Audit informačního systému Money S5

Audit money s5

Auditorská firma BETA Audit spol. s r.o., provedla ke dni 31. května 2013 audit software Money S5 verze 1.4.3.2987 a dospěla k výroku:

„Podle našeho názoru zpracování vstupních údajů a výstupy ověřovaného informačního systému Money S5 verze 1.4.2987 jsou v souladu s českými účetními předpisy. V rámci provádění postupů při ověřování informačního systému Money S5 verze 1.4.2987 jsme nezjistili žádné významné nedostatky, které by vedly ke zpochybnění správnosti vedení účetnictví při použití tohoto informačního systému.

Při správném nastavení veškerých volitelných parametrů poskytuje tento informační systém údaje, které umožňují sestavit účetní závěrku společnosti tak, aby podávala věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv, nákladů, výnosů a výsledku hospodaření společnosti.”

Datum vypracování zprávy: 31. 5. 2013

BETA Audit spol. s r.o., se sídlem Brno, Palackého třída 159, číslo osvědčení 222

Auditor: Ing. Renata Kohoutová, číslo auditorského oprávnění 1977

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close