Audit informačního systému Money S4

Audit Money S4:

Auditorská firma BETA Audit, spol. s r.o., provedla ke dni 16. listopadu 2009 audit software Money S4 a dospěla k výroku:

„Podle našeho názoru zpracování vstupních údajů a výstupy auditovaného informačního systému Money S4 jsou v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. Při správném nastavení veškerých volitelných parametrů podává informační systém ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společnosti.“ 

V Brně dne 16. 11. 2009

BETA Audit, spol. s r.o., se sídlem Brno, Hudcova 76a, číslo osvědčení 222

Auditor: Ing. Jiří Gawel, číslo osvědčení 1457