Fakturace

  Fakturace je oblastí, která je pro každý podnik asi nejdůležitější. Obsahuje evidenci faktur vydaných i přijatých a také zálohových faktur vydaných i přijatých. Modul je úzce provázán na jedné straně s modulem Účetnictví, na druhé straně s dalšími moduly, přispívajícími k automatizaci pořizování faktur (Sklady, Ceníky a Objednávky).

  Faktury vydané

  Faktura vydaná

  Náhled na vydanou fakturu v programu Money S4

  Seznam umožňuje vystavení a evidenci faktur vydaných směrem k odběratelům.

  Faktury mohou obsahovat položky vytvořené výběrem z modulu Katalog, Ceník nebo Sklad (včetně Nabídek, Objednávek a Poptávek). V nich potom dojde k vytvoření příslušných dokladů (např. ke skladovým položkám jsou automaticky generovány skladové výdejky). Položky faktury také mohou být vytvořeny převzetím z jiného dokladu (dodací list, přijatá objednávka aj.). Faktura je plnohodnotným daňovým dokladem pro vás i vašeho zákazníka. Ceny položek je možné importovat z modulu Ceník v závislosti na slevovém programu a cenové politice pro cílového zákazníka.

  Faktura vydaná obsahuje údaje potřebné pro sestavení výkazu Intrastat. Většinu těchto údajů je možné zadat již v katalogu položek a po výběru položky do dokladu se údaje pro Intrastat přeberou automaticky.

  Faktury přijaté

  Totéž, co pro faktury vydané, platí i pro faktury přijaté od dodavatelů, které spolu se skladovými položkami vytváří skladové příjemky.

  Funkce určení souhrnné částky nákladů za celý doklad slouží k souhrnnému zadání pořizovací ceny. Obsahuje několik režimů rozložení celkové částky na jednotlivé položky.

  Máte zájem o Money S4?

  Ozveme se vám zpět!

  Vaše jméno*

  Společnost

  E-mail*

  Telefon

  Zpráva

  Moduly