzijními fondy
  • automatizovaný výstup dat pro systém ISCP (Trexima Zlín), výstupy pro evropskou statistiku
  • obsahuje moduly personalistiky, mezd, organizačních schémat, bezpečnosti práce, organizace výchovy a vzdělávání a propojení s ekonomickým systémem Money S3
  • z jednotlivých modulů vám poskytne přes 150 typů standardních sestav a umožní tak velice jednoduše definovat sestavy vlastní

  Personalistika

  • podrobná a přehledná evidence veškerých personálních údajů
  • plná podpora certifikace dle ISO 9000
  • bohatá nabídka standardně dodávaných sestav, přehledů a formulářů
  • periodické kurzy, zkoušky, lékařské prohlídky – automatické sledování termínů
  • zpracování uživatelsky definovaných pracovněprávních dokumentů
  • podrobný popis kvalifikačních vlastností pracovníka (vzdělání, fyzické, duševní, osobnostní předpoklady)
  • evidence uchazečů o zaměstnání
  • plánování dlouhodobých rozvojových úkolů pracovníka a sledování jejich termínů
  • pracovní hodnocení zaměstnanců
  • fotografie zaměstnance a podpisový vzor, možnost tisknout průkazy
  • podrobná informace o začlenění pracovníka v organizační struktuře a o plánované funkci
  • porovnání požadované a skutečné kvalifikace pro výkon nynější a plánované
   funkce – nesplněné možno zadat jako rozvojové úkoly pracovníka a sledovat stav jejich plnění
  • popis dosavadní praxe
  • automatický výpočet data odchodu zaměstnanců do důchodu
  • automatický výpočet nároku na dovolené dle věku a odpracované doby
  • rozbory a přehledy pracovní neschopnosti, podklady pro statistiku

  Mzdy

  Mzdové údaje

  Vypočítaná mzda zaměstnance

  • přehledná evidence mzdových údajů
  • možnost automatizovaného přestupu ze systémů sledování docházky
  • neomezený počet směnových kalendářů, jejich automatické generování a tisk
  • automatizované generování měsíčních vstupních údajů ze směnových kalendářů
  • rychlé a přehledné vkládání měsíčních vstupních údajů (možno i decentralizovaně)
  • sledování mzdových nákladů po střediscích, zakázkách a činnostech
  • možnost zadání sběrných účtů pro hromadné platby (spoření ČS apod.)
  • evidence příspěvků na penzijní připojištění zaměstnanců – přestupy do penzijních fondů
  • bohatá nabídka standardně dodávaných sestav (včetně kontrolních), přehledů formulářů
  • práce se sociálními fondy
  • široký výběr druhů složek mzdy
  • odměny členům statutárních orgánů
  • bohatý výběr odměn a prémií včetně podílů, 13. plat
  • roční zúčtování záloh na daň z příjmu a výpočet daně

  Organizační schémata

  Vytvoření účetních dokladů

  Zobrazení tvorby dokladů v Target S3

  • definice pracovního místa a jeho popis
  • vyhledávání pracovníků pro pracovní místo nebo naopak pracovních míst pro zaměstnance či uchazeče o zaměstnání podle zadaných kvalifikačních požadavků
  • klasifikace podle zvoleného číselníku profesí (JKP, KZAM, vlastní)
  • kompetence a zodpovědnosti – dle uživatelského číselníku
  • charakteristika pracovních podmínek
  • hmotné zodpovědnosti
  • kvalifikační požadavky na pracovní místo
  • další mimořádné výhody a požitky – např. podniková auta, byty, nároky na lázně apod.
  • tabulkové a skutečné stavy na pracovní místo
  • požadavek náboru – počet, stupeň urgence
  • tarifní třída (způsob odměňování) – vázaná na tabulky tarifů
  • grafické zobrazení organizačního schématu
  • plánování budoucího organizačního schématu a automatizovaný přechod na něj
  • přesun organizačních jednotek a pracovních míst myší
  • uživatelsky definovaný počet stupňů řídicích úrovní organizace
  • definice cílů organizačních jednotek
  • tisk organizačních schémat s využitím grafického editoru

  Bezpečnost práce

  • evidence pracovních úrazů – zdroje a příčiny pracovních úrazů
  • evidence pracovních a ochranných pomůcek – pomůcky příslušející k profesi zaměstnance
  • evidence nemocí z povolání
  • sledování rizikových pracovišť – kategorie rizik, druhy škodlivin
  • evidence doby expozice příslušných rizik
  • podpora veškeré dokumentace příslušející k bezpečnosti práce – záznam o pracovním úrazu, hlášení pracovního úrazu, oznámení o škodní události, potvrzení o ztrátě na výdělku, odškodnění pracovního úrazu a další

  Organizace výchovy a vzdělávání

  Organizační schéma

  Organizační schéma vytvořených pracovních míst

  • evidence nabídek externích a interních školicích kapacit
  • tisk pozvánek na plánované akce
  • automatické sledování termínů povinných, periodických kurzů
  • organizace konkrétní školicí události – zařazení účastníků, kteří se podle personální evidence mají akce zúčastnit
  • sledování kompletních nákladů na školení spolu s automatickým přenosem dat do personálních údajů zaměstnance
  • sledování počtu hodin realizovaných školení v různém členění (za útvar, zaměstnance apod.)
  • sledování výsledků proškolení zaměstnanců
  • hodnocení realizovaných školicích a výchovných akcí
  • řada sestav pro sledování školicího procesu

  Integrace s Money S3

  Target S3 je primárně určen jako pokročilý personální a mzdový modul uživatelům ekonomického systému Money S3. Je proto plně propojen s jeho modulem podvojného účetnictví. K přednostem propojení patří především:

  • on-line komunikace a synchronizace údajů s daty Money S3;
  • možnost jednorázového převodu již pořízených údajů ze mzdového modulu Money S3 do Target S3;
  • zaúčtování mezd přímým vygenerováním prvotních dokladů (interních a závazkových) do Money S3;
  • parametrizovatelný způsob zaúčtování nastavením jednotlivých mzdových složek;
  • možnost detailního rozúčtování mezd pro potřeby sledování nákladů na střediska, zakázky a činnosti (controlling) evidované v Money S3.

  Systémové požadavky

  Technické specifikace

  • Osobní počítač nebo notebook s procesorem s taktem 2 GHz a vyšším.
  • Operační systém – některý z výrobcem aktuálně podporovaných operačních systémů Microsoft Windows vždy v české verzi, a to včetně všech dostupných aktualizací. Doporučujeme využít souborový systém NTFS. Při použití jiných operačních systémů s emulátory Windows může dojít k nekorektnímu chování programu.
  • Operační paměť min. 1 GB. Velikost paměti je přímo úměrná výkonnosti programu a rozšíření paměti je nejlevnější cestou ke zvýšení rychlosti programu.
  • Pevný disk – pro komfortní práci doporučujeme rychlý pevný disk SATA s min. 7 200 otáčkami a alespoň 2 GB volného místa pro chod programu a jeho data. Požadavky na volné místo se odvíjejí od velikosti zpracovávaných agend/firem.
  • Monitor s minimálním rozlišením 1024 x 768. Pro komfortní práci doporučujeme úhlopříčku 17“ a větší.
  • Tiskárna – doporučujeme laserovou, při menším zatížení inkoustovou tiskárnu.

  Doporučujeme

  • Myš nebo jiné polohovací zařízení.
  • Velkokapacitní zálohovací zařízení (ZIP, CD-RW).
  • Chraňte počítač záložním zdrojem proudu (UPS) před výpadky, které mohou poškodit uložená data.

  Uložení dat

  • Program pro svůj chod vyžaduje Microsoft SQL Server 2000 a vyšší, kdy pro práci do pěti stanic v síti postačuje jeho bezplatná verze.
  • Při větším počtu současně pracujících stanic je nutné nasazení již některé z placených verzí Microsoft SQL Serveru – v takovém případě nejprve kontaktujte některé z našich Certifikovaných středisek technické podpory.

  Povinný udržovací poplatek

  • Zajišťuje trvalé a včasné dodávky legislativních a funkčních aktualizací programu.
  • Pro verzi Target S3 Standard je poplatek počítán z ceny licencí.
  • Pro verzi Target S3 Professional je poplatek počítán z celkové ceny dodávky.
  • Poplatek je účtován ve výši 20 % z této ceny k 1. 1. příslušného roku.

  Ceny nabízených kompletů

  Koupit Target S3 v e-shopu.

  Objednávat můžete také na obchod@money.cz.

  Verze Popis Cena
  Target S3 Standard Určen pro malé a střední organizace s maximálním počtem do cca 100 zaměstnanců. Obsahuje kompletní mzdovou agendu spolu s rozsáhlou personální evidencí. Oproti verzi Professional však neobsahuje organizační schémata a popisy pracovních míst, organizaci výchovy, vzdělávání a zdravotní péče a modul bezpečnosti práce – nemá podporu ISO. Cena: 31 000 Kč včetně základní implementace.
  Target S3 Professional Systém obsahuje veškeré moduly a řeší komplexním způsobem problematiku řízení lidských zdrojů. Určen pro:

  • střední organizace s větším počtem zaměstnanců;
  • především společnosti certifikované na systém kvality ISO 9000, či k této certifikaci směřující;
  • další organizace, jejichž mzdové a personální agendy jsou natolik netypické, že není možno je obsloužit mzdovým modulem Money S3 nebo verzí Target S3 Standard.
  Cena: 99 000 Kč obsahuje základní implementaci. Implementace obsahuje 2 dny práce (instalace a dohled nad zpracováním prvních mezd) a možnost úpravy dvou tiskových výstupů.

  Máte zájem o Money S3?

  Ozveme se vám zpět!

  Vaše jméno*

  Společnost

  E-mail*

  Telefon

  Zpráva

  Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close