TaxEdit S4

  Pro správu daňových formulářů je dobrou pomůckou právě TaxEdit. Tato nadstavba pro komfortní výkaznictví zjednoduší a urychlí jinak náročnou práci ekonoma. Jedná se o profesionální software, určený pro snadné a rychlé sestavení velkého množství daňových přiznání v prostředí originálních formulářů s přímým přístupem k nápovědě a podrobnému helpu. Uživatel se tak zpočátku nemusí učit zpaměti přesně požadované obsahy jednotlivých polí. TaxEdit je také vybaven kontrolním systémem, takže jakékoliv chybné sestavení nebo vyplnění ve vazbě na platnou legislativu je u jednotlivých řádků signalizováno upozorněním nebo zablokováním chybného vstupu. TaxEdit umožňuje meziroční převod návazných údajů s automatickou úpravou a aktualizací. Program je pravidelně aktualizován vždy také pro nové daňové období a zahrnuje legislativní změny, které se promítají do nových formulářů MF ČR.

  Popis modulu

  Modul se skládá z vlastního ovládacího programu zajišťujícího správu poplatníků a jejich agendy a ze sady elektronických šablon jednotlivých dokumentů – formulářů. Z každé šablony je možné vytvořit, uložit a upravovat libovolný počet exemplářů daného formuláře. Jednotlivé šablony pak obsahují informaci o multilicenci, tedy o počtu exemplářů, které lze vytisknout v kvalitě blízké originálnímu tiskopisu, v případě použití barevné tiskárny i v originálních barvách. S jednotlivými šablonami i na jejich základě vzniklými dokumenty formulářů se pracuje způsobem podobným práci se šablonami dokumentů programového balíku MS Office.

  Hlavní výhody

  • Pohodlné vyplňování formulářů s kontrolami i automatickými výpočty, průvodci komentující jednotlivé kroky, kontextová nápověda k programu i k vyplňovaným formulářům.
  • Automatizované propojení s Money S4 pro plnění údajů do základních účetních výkazů a daňových přiznání přímo z dat Money S4.
  • Umožňuje snadné vytvoření opravného nebo dodatečného daňového přiznání z již vytvořeného řádného přiznání.

   Výběr šablony pro vytvoření nového dokumentu

  • Standardní ovládání aplikace v prostředí Windows (obdobně jako Office), možnost pracovat s více přiznáními najednou, několikastupňová ochrana před zneužitím údajů.
  • Zobrazuje u všech přiznání daňový základ a vypočtenou daňovou povinnost po každé změně údaje v příslušném přiznání.
  • Tisk na volné listy v kvalitě originálních formulářů s možností tisknout pouze data do originálních předloh.
  • Správa klientů – poplatníků fyzických i právnických osob a k nim veškeré zpracované agendy vytvořené i v jiných aplikacích pro Windows, včetně správy faksimilií a scanovaných dokumentů.
  • Umožňuje vystavit pro poplatníka všechny existující registrace k daním.
  • Archiv platných tiskopisů daňových přiznání od roku 1995.
  • Vytváření dokumentů jejich odvozením z jiných – typicky přehledy pro VZP a SSZ odvozením z daňového přiznání nebo vytváření přiznání převzetím údajů z minulých období.
  • Bankovní příkazy pro placení daní a pojištění sestavené automaticky.
  • Výpočty záloh a platební a zálohové kalendáře pro poplatníky.
  • Pravidelné aktualizace vždy pro nové daňové období zahrnující legislativní změny promítnuté do nových formulářů MFČR i ostatních dokumentů.
  • Podpora bezplatnou kvalifikovanou pomocí prostřednictvím telefonické a e-mailové HOT-LINE.

  Funkce usnadňující obsluhu programu

  • Číselníky
   Opakovaně zadávané údaje je možné vybírat z předem naplněných seznamů – číselníků.
  • Navigace
   Navigace ve formulářích je rozšířena o průběžně zobrazované okno s obsahem formuláře, včetně klíčových hodnot jednotlivých sekcí, a o tlačítka, která přímo ve formuláři slouží k přechodu na jiné stránky (například přílohy).
  • Kontextová nabídka
   Položky v databázi jsou opatřeny bohatou kontextovou nabídkou, která se objeví po stisku pravého tlačítka myši. Všechny hlavní funkce lze vyvolat i klávesovými zkratkami.
  • Přílohy
   Libovolné pole ve formulářích je možné opatřit rozpisovou přílohou s automatickým přenosem výsledků rozpisu.
  • Kartotéka nemovitostí a vozidel
   Program je pro možnost evidence většího množství nemovitostí nebo vozidel, tedy zpracování rozsáhlých přiznání k dani z nemovitostí nebo k silniční dani, vybaven další databázovou nadstavbou, s jejíž pomocí se evidují všechny pozemky a stavby nebo vozidla včetně praktických údajů nad rámec daňového přiznání. Ze základních informací uložených v databázi se automaticky generují přiznání a všechny potřebné přílohy a přehledové sestavy pro jednotlivé finanční úřady.
  • Internet
   Aktualizace šablon je pro uživatele neustále k dispozici na webových stránkách nebo i automaticky přímo z aplikace. Uživatelé mají dále možnost připojit se ke konferenci, ve které jsou zveřejňována upozornění na novinky v programu a diskuse uživatelů.
  • Vícestupňové třídění
   Možnosti kombinací vícenásobného třídění a filtrování (více druhů daní, více zdaňovacích období, zálohy, přeplatky atd.).
  • Jeden platební kalendář
   Univerzální platební kalendář ke všem daním a dalším platbám za klienta, které vyplynou ze sestavených daňových přiznání (mimo DPH, daň spotřební apod.).
  • Propojení na externí aplikace
   Možnost vytvoření textového dokumentu podle uživatelské šablony přednaplněné daty z TaxEdit pro Money S4.
  • Elektronický podpis
   Program je připraven pro komunikaci se státní správou a pro zabezpečení dokumentů elektronickým podpisem.
  • Elektronické podání daňového přiznání
   Funkční export dat přiznání k dani silniční pro elektronické předání správci daně podle formátu definovaného MFČR.
  • Elektronické zasílání vyplněných tiskopisů klientovi
   Odeslání formuláře TaxEditu pro Money S4 v nativním formátu nebo v tisknutelné podobě vícestránkového souboru TIFF s kompresí dat. Odeslané dokumenty je možné zabezpečit elektronickým podpisem.
  • Diferencovaný přístup pro síťovou verzi
   Další rozšíření přístupových práv v síťové verzi, možnost zamykat dokumenty pro výlučný přístup jednoho uživatele. Správci mohou definovat úrovně přístupu jednotlivých uživatelů k různým poplatníkům i různým druhům daní.
  • Aktivní propojení formulářů
   Formuláře vzniklé odvozením z jiných jsou trvale propojeny se svými zdroji. Například Přiznání k dani z příjmu fyzických osob je trvale propojeno s odvozenými soubory – přehled pro zdravotní pojištění a sociální pojištění. Změny v původním formuláři vyvolají nabídku na promítnutí změněných údajů do přehledů.

  Propojení Money S4 s TaxEditem

  Pro propojení Money S4 s TaxEditem doporučujeme nejprve v programu TaxEdit zadat Poplatníky. Údaje v databázi Poplatníků je možné editovat klávesou F4 na kartě Údaje poplatníka. Zde je možné údaje kdykoliv měnit a je vhodné, aby tyto základní údaje byly aktuální.

  Export dat z Money S4 do TaxEditu

  V menu Administrace / Výměna dat / Export do TaxEditu použijete průvodce pro export do Taxeditu. Z Money S4 je možné do TaxEditu exportovat hlavičku Přiznání k dani z příjmů právnických osob a to včetně účetních výkazů Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty. Účetní výkazy jsou připraveny pro podnikatelské subjekty a neziskové organizace.

  V menu Účetnictví / DPH / Přiznání a závěrky DPH si v průvodci můžete nastavit volbu Export a el. podání  nebo tlačítkem Export a el. podání na nástrojové liště exportovat již vytvořené Přiznání k DPH do TaxEditu.

  V menu Účetnictví / DPH / Hlášení a závěrky DPH si v průvodci můžete nastavit volbu Export a el. podání  nebo tlačítkem Export a el. podání na nástrojové liště exportovat již vytvořené Kontrolní hlášení DPH do TaxEditu.

  V menu Účetnictví / DPH / Souhrnné hlášení v průvodci můžete nastavit volbu Export do TaxEditu, pomocí které si Souhrnné hlášení DPH vyexportujete do TaxEditu.

  Podpora e-mailem a telefonem

  Logo společnosti LuytenTechnická podpora pro registrované uživatele je zabezpečována společností Luyten CZ, s.r.o, na lince +420 548 210 607 nebo na e-mailové adrese taxedit@luyten.cz.

   

   Bezplatná zkušební verze

  Pokud máte zájem seznámit se systémem TaxEdit S4 podrobněji, můžete si jej stáhnout z internetu nebo vám rádi zašleme zdarma CD s bezplatnou verzí tohoto systému, která umožňuje až do registrace editovat vždy jen první stranu formulářů.

   NázevVelikost
  TaxEdit S3TaxEdit S348 MB

  Ceny nabízených kompletů

  Systém je nabízen v následujících dvou typových řadách.

  Řada TaxEdit pro Money S4

  Komplety v této řadě jsou nabízeny za zvýhodněné ceny, přičemž nabídka platí pouze pro uživatele Money S4, pro uživatele jiných systémů není TaxEdit pro Money S4 dostupný. V nabídce jsou dvě varianty systému – TaxEdit START a TaxEdit S4. Obě nabízí propojení s Money S4, limitem je maximální počet vedených poplatníků.

  Řada TaxEdit – Complet

  Komplety v této řadě jsou určeny komukoli, tedy nejenom uživatelům Money S4 (ovšem i tyto komplety obsahují napojení na Money S4). V nabídce této řady jsou tentokrát celkem tři varianty systému, označené jako TaxEdit – Complet I až Complet III. Všechny komplety v této řadě umožňují vést neomezený počet daňových poplatníků.

  Typová řada TaxEdit pro Money S4 TaxEdit***
  Název kompletu (klepněte pro více informací) TaxEdit START TaxEdit S4 TaxEdit
  Complet I
  TaxEdit
  Complet II
  TaxEdit
  Complet III
  V ceně propojení s Money S4 Ano Ano Ano Ano Ano
  Určen pouze pro uživatele Money S4 Ano Ano Ne Ne Ne
  Neomezený počet poplatníků Ne
  (max 1)
  Ne
  (max 10)
  Ano Ano Ano
  Cena licence ZDARMA** 4 600 Kč 15 800 Kč 8 900 Kč 24 200 Kč

  Stáhnout

  Objednat

  Objednat

  Objednat

  Objednat

  Cena pro registrované uživatele TaxEdit S4 Ne Ne 7 900 Kč 4 450 Kč 12 100 Kč
  Cena následné roční aktualizace 0,- 1 990,- 5 790,- 3 190,- 8 790,-

  Ceny jsou uvedeny bez DPH.
  * Registrovaní uživatelé TaxEditu (včetně verze START) mají nárok na 50% slevu na první licenci při zakoupení libovolné plné verze programu TaxEdit Complet I–III. Objednávka musí obsahovat platné registrační číslo uživatele.
  ** Verzi TaxEdit START je možné bezplatně využívat dva roky.
  *** Verze TaxEdit Complet I-III objednávejte e-mailem na adrese obchod@money.cz.

   


   

  Podrobný popis kompletů

  TaxEdit START

  Obsahuje tyto moduly

  • DPH (Přiznání, žádost o vrácení daně zahraničním osobám, žádost o zrušení registrace pro DPH).
  • Daň z příjmů (PO, FO, sociální a zdravotní pojištění, výkazy).
  • Registrace (Přihláška k registraci PO, FO – univerzální, PO, FO k DPH, zrušení registrace).
  • Zaměstnanci (Prohlášení poplatníka DzPFO závislé a funkčních požitků, Oznámení zaměstnavatele a Čestné prohlášení zaměstnavatele, což platí pro zaměstnance se ZTP).
  • Silniční daň (Kartotéka vozidel, Přiznání roční i kvartální, filtry k plnění přiznání i kartotéky).

  Omezení verze TaxEdit START:

  • Nutnost registrace – po bezplatné elektronické registraci uživatele je zkušební verze plně funkční až do konce roku 2012.
  • Omezení na dva roky – licence START se uděluje jednomu uživateli maximálně pro dvě po sobě následující kalendářní verze.
  • Omezení v počtu záznamů – kartotéky vozidel a nemovitostí jsou omezeny na 10 záznamů (v tiskopisech neomezeno).
  • Omezení v počtu tisků – pro každou daň (tiskopis) lze zpracovat a vytisknout agendu pouze jednoho daňového subjektu (poplatníka).
  • Před bezplatnou registrací nelze využít funkčnost elektronického podání a odběr aktualizačních balíčků – servicepacků e-mailem.
  • Bez registrace jsou výtisky z programu označeny přetiskem „Neregistrovaná verze“. Po uplynutí 30 dnů bez registrace jsou tisky opět normální, funkčnost je ale omezena na možnost editace pouze prvních stránek formulářů.

  TaxEdit S4

  Obsahuje totéž co verze TaxEdit START a navíc následující moduly:

  • Majetkové daně, Přiznání k dani z nemovitosti (universální), Kartotéka nemovitostí, Přiznání k dani darovací, Přiznání k dani darovací – osvobozený majetek, Prohlášení o použití prostředků z osvobození, Přiznání k dani dědictví, darování a z převodu nemovitostí).
  • Spotřební daň (Přiznání ke spotřební dani, Uplatnění nároku na vrácení daně podle jednotlivých typů).
  • Další registrace – Odštěpné závody a provozovny – příloha, Daň z nemovitostí – příloha, Spotřební daně.

  TaxEdit – Complet I

  Obsahuje tyto moduly:

  • Daň z příjmů kompletní (FO, PO, sociální a zdravotní pojištění, výkazy).
  • DPH (Přiznání, žádosti o vrácení daně, žádost o zrušení registrace pro DPH).
  • Silniční daň (Kartotéka vozidel, Přiznání roční i kvartální, filtry k plnění přiznání i kartotéky).
  • Přihlášky a Registrace (vše kromě majetkových daní).
  • Závislá činnost (Prohlášení zaměstnance, Vyúčtování, Přílohy, Výpočet daně, Hlášení zaměstnavatele, ZTP).
  • Srážková daň (Vyúčtování, Přílohy, Hlášení plátce daně, Oznámení plátce daně při sražení zahraničnímu subjektu).

  TaxEdit – Complet II

  Obsahuje tyto moduly:

  • Majetkové daně, Přiznání k dani z nemovitosti (universální), Vložka do přiznání k dani z nemovitostí, Přiznání k dani darovací, Přiznání k dani darovací – osvobozený majetek, Prohlášení o použití prostředků z osvobození, Přiznání k dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí.
  • Kartotéka nemovitostí s automatickým sestavením řádného, dodatečného i dílčích přiznání.
  • Další registrace – Daň z nemovitostí.

  TaxEdit – Complet III

  Obsahuje tyto moduly:

  • Slučuje obsah verzí Complet I a Complet II.
  • Všechny verze obsahují i další pomocné formuláře jako plné moci, žádosti o vrácení přeplatku, platební příkazy apod.
  • Complet verze obsahují archiv verzí tiskopisů od roku 1995.

   


  Ceny jsou uvedeny bez DPH.
  *Registrovaní uživatelé TaxEditu (včetně verze START) mají nárok na 50% slevu na první licenci při zakoupení libovolné plné verze programu TaxEdit Complet
  I-III. Objednávka musí obsahovat platné registrační číslo uživatele.

  Máte zájem o Money S4?

  Ozveme se vám zpět!

  Vaše jméno*

  Společnost

  E-mail*

  Telefon

  Zpráva

  Moduly

  Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close