Vlastnosti ERP informačního systému Money S4

Informační systém s přívětivým ovládáním

Snadné a jednoduše ovladatelné uživatelské rozhraní  je klíčem k úspěchu jakékoliv aplikace. ERP podnikový informační Money S4 není výjimkou, a proto se vzhledem i funkčností podobá jiným programům v operačním systému Windows, zejména balíku Microsoft Office, které jsou běžným uživatelům známé a blízké. Přitom je ale zachován rychlý způsob práce pomocí předem definovaných klávesových zkratek.

Money S4 nabízí jednoduché a rychlé grafické prostředí, které je navíc doplněno o možnost definování klávesových zkratek, nezbytných pro rychlou práci účetních.

  • Seznamy – jsou základní pracovní jednotkou Money S4. Obsahují vždy záznamy stejného druhu (např. seznam faktur vydaných, seznam firem, seznam majetku aj.). Jejich hlavní úlohou je pořizování, opravování a mazání záznamů a zobrazení jejich přehledu uživateli. Seznam má podobu tabulky, ve které je možné volit si pořadí sloupců a definovat sloupce nové, snadno vyhledávat pomocí různých proměnných a filtrů (je možné aplikovat je současně), kopírovat a přebírat data atd.
  • Přístupová práva – jejich systém je řízen myšlenkou tzv. Rolí. Těch lze vytvořit libovolné množství a každé z nich potom definovat jiná přístupová práva, která pak už jen přiřazujete jednotlivým uživatelům. Konkrétní přístupová práva potom spočívají v přístupu k jednotlivým objektům aplikace, a to až na úroveň rozdílů mezi elementárními datovými údaji na jedné kartě.
  • Jazykové verze – standardně je pro práci s programem k dispozici čeština, slovenština, angličtina, němčina, bulharština a maďarština. Další jazykové mutace je možné dodat v rámci implementace.

Náhled faktury vydané v maďarštině.

  • Cizí měny – v systému je vždy nastavena tzv. Domácí měna. Každý doklad má uvedenu Primární cenu, která je zároveň automaticky převáděna na měnu domácí podle zadaného kurzu. Pomocí kurzovních lístků lze on-line evidovat vzájemný aktuální kurz.
  • Přebírání dokladů – jde vlastně o vytvoření nového dokladu z již existujícího. Lze ho využít např. při vyřízení objednávky vystavením faktury.
  • Zaokrouhlování částek – způsoby zaokrouhlení je možné dopředu zvolit a uložit. Ceny lze zaokrouhlovat např. i na tzv. „baťovské ceny“ (ceny v rozmezí 0–449,99 Kč budou končit částkou XX,90 a ceny nad 500 Kč částkou XX9,00).
  • Export/import – kterýkoliv seznam je možné převést do XML a zpět. Toho využijete například při převádění dat mezi programy Money S4 a Microsoft Excel.
  • Automatické akce – často opakované série úkonů je možné uložit a poté jednoduše vyvolat jejich posloupnost na libovolných datech.
  • Historie akcí – podnikový informační systém Money S4 dokáže uchovávat veškeré akce provedené kterýmkoliv uživatelem a snadno je zpětně dohledá.

Moduly ERP Money S4

Informační systém Money S4 disponuje řadou modulů, které pokrývají potřeby firem z většiny oblastí obchodu, služeb i výroby. Většina běžných vlastností je součástí kompletů Money S4 Office a Money S4 Premium, další nadstandardní funkce jsou obsaženy v rozšiřujících, samostatně distribuovaných modulech.

Mezinárodní DPH

mezinarodni_dph

Modul s neomezeným množstvím registrací k DPH pro všechny, kteří platí DPH i mimo Českou republiku.

CRM

crm

Zautomatizuje komunikaci se zákazníky, umožní vám vytvářet hromadné operace a zlepšuje přehled o práci vašich obchodníků.

Zakázky

zakazky

Pomůže vám jednoduše sestavit plán i rozpočet, evidovat náklady i výnosy a propojit vše s položkami dokladů.

HR Vema

targetS3

Komplexní a integrovaný informační systém HR Vema usnadňuje evidenci a zpracování všech personálních procesů, od výběrových řízení, evidence zaměstnanců, zpracování mezd až po plánování dovolené.

Účetnictví

ucetnictvi

Vedení podvojného účetnictví, evidence DPH a tvorba výstupů na základě požadavků legislativy, seznam údajů z veškerých evidencí provázaných s modulem.

Adresář

adresar

Evidence zákazníků včetně jejich věrnostních slev, dodavatelů a obchodních partnerů i dalších osob a společností, snadný export dat do dalších modulů (faktury, sklady, objednávky apod.).

Fakturace

fakturace

Evidence veškerých typů faktur vydaných i přijatých, vystavování nových faktur, možnost přebírání adres i položek z Adresáře i katalogu.

Ceníky

cenik

Definice cen a jejich přiřazení položkám v Katalogu, export cen do faktur, skladů, objednávek apod.

Sklady

sklady

Katalog veškerých obchodovaných předmětů a služeb, vytváření logických i fyzických skladů.

Objednávky

objednavky

Včetně aparátu poptávek a nabídek, zajištění předprodejní fáze obchodu, objednávky přijaté i vydané.

Majetek

majetek

Evidence dlouhodobého i krátkodobého majetku, rozsáhlé možnosti odpočtu leasingového majetku.

Personalistika a mzdy

personalistika_mzdy

Striktní oddělení personálních a mzdových údajů z důvodů ochrany soukromí, časově rozlišitelné údaje, obsahuje „pomocnou evidenci“ Kniha jízd.

Expedice

expedice

Efektivnější automatizovaná distribuce poštovních zásilek - tisk štítků, napojení na systémy přepravce aj.

iDoklad konektor

idoklad_konektor

Jednoduchá fakturace z vašeho SmartPhone s napojením na Money S4.

Target S4

target

Mzdové účetnictví, komplexní řízení lidských zdrojů, organizování výchovy a vzdělávání zaměstnanců.

TaxEdit S4

taxedit

Nadstandardní komfortní správa daňových formulářů, zpětnovazební kontrolní systém.

Datev Balance

datev_balance

Výkaznictví podle mezinárodních účetních standardů, komplikované závěrkové operace včetně cash flow bez problému, česká, slovenská a německá legislativa, standardy IFRS.

JetWEB S4

jetweb

Aplikace pro tvorbu webové prezentace a správu internetového obchodu, přímá návaznost do systému, provázanost Money S4 s dalšími zákaznickými řešeními.

 

Potřebujete pomoc s výběrem? Zeptejte se nás!

Jméno:*

Společnost:

E-mail*:

Telefon:

Zpráva