Target S4

  Systém Target S4 je nástroj pro komplexní podporu práce v organizačních, personálních a mzdových útvarech podniků. Rozsáhlým způsobem řeší systém podpory procesu řízení jakosti ISO 9000 v personálních a organizačních útvarech zejména ve vztahu ke kvalifikační struktuře pracovníků a organizaci vzdělávání. Mzdová část systému je orientována na maximální racionalizaci pořizování měsíčních dat a úsporu „ruční práce“ mzdové účtárny – tato část programu automaticky řeší většinu daňových a ostatních legislativně právních úloh mzdové účtárny. Target S4 je určen pro účetní společnosti, případně pro větší firmy, které si přejí z jakéhokoliv důvodu vést samy svoji mzdovou agendu.

  Popis systému

  • Poskytuje vynikající podporu personálním a organizačním útvarům, mzdovým účtárnám a útvarům PaM.
  • Uspokojí svými funkcemi a efektivitou i manažery velkých firem.
  • Provede za vás samostatně většinu prací, které jste dosud dělali „ručně“ .
  • Překvapí vás jednoduchou obsluhou a efektivitou zpracování.
  • Umožní vám zpracovávat nezávisle více firem.
  • Realizace bankovních převodů modemem, disketou nebo tištěnými příkazy k úhradě.
  • Obsahuje moduly personalistiky, mezd, organizačních schémat, bezpečnosti práce, organizace výchovy a vzdělávání, vše přímo integrované do informačního systému Money S4.
  • Z jednotlivých modulů vám poskytne přes 150 typů standardních sestav a umožní vám velice jednoduše definovat sestavy vlastní.

  Personalistika

  • Podrobná a přehledná evidence veškerých personálních údajů.
  • Plná podpora certifikace dle ISO 9000.
  • Bohatá nabídka standardně dodávaných sestav, přehledů a formulářů.
  • Periodické kurzy, zkoušky, lékařské prohlídky – automatické sledování termínů.
  • Zpracování uživatelsky definovaných pracovně právních dokumentů.
  • Podrobný popis kvalifikačních vlastností pracovníka (vzdělání, fyzické, duševní, osobnostní předpoklady).
  • Evidence uchazečů o zaměstnání.
  • Plánování dlouhodobých rozvojových úkolů pracovníka a sledování jejich termínů.
  • Pracovní hodnocení zaměstnanců.
  • Fotografie zaměstnance a podpisový vzor, možnost tisknout průkazy.
  • Podrobná informace o začlenění pracovníka v organizační struktuře a o plánované funkci.
  • Porovnání požadované a skutečné kvalifikace pro výkon nynější a plánované funkce – nesplněné možno zadat jako rozvojové úkoly pracovníka a sledovat stav jejich plnění.
  • Popis dosavadní praxe.
  • Automatický výpočet data odchodu zaměstnanců do důchodu.
  • Automatický výpočet nároku na dovolené dle věku a odpracované doby.
  • Rozbory a přehledy pracovní neschopnosti, podklady pro statistiku.

  Mzdy

  • Přehledná evidence mzdových údajů.
  • Možnost automatizovaného přestupu ze systémů sledování docházky.
  • Neomezený počet směnových kalendářů, jejich automatické generování a tisk.
  • Automatizované generování měsíčních vstupních údajů ze směnových kalendářů.
  • Rychlé a přehledné vkládání měsíčních vstupních údajů (možno i decentralizovaně).
  • Sledování mzdových nákladů po střediscích, zakázkách, činnostech.
  • Možnost zadání sběrných účtů pro hromadné platby (spoření ČS apod.).
  • Evidence příspěvků na penzijní připojištění zaměstnanců – přestupy do penzijních fondů.
  • Bohatá nabídka standardně dodávaných sestav (včetně kontrolních), přehledů a formulářů.
  • Práce se sociálními fondy.
  • Široký výběr druhů složek mzdy.
  • Odměny členům statutárních orgánů.
  • Bohatý výběr odměn a prémií, včetně podílů, 13. plat.
  • Roční zúčtování záloh na daň z příjmu a výpočet daně.

  Organizační schémata

  • Definice pracovního místa a jeho popis.
  • Vyhledávání pracovníků pro pracovní místo nebo pracovních míst pro zaměstnance či uchazeče o zaměstnání podle zadaných kvalifikačních požadavků.
  • Klasifikace podle zvoleného číselníku profesí (JKP, KZAM, vlastní).
  • Kompetence a zodpovědnosti – dle uživatelského číselníku.
  • Charakteristika pracovních podmínek.
  • Hmotné zodpovědnosti.
  • Kvalifikační požadavky na pracovní místo.
  • Další mimořádné výhody a požitky – např. podniková auta, byty, nároky na lázně apod.
  • Tabulkové a skutečné stavy na pracovní místo.
  • Požadavek náboru – počet, stupeň urgence.
  • Tarifní třída (způsob odměňování) – vázaná na tabulky tarifů.
  • Grafické zobrazení organizačního schématu.
  • Plánování budoucího organizačního schématu a automatizovaný přechod na něj.
  • Přesun organizačních jednotek a pracovních míst myší.
  • Uživatelsky definovaný počet stupňů řídicích úrovní organizace.
  • Definice cílů organizačních jednotek.
  • Tisk organizačních schémat s využitím grafického editoru.

  Bezpečnost práce

  • Evidence pracovních úrazů, zdroje a příčiny pracovních úrazů.
  • Evidence pracovních a ochranných pomůcek – pomůcky příslušející k profesi zaměstnance.
  • Evidence nemocí z povolání.
  • Sledování rizikových pracovišť – kategorie rizik, druhy škodlivin.
  • Evidence doby expozice příslušných rizik.
  • Podpora veškeré dokumentace příslušející k bezpečnosti práce – záznam o pracovním úrazu, hlášení pracovního úrazu, oznámení o škodní události, potvrzení o ztrátě na výdělku, odškodnění pracovního úrazu a další.

  Organizace výchovy a vzdělávání

  • Evidence nabídek externích a interních školicích kapacit.
  • Tisk pozvánek na plánované akce.
  • Automatické sledování termínů povinných, periodických kurzů.
  • Organizace konkrétní školicí události – zařazení účastníků, kteří se podle personální evidence mají akce zúčastnit.
  • Sledování kompletních nákladů na školení spolu s automatickým přenosem dat do personálních údajů zaměstnance.
  • Sledování počtu hodin realizovaných školení v různém členění (za útvar, zaměstnance apod.).
  • Sledování výsledků proškolení zaměstnanců.
  • Hodnocení realizovaných školicích a výchovných akcí.
  • Řada sestav pro sledování školicího procesu.

  Máte zájem o Money S4?

  Ozveme se vám zpět!

  Vaše jméno*

  Společnost

  E-mail*

  Telefon

  Zpráva

  Moduly

  Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close