Vlastnosti ERP informačního systému Money S4

Informační systém s přívětivým ovládáním

Snadné a jednoduše ovladatelné uživatelské rozhraní  je klíčem k úspěchu jakékoliv aplikace. ERP podnikový informační Money S4 není výjimkou, a proto se vzhledem i funkčností podobá jiným programům v operačním systému Windows, zejména balíku Microsoft Office, které jsou běžným uživatelům známé a blízké. Přitom je ale zachován rychlý způsob práce pomocí předem definovaných klávesových zkratek.

Money S4 nabízí jednoduché a rychlé grafické prostředí, které je navíc doplněno o možnost definování klávesových zkratek, nezbytných pro rychlou práci účetních.

  • Seznamy – jsou základní pracovní jednotkou Money S4. Obsahují vždy záznamy stejného druhu (např. seznam faktur vydaných, seznam firem, seznam majetku aj.). Jejich hlavní úlohou je pořizování, opravování a mazání záznamů a zobrazení jejich přehledu uživateli. Seznam má podobu tabulky, ve které je možné volit si pořadí sloupců a definovat sloupce nové, snadno vyhledávat pomocí různých proměnných a filtrů (je možné aplikovat je současně), kopírovat a přebírat data atd.
  • Přístupová práva – jejich systém je řízen myšlenkou tzv. Rolí. Těch lze vytvořit libovolné množství a každé z nich potom definovat jiná přístupová práva, která pak už jen přiřazujete jednotlivým uživatelům. Konkrétní přístupová práva potom spočívají v přístupu k jednotlivým objektům aplikace, a to až na úroveň rozdílů mezi elementárními datovými údaji na jedné kartě.
  • Jazykové verze – standardně je pro práci s programem k dispozici čeština, slovenština, angličtina, němčina, bulharština a maďarština. Další jazykové mutace je možné dodat v rámci implementace.

Náhled faktury vydané v maďarštině.

  • Cizí měny – v systému je vždy nastavena tzv. Domácí měna. Každý doklad má uvedenu Primární cenu, která je zároveň automaticky převáděna na měnu domácí podle zadaného kurzu. Pomocí kurzovních lístků lze on-line evidovat vzájemný aktuální kurz.
  • Přebírání dokladů – jde vlastně o vytvoření nového dokladu z již existujícího. Lze ho využít např. při vyřízení objednávky vystavením faktury.
  • Zaokrouhlování částek – způsoby zaokrouhlení je možné dopředu zvolit a uložit. Ceny lze zaokrouhlovat např. i na tzv. „baťovské ceny“ (ceny v rozmezí 0–449,99 Kč budou končit částkou XX,90 a ceny nad 500 Kč částkou XX9,00).
  • Export/import – kterýkoliv seznam je možné převést do XML a zpět. Toho využijete například při převádění dat mezi programy Money S4 a Microsoft Excel.
  • Automatické akce – často opakované série úkonů je možné uložit a poté jednoduše vyvolat jejich posloupnost na libovolných datech.
  • Historie akcí – podnikový informační systém Money S4 dokáže uchovávat veškeré akce provedené kterýmkoliv uživatelem a snadno je zpětně dohledá.

Moduly ERP Money S4

Informační systém Money S4 disponuje řadou modulů, které pokrývají potřeby firem z většiny oblastí obchodu, služeb i výroby. Většina běžných vlastností je součástí kompletů Money S4 Office a Money S4 Premium, další nadstandardní funkce jsou obsaženy v rozšiřujících, samostatně distribuovaných modulech.

Účetnictví

Účetnictví

Vedení podvojného účetnictví, evidence DPH a tvorba výstupů na základě požadavků legislativy, seznam údajů z veškerých evidencí provázaných s modulem.

Adresář

Modul Money S3 Adresář

Evidence zákazníků včetně jejich věrnostních slev, dodavatelů a obchodních partnerů i dalších osob a společností, snadný export dat do dalších modulů (faktury, sklady, objednávky apod.).

Fakturace

Fakturace

Evidence veškerých typů faktur vydaných i přijatých, vystavování nových faktur, možnost přebírání adres i položek z Adresáře i katalogu.

Ceníky

Ceníky

Definice cen a jejich přiřazení položkám v Katalogu, export cen do faktur, skladů, objednávek apod.

Sklady

Skladové hospodářství a objednávky

Katalog veškerých obchodovaných předmětů a služeb, vytváření logických i fyzických skladů.

Objednávky

Objednávky

Včetně aparátu poptávek a nabídek, zajištění předprodejní fáze obchodu, objednávky přijaté i vydané.

Majetek

Majetek

Evidence dlouhodobého i krátkodobého majetku, rozsáhlé možnosti odpočtu leasingového majetku.

Personalistika a mzdy

Mzdy a personalistika

Striktní oddělení personálních a mzdových údajů z důvodů ochrany soukromí, časově rozlišitelné údaje, obsahuje „pomocnou evidenci“ Kniha jízd.

Expedice

Expedice

Efektivnější automatizovaná distribuce poštovních zásilek - tisk štítků, napojení na systémy přepravce aj.

iDoklad konektor

iDoklad konektor

Jednoduchá fakturace z vašeho SmartPhone s napojením na Money S4.

Target S4

Target S4

Mzdové účetnictví, komplexní řízení lidských zdrojů, organizování výchovy a vzdělávání zaměstnanců.

TaxEdit S4

TaxEdit

Nadstandardní komfortní správa daňových formulářů, zpětnovazební kontrolní systém.

Datev Balance

Datev Balance

Výkaznictví podle mezinárodních účetních standardů, komplikované závěrkové operace včetně cash flow bez problému, česká, slovenská a německá legislativa, standardy IFRS.

JetWEB S4

JetWEB S4

Aplikace pro tvorbu webové prezentace a správu internetového obchodu, přímá návaznost do systému, provázanost Money S4 s dalšími zákaznickými řešeními.

 

Potřebujete pomoc s výběrem? Zeptejte se nás!

Jméno:*

Společnost:

E-mail*:

Telefon:

Zpráva

Ochrana proti SPAMu - napište 123