HR Vema

Komplexní a integrovaný informační systém HR Vema usnadňuje evidenci a zpracování všech personálních procesů, od výběrových řízení, evidence zaměstnanců, zpracování mezd až po plánování dovolené. Součástí je také zaměstnanecký portál a workflow. Systém můžete provozovat i jako samostatné aplikace. Základem jsou Mzdy – PAM Vema, vůbec nejrozšířenější mzdový software na českém trhu.

Systém HR Vema lze mít v portálovém řešení, s možností přístupu z internetových stránek, bez nutnosti instalace speciálního software – pouze prostřednictvím internetového prohlížeče. Prostřednictvím portálu má každý zaměstnanec možnost přistupovat ke svým údajům. Vedoucí zaměstnanci mají navíc přístup i k údajům svých podřízených.

Mzdy

Aplikace zajišťuje plný výpočet mezd a platů s výstupy na zdravotní pojišťovny, na správu sociálního zabezpečení, do peněžních ústavů a do účetnictví. Pro jednoho zaměstnance je možné souběžně zpracovat více pracovněprávních vztahů.

Výhody mzdového systému PAM Vema

 • soulad s účinnou legislativou
 • doplatky do minimální a zaručené mzdy
 • automatizované roční zúčtování daně
 • výpočet průměrných a pravděpodobných výdělků
 • automatické platové postupy dle účinných předpisů
 • podklady pro výplatu dávek nemocenského pojištění
 • statistické výkazy s vazbou na daný resort
 • výstupy do dalších aplikací Vema umožňujících přímou komunikaci s Portálem veřejné správy/VREP

Personalistika

Aplikace nabízí evidenci široké škály personálních údajů o zaměstnanci. Kromě osobních dat jsou to i údaje o dosažené praxi, vzdělání, odborných zkouškách, zdravotním stavu atd. Nedílnou součástí je vystavování a archivace personálních dokumentů zaměstnance – osobní karta, pracovní zařazení, pracovní smlouva, různé individuálně uzavírané dohody. Dokumenty jsou vytvářeny podle předem připravených vzorů s automatickým doplňováním údajů. Aplikace umožňuje i hromadné generování a tisk personálních dokumentů.

V aplikaci PER Vema je možné evidovat

 • osobní údaje zaměstnance
 • různé typy spojení a kontaktů na zaměstnance
 • druhy průkazů, včetně délky platnosti průkazu a evidenčního čísla
 • dosažené vzdělání a závěrečné zkoušky
 • odborné zkoušky, včetně jejich výsledků a délky platnosti
 • dosažené znalosti včetně délky typu, druhu, stupně a délky platnosti
 • zdravotní stav zaměstnance včetně evidence různých druhů lékařských prohlídek, jejich výsledků a doby platnosti
 • průběh všech předchozích zaměstnání, včetně pracovního zařazení a délky trvání
 • údaje o pracovní nebo majetkové angažovanosti zaměstnance mimo vlastní organizaci, včetně informace, zda je tato angažovanost schválena
 • zapůjčené pracovní pomůcky včetně jejich vrácení
 • pracovní a životní jubilea

Systém je možné rozšířit o moduly:

Elektronický docházkový systém

Aplikace Docházka obecně slouží k evidenci docházky pracovníků a k vytvoření podkladů pro výpočet mezd. Uchovává záznamy o průchodech zaregistrovaných na docházkových terminálech a zpracovává je. Podle parametrizovatelných algoritmů vytváří intervaly přítomnosti resp. nepřítomnosti v zaměstnání na denní a měsíční úrovni a obecné podklady pro zpracování mezd. Umožňuje korekce i doplnění veškerých docházkových údajů – průchodů, odpracované doby, přesčasů atd. podle nastavitelných přístupových práv.

Komunikace s ČSSZ a zdravotními pojišťovnami

Doplňkové aplikace umožňují podávat dokumenty na ČSSZ a zdravotní pojišťovny elektronickou formou. Zpět lze přijímat protokoly o zpracování zaslaných dokumentů, což usnadňuje opravu nesprávně vyplněných dokladů.

 • Aplikace Elektronické podání ELDP umožňuje elektronické podání evidenčních listů důchodového pojištění a přehledu o výši pojistného.
 • Aplikace Registr nemocenského pojištění umožňuje podání oznámení o nástupu do zaměstnání / skončení zaměstnání.
 • Aplikace Komunikace se zdravotními pojišťovnami umožňuje přímo ze systému Vema předávat dva nejčastější typy hlášení zdravotním pojišťovnám – hromadné oznámení zaměstnavatele a přehled o platbě pojistného zaměstnavatele.

Systemizace pracovních míst

Systemizace slouží k definování organizačních útvarů a vztahů nadřízenosti a podřízenosti jednotlivých organizačních prvků. Současně umožňuje v čase vytvářet i jednotlivá systemizovaná místa včetně příslušných charakteristik a kvalifikačních požadavků. Další užitečnou vlastností aplikace je možnost rezervace a obsazení jednotlivých míst dostupnými lidskými zdroji. V systemizaci je možné detailně namodelovat jakýkoliv počet budoucích organizačních změn

Vzdělávání

S aplikací Vzdělávání můžete detailně sledovat vynaložené náklady na vzdělávání pracovníků, evidovat účastníky na vzdělávacích akcích, plánovat jednotlivé kurzy atd. U každé vzdělávací akce můžete sledovat seznamy účastníků, hrazených nákladů a přednášejících lektorů. U jednotlivých zaměstnanců lze sledovat údaje související s jejich účastí na kurzech, např. přímé náklady, cestovné, ušlou mzdu apod.

Plán a schvalování dovolené

Aplikace slouží k plánování a schvalování dovolené a dalších typů nepřítomnosti, zejména zdravotního a sociálního volna. Sleduje nárok zaměstnance na volno, čerpání a zůstatky volna. Funguje formou workflow procesu.

Cestovní příkazy

Aplikace podporuje plánování a evidenci pracovních cest libovolným dopravním prostředkem od zadání cestovního příkazu, přes vyplacení zálohy, po následné zúčtování celé cesty. Aktivně pracuje se spolucestujícími, což usnadňuje zadávání pracovních cest, kterých se účastní více osob. U jednotlivých vozidel jsou evidovány potřebné technické údaje i kniha jízd.

Výběrová řízení

Aplikace podporuje proces výběru nových pracovník. Lze zde definovat vlastnosti pracovní pozice i požadavky na uchazeče, veškeré zadané informace je možné dále zpracovávat a použít jako podklad při tvorbě inzerce na volnou pracovní pozici. Osoby lze v rámci jednotlivých kol hodnotit a jejich výsledky zaznamenávat. Aplikace respektuje zákonný rámec oblasti výběrových řízení a uchovávání osobních dat všech zúčastněných osob.

Více informací naleznete na www.vema.cz.

Máte zájem o Money S4?

Ozveme se vám zpět!

Vaše jméno*

Společnost

E-mail*

Telefon

Zpráva

Moduly

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close