Řešení maloobchodního prodeje v Money S5

  Skutečnost, že se přímému prodeji koncovým zákazníkům říká maloobchod, ještě neznamená, že se obchoduje v malém. S obtížemi s rychlostí a efektivitou odbavení zákazníků se potýká každý prodejce, od malého stylového butiku až po síť supermarketů. Některé firmy v případě nárůstu počtu klientů zvýší počet pokladních míst a personálu. Progresivní společnosti zvýší efektivitu odbavení. Právě jim chceme představit řešení Prodejna SQL, nejmodernější softwarovou kasu přímo propojenou s informačním systémem Money S5.

  Několik slov o pokladním systému Prodejna SQL

  Prodejna SQL je robustní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen: od stylových butiků s jedním pokladním místem až po rozsáhlé prodejny a prodejní řetězce – prostě všude tam, kde požadujete maximální komfort ovládání a nadstandardní funkce pro podporu prodeje při zachování jednoduchosti registračních pokladen.

  Oproti běžným registračním kasám nebo menším pokladním programům má Prodejna SQL celou řadu výhod: je přehlednější, zvládá zpracovat velmi vysoké množství položek bez snížení rychlosti, je připravená i do provozů s více prodejními místy či do sítě prodejen, respektuje individuální prodejní postupy či slevy a také mnohem snáze komunikuje s ekonomickými a informačními systémy. Její manažerské rozhraní může být navíc přímo integrované do informačního systému Money S5.

  Možnosti optimalizace prodejních procesů

  Solitea Česká republika nabízí několik řešení, jak zlepšit vaše maloobchodní procesy. Základem je Prodejna SQL, která zajišťuje veškeré prodejní procesy a umožňuje práci na pokladně. Ta může být dále napojena na informační nebo ekonomický systém od Solitea Česká republika (kromě Money S5 i Money S3 či S4), případně jiný systém od dalšího dodavatele. Při propojení s ERP Money S5 se potom Prodejna SQL chová jako jeden z jeho vlastních modulů a umožňuje vyhodnocování prodeje, řízení nákupu a objednávek nového zboží a vůbec zajišťuje logistické zázemí prodeje.

  Základní požadavky firem na kvalitní řešení maloobchodního prodeje

  Krátká analýza potřeb maloobchodních prodejců a jejich nejčastěji vykonávaných postupů ukazuje na několik oblastí, které musí řešení maloobchodního prodeje splňovat. Můžeme je roztřídit do těchto kategorií:

  1. Moderní technologie, bezpečnost, spolehlivost.
  2. Propojení s centrálním systémem, snadné a rychlé synchronizace, synergický efekt celého řešení.
  3. Rychlé odbavení zákazníka na pokladně, vyšší ergonomie práce, snadné ovládání a zácvik pokladních.
  4. Manažerské výstupy, informace o obratu, prodeji či ziskovosti zpracovávané podle mnoha kritérií.
  5. Prodejní funkce, cenotvorba, slevové akce či cenové hladiny.
  6. Kontroling lidských zdrojů, minimalizace chyb pokladních a snížení nutného počtu inventur.
  7. Technická podpora, servisní smlouva, implementační a technologické zázemí.
  8. Moderní design, důraz na aktuální trendy, dotykové displeje, komplexní řešení a dodávka.

  1. Moderní technologie

  Důraz na moderní technologie je v dnešní době pochopitelný – zpravidla totiž garantují spolehlivost systému. Prodejna SQL je řešením nové generace vyvinutým s důrazem na kvalitu. Jeho základem je relační databáze využívající Microsoft SQL Server 2005/2008 Expres, databázový stroj zpravidla využívá i záložní zdroj UPS. Díky originálnímu způsobu synchronizace databází a prodejních míst, zálohování a náhradním zdrojům energie je riziko výpadků zcela minimalizované. Prodejna SQL může fungovat na jediném počítači, v jedné prodejně s centrálním počítačem a klientskými stanicemi, ale i v prodejní síti o mnoha prodejnách, prodejních místech a pokladnách.

  Disponuje propracovaným systémem přístupových práv, přičemž je striktně oddělená manažerská a prodejní část (zpravidla běží i na jiných počítačích). Přístupová práva snižují riziko zneužití systému nebo možnost chyby „z neznalosti“.

  2. Synchronizace s centrálním systémem

  Prodejna SQL je off-line klient. To znamená, že databáze pokladního systému je v určitých časových systémech jednorázově synchronizovaná s centrálním účetním či informačním systémem. Protože se k propojení často využívá internet (zvláště v případě, kdy je Prodejna SQL nasazená ve více různých prodejnách), výpadek připojení tak neovlivní chod prodeje a současně nejsou kladeny vysoké nároky na objem přenesených dat.

  Všechny synchronizace jsou plně automatické a probíhají se zvolenou frekvencí, zaručují ale také možnost jednorázového přenosu dat na přání uživatele. Jednotlivá pokladní místa fungují oproti vlastní pokladní databázi on-line, při výpadku připojení však lze pokračovat v práci a data jsou synchronizována zpětně při jeho opětovném obnovení.

  3. Rychlé odbavení zákazníka, ergonomie práce

  Vysoký důraz je kladen na ergonomii pokladny a rychlost práce pokladních. Prodejna SQL zpravidla využívá dotykových obrazovek a intuitivní architektury uživatelského rozhraní. Tím se zrychluje nejen odbavení zákazníka, ale také zaškolení obsluhy. Využívá scannery čárového kódu, zboží je možné dohledávat i ručně podle čísla EAN nebo vybrat z katalogu s možností zobrazení náhledu produktu, displej pokladny obsahuje 72 kláves pro zadání přímých PLU včetně DPT (položek bez vazby na sklad, jako je balné apod.). Prodej také zjednodušuje funkci Hold, která umožňuje „odložení“ aktuálního účtu, obsloužení jiného zákazníka a pozdější návrat k zákazníkovi původnímu. Velkou výhodou jsou tzv. linkovaná PLU, která umožňují provázání jednotlivých produktů různými způsoby – například položka „záloha na vratnou láhev“ se automaticky připojí k láhvím minerální vody. Prodejna SQL podporuje i výcvikový režim.

  4. Manažerské výstupy

  Prodejna SQL sama o sobě může vytvářet jednoduché statistiky prodeje včetně uživatelsky definovaných grafických výstupů, i když plné funkcionality je dosaženo až propojením s Money S5. Prodejna S5 poskytuje veškeré údaje, potřebné pro efektivní řízení prodeje – výběr zboží, nasazení určitého počtu pokladních v určitou denní dobu, nákup zboží, cenotvorbu. Jednoduchým a rychlým způsobem lze exportovat informace o prodaných položkách, tedy souhrnný obrat i obraty produktu (v počtu kusů i celkové ceně), stejně jako jejich ziskovost (hrubá marže, tedy obrat s odečtením nákladů). Obrat i ziskovost se dají zjistit i pro konkrétní prodejní místo nebo celou prodejnu (jedná-li se o větší prodejní síť), lze je rozpočítat podle hodin (a podle tohoto údaje optimalizovat nasazení pracovních sil), stanovit poměr plateb různými platebními prostředky nebo určit obrat konkrétního zákazníka (a podle toho přidělovat cenové hladiny). Všechny tyto kontroligové proměnné je možné vzájemně kombinovat a vytvářet tak detailní a robustní informační výstupy. Skutečně nároční uživatelé ocení možnost jejich dalšího vyhodnocení v modulu Money S5 Business Intelligence, určeného pro kvalitní manažerská rozhodnutí.

  5. Cenotvorba a prodejní funkce

  V dnešní době je u některých typů prodejen nezbytností robustní systém pro vytváření cen, určování cenových hladin a definici slev. Prodejna SQL umožňuje nastavení zákaznických karet, ruční zadání jiné než předem definované ceny, určení slev na položku i paušálně na celý doklad (například s rozšiřujícími možnostmi maximální slevy, nebo naopak minimální ceny) a další.

  6. Kontroling lidských zdrojů

  Prodejna SQL díky ergonomickému řešení a zpětnovazebným funkcím minimalizuje frekvenci chyb pokladních a snižuje tak nutnost mimořádných inventur. Řešení vám dovolí nemarnit čas zjišťováním, proč se zboží „ztrácí“ či „přebývá“, a naopak vám pomůže rychle identifikovat pokladnu a pokladního, který omyl způsobil. Zpětná kontrola a dodatečná oprava chybných či sporných záznamů (a to z pozice pokladního, který si ihned všimne vlastní chyby, ale také z pozice vedoucího prodejny či účetního společnosti, který ji odhalí dodatečně) je řešena jednoduchým a elegantním způsobem.

  7. Technická podpora

  U Solitea Česká republika a jeho partnerů spolupráce nikdy nekončí předáním finálního řešení. Zejména u větších prodejen je samozřejmostí servisní smlouva s definovanou dobou reakce i způsobem řešení potíží – telefonickou a e-mailovou komunikací, osobním servisním zásahem na místě nebo dokonce vzdálenou správou a přístupem do systému ze strany technika. Systém Prodejna SQL (stejně jako Money S5) je neustále inovován, a tak je součástí řešení i pravidelná aktualizace systému (přes internet nebo CD), která zaručuje legislativní aktuálnost i neustálé zlepšování jednotlivých funkcí.

  8. Moderní design a komplexní dodávka

  Zákazník zajisté ocení rychlé odbavení a malé fronty, svoji roli ale může hrát i vzhled prodejny. Krásně a stylově zařízený butik s pěknými pokladnami jej může často přesvědčit k opětovné návštěvě. Solitea Česká republika i jeho obchodní partneři dodávají v případě potřeby komplexní řešení včetně nutného hardwarového vybavení – pokladních terminálů, peněžních zásuvek, cenových displejů, vah aj. Moderní dotykové displeje zrychlují práci a navíc dobře působí nejen na zákazníka, ale zvyšují i osobní pohodu prodavačů.


  Doporučené moduly Money S5

  Ovládací rozhraní Prodejny SQL může být integrované jako jeden z modulů do Money S5. Pokud chcete využívat komplexní propojení těchto systémů do jediného prodejního řešení, doporučujeme využít následující moduly:

  Sklady a ceníky

  Skladové hospodářství je základním stavebním pilířem nejen položkového prodeje. Jádrem modulu je Katalog, který obsahuje seznam veškerého obchodovaného zboží. Z něj jsou exportovány údaje do Skladů (ty lze dělit například na „Hlavní sklad“, „Prodejnu 1“, „Prodejnu 2“ a podobně) a Ceníků (definují hlavní ceny, slevové akce a cenové hladiny různých odběratelů či dodavatelů). Tento modul bývá přímo synchronizovaný s databází Prodejny SQL.

  Řízení objednávek

  Objednávky přijaté i vydané lze zadávat do systému ručně, ale tento proces může být plně automatizovaný. Stačí si nastavit minimální, maximální a pojistný stav zboží na skladu či v prodejně a při poklesu množství pod zvolenou mez se automaticky generuje objednávka dodavateli či obecná poptávka. Tu pak lze zasílat v PDF, XML, tabulce Excelu nebo využít komunikační můstek EDI komunikace pro propojení se systémy velkoobchodů.

  JetWEB S5

  Elektronický internetový obchod JetWEB S5 je plně integrován do Money S5. Slouží nejen k vedení obchodu, ale zahrnuje také export zboží z předem definovaných skladů se zvolenými cenovými hladinami a zpětný import objednávek, automatické generování faktur, dodacích listů či adresních štítků. Může využívat různé cenové hladiny a zobrazení zboží pro různé odběratele, generování slevových kuponů ve formátu PDF s originálním kódem a řadu dalších uživatelských funkcí, jako třeba „hlídacího psa“ produktu, historii nákupů a plateb, „vypíchnutí“ akčních slev na titulní straně e-shopu a jiné.

  Výkazové moduly

  V závislosti na vašem oboru podnikání můžete využít některé z nabídky výkazových modulů Money S5. Jedná se například o Obaly EKO-KOM, které slouží k evidenci a pravidelné tvorbě výkazu obalů podléhajících ekologické likvidaci podle platné legislativy. Dále to jsou Elektroodpady Retela, evidující prodané elektrospotřebiče nebo například Výkaz ADR pro evidenci přepravy a nakládání s nebezpečnými a toxickými látkami podle směrnic Evropské unie.

  Evidence obalových kont

  Funkce v rámci modulu Skladů nabízí podrobnou evidenci dodavatelských i odběratelských vratných obalů. Odběratelské obaly jsou obaly ve vašem vlastnictví, například různé přepravky apod., a jsou evidovány jako běžné zásoby na vašem skladu. Jejich pohyb se eviduje při dodání konkrétnímu zákazníkovi. Dodavatelské obaly jsou například vratné láhve apod., které si jen „vypůjčíte“ od vašeho vlastního dodavatele, a evidují tak váš „obalový účet“ u něj.

  Business Intelligence

  Rychlý přehled o zisku pomocí kontingenčního grafu přímo v ERP Money S5

  Tento modul je vhodný pro velké prodejny a obchodní sítě, kde kvalitní rozhodnutí o nákupu a prodeji může znamenat výrazný rozdíl v zisku a obratu. Naplňuje veškeré představy o moderních multifunkčních informačních výstupech s analytickými údaji. Slouží k přímému reportu dat a zobrazení informací z více zdrojů (seznamů v Money S5) současně, a to v různých kontextech a s možností porovnání vůči jiným datům. Systém integruje do jednoho ohniska veškeré informace potřebné pro rychlé vyhodnocení postupu a usnadňuje tak okamžitá rozhodnutí. Pro náročnější výstupy je samozřejmě k dispozici tvorba předem vypočítaných datových kostek OLAP (Online Analytical Processing).

  Další vhodné moduly pro maloobchod

  Kromě výše uvedených využijete i další moduly Money S5. Některé z nich jsou nedílnou součástí implementace systému, některé jsou jen doporučené. Jedná se například o následující moduly:

  • Účetnictví pro sjednocení všech účetních procesů společnosti a jejich centralizaci.
  • Adresář pro evidenci dodavatelů, odběratelů, obchodních partnerů a všech osob a firem, se kterými běžně přicházíte do kontaktu.
  • Fakturace pro zajištění základního chodu společnosti.
  • Majetek slouží k evidenci veškerého majetku společnosti, jeho přidělování do správy různým zaměstnancům apod.
  • Mzdy a personalistika pro evidenci pracovní doby, nemocí a dovolených a samozřejmě i výpočet mezd.
  • Mobile S5 využijí společnosti, které mají rozsáhlejší sklad či rozlehlou prodejnu – přímo při jejich procházení může skladník na svém PDA naskladňovat zboží, provádět inventuru apod.

   

  Možnosti nasazení řešení

  Solitea Česká republika, a.s., a jeho implementační partneři zajišťují komplexní dodávku prodejního řešení přesně na míru podle představ zákazníka. A nemusí se přitom jednat o náročné implementační řešení s individuálně programovanými funkcemi. Máme totiž připravené oborové řešení pro maloobchod s předem definovanými funkcemi, které výrazně zkrátí dobu nutnou pro upravení systému.

  Řešení může mít podobu dodávky pouze pokladního systému Prodejna SQL (včetně periferií), který vám prodejce propojí s vaším stávajícím ekonomickým systémem. Synchronizace probíhá prostřednictvím XML dávek. V současnosti máme zkušenosti s propojením s rozšířenými systémy, jako je například Microsoft Navision, nebo také vlastními systémy vyvinutými speciálně pro potřeby dané společnosti. Tuto variantu využívají třeba prodejny, které již používají například některý pokročilý ERP informační systém a nemají zájem na jeho změně, přitom ale chtějí nahradit zastaralé registrační pokladny na prodejně.

  Druhou možností je dodání Prodejny SQL spolu s Money S5. Tyto produkty pak mohou fungovat jako jediné řešení zajišťující logistický, ekonomický i prodejní chod společnosti nebo mohou poskytovat robustní datové matice třetímu systému. Tento model se osvědčil například u pekárenského giganta PENAM, a.s.

  To jsou všechno ale jen příklady, které nemusí vždy zcela odpovídat vašim potřebám. Konkrétní podoba nasazeného řešení bývá konzultována a specifikována individuálně.


  Naše zkušenosti s nasazením.

  Reference maloobchodního řešení s Prodejnou SQL nebo Money S5 lze najít na internetových stránkách zde.

  Obchodní dům Vágner: Prodejna SQL synchronizovaná s Microsoft Dynamics Navision

  Na Brněnsku velmi známý čtyřpatrový obchodní dům Vágner, stojící v samém centru města nedaleko náměstí Svobody, provozuje společnost CITY PAPER, spol. s r.o. V jeho prostorách se nachází prodejny papírnických a kancelářských potřeb, hraček, modelářských potřeb, drogerie, bytového textilu, elektra, počítačového příslušenství i sportovního vybavení, stejně jako samostatné drobné obchůdky. Své oblíbenosti a vysoké návštěvnosti vděčí i za svoji dlouholetou tradici.

  Nový systém Prodejna SQL nahradil původní nepraktické registrační pokladny a zajistil vyšší stabilitu a spolehlivost, stejně jako minimalizoval nároky na údržbu. Datová centrála nyní rychleji a jednodušeji komunikuje s prodejními místy, poskytuje rozšiřující informace o nabízeném sortimentu a v neposlední řadě nové dotykové terminály zvýraznily moderní design interiéru. Prodejna SQL přímo komunikuje s ERP systémem Microsoft Dynamics Navision, kterému poskytuje všechny důležité informace o prodeji a obratech.

  Plastmont – SK, s.r.o.: Prodejna SQL a Money S5 tvoří jediné řešení

  Společnost Plastmont – SK, s.r.o., se od roku 1996 zaměřuje na prodej potrubních systémů pro vnější i vnitřní instalace vodovodních, kanalizačních a plynových sítí. Postupem času se její portfolio rozšířilo také na prodej zateplovacích systémů, obkladů, dlažeb, podlah, sanity a dalšího stavebního materiálu.

  Aktuálně jsou v činnosti dvě prodejní místa v rámci lokální sítě Prodejny SQL a deset uživatelů Money S5. Databáze obou systémů se automaticky pravidelně synchronizují. Prakticky se po funkční stránce jedná o jediné komplexní řešení, i když z uživatelského pohledu to jsou dvě oddělené aplikace: jedna z nich prodává na pokladně, druhá slouží pro nastavení pokladen, vyhodnocení prodeje a zajištění dalších ekonomických procesů (účetnictví, fakturace, objednávek a dalších). Velký důraz byl kladen na zvýšení bezpečnosti systému, kterého bylo dosaženo robustním Microsoft SQL Serverem, transakčním ukládáním dat a důsledným užíváním uživatelských práv.


  Případová studie: Money S5 řídí maloobchodní síť pekárenského obra PENAM, a.s.

  Celou případovou studii ve formátu PDF nalezete zde:

   NázevPopisVelikost
  Případová studie Prodejna SQLPřípadová studie Prodejna SQLPřípadová studie nasazení Prodejny SQL a Money S5 v pekárenské společnosti PENAM, a.s.155 kB

  Implementoval: Solitea Česká republika, a.s.
  Kontakt: Zdeněk Palla, Solitea Česká republika, a.s.
  Softwarové produkty: Prodejna SQL, Money S5
  Počet uživatelů: 62
  Ostrý provoz: od října 2008
  Roční obrat: více než 3 000 mil. Kč
  Počet zaměstnanců: více než 2000

  Proč bylo zvoleno řešení s Prodejnou SQL a Money S5

  PENAM, a.s., přešel v říjnu 2008 v České i Slovenské republice na řešení přímého prodeje zákazníkům prostřednictvím pokladního systému Prodejna SQL, plně synchronizovaného s podnikovým informačním systémem Money S5.

  Společnost PENAM je druhou největší pekárenskou společností v České republice s dynamickým tempem růstu. Od roku 2006 rozšiřuje své postavení na Slovensku – například v roce 2007 došlo k akvizici společnosti KLS Klimentov, s.r.o., v roce 2008 firmy Šarišské pekárne a cukrárne. PENAM se rozrůstá také vertikálním směrem, příkladem může být obohacení skupiny o mlýnskou společnost NOBRS, a.s., nebo o mlýn Brněnec. Své zboží dodává do maloobchodní i velkoobchodní sítě, v jeho sortimentu lze nalézt přes tisíc pekárenských, cukrářských a mlýnských produktů. Všech 39 prodejen PENAM pod obchodním názvem „Pekařství U GOLEMA“ navazuje na tradiční hodnoty a principy pekařských „obchůdků v sousedství“, sázejících na stálou klientelu.

  Díky růstu se stále zvyšuje potřeba nalézat možné úspory a ekonomické rezervy. V souvislosti s tím se PENAM rozhodl změnit svůj stávající pokladní a informační systém, který měl zastaralé funkce a nesplňoval nároky na vyspělá moderní řešení: rychlost, efektivitu, jednoduché ovládání a podobně. Mimo to chtěl management podniku zkvalitnit přístup k aktuálním a kompletním údajům o prodeji a obratu. To mimo jiné znamenalo informační propojení všech jednotlivých maloobchodních prodejen.

  Základní požadavky

  • Jednoduchost ovládání a krátké zaškolení obsluhy.
  • Centrální řízení skladového hospodářství.
  • Centrální řídicí systém prodeje.
  • Stabilita systému.
  • Možnost budoucího rozšíření o další prodejny.
  • Otevřené řešení s návazností na MIS.

  Použité produkty

  • Money S5 – podnikový informační systém;
  • Prodejna SQL – pokladní systém;
  • ELO 15″ – dotykový displej;
  • OKPrint 085 – tiskárna účtenek;
  • CD-420 – pokladní zásuvky;
  • Varos FM3000 – fiskální modul, jen v SK.

  Zvolené řešení

  Ve výběrovém řízení zvítězilo řešení Prodejna SQL, napojené na informační systém Money S5. Součástí projektu bylo i hardwarové rozšíření dodávky o pokladní terminály připojené na internet a serverový počítač.

  Prodejna SQL je robustní off-line softwarová pokladna, automaticky synchronizovaná s informačním systémem. Když vypadne internetové připojení, běžné pokladny přestávají fungovat – terminály Prodejny SQL ale pracují dál a synchronizace se uskuteční zpětně. Kromě datové provázanosti bylo mezi dalšími požadavky i položkové sledování prodeje a centrální řízení skladového hospodářství. Během několika měsíců je tak možné statisticky vypozorovat týdenní cykly prodeje jednotlivých kusů pečiva, čemuž se přizpůsobí jeho výroba.

  Zjednodušeně řečeno: Zatímco se v úterý průměrně prodá v Brně 1300 rohlíků a v Ostravě jen 600, v pátek je to přesně naopak – Brno 600 a Ostrava 1300. Manažer nyní ví kolik, čeho a kde vyrobit a také kolik surovin předem připravit do skladu. Dochází tak k nemalým úsporám bez jakéhokoliv omezení sortimentu pro zákazníka.

  Dalšími přednostmi Prodejny SQL je krátká doba zaškolení uživatelů, tréninkový režim, intuitivní ovládání, individuální přizpůsobení uživatelského rozhraní a samozřejmě také atraktivní a moderní vzhled, který plně zapadá do stylového designu Pekáren u Golema.

  Průběh implementace

  V prvním kroku byl instalován systém Prodejna SQL na Slovensku, kde od 20. srpna 2008 začala platit novela zákona o duálním zobrazování cen v souvislosti se zaváděním eura. Díky vhodně zvolenému harmonogramu bylo v rozmezí jediného týdne připojeno 12 pokladen.

  Prodejna SQL se osvědčila a PENAM přistoupil k jejímu zavedení v České republice. Jednalo se celkem o 50 pokladních míst ve více než 23 městech a 39 pekárnách. Časový plán počítal s postupným převedením do konce roku 2008, díky maximálnímu nasazení a skvělé kooperaci Solitea Česká republika se společností PENAM se však celý proces odehrál během 26 pracovních dní – poslední instalace tak byla provedena už 4. prosince.

  Třetí a poslední fáze implementace spočívala v propojení všech pokladních míst s informační databankou systému Money S5. Do té doby totiž pokladní místa tvořila jen samostatné a navzájem nezávislé jednotky. Byl tedy zaveden informační systém Money S5 včetně parametrizace všech funkcí podle požadavků společnosti PENAM, do kterého se postupně připojily jednotlivé prodejny. Do konce dubna 2009 bylo všech 62 pokladen v Česku i na Slovensku propojeno s centrálou Money S5 každodenními pravidelnými aktualizacemi.

  Harmonogram:

  Vítězství ve výběrovém řízení – 1. 3. 2008
  Zahájení instalace 12 pokladen v SR – 29. 7. 2008
  Ukončení instalace pokladen v SR – 5. 8. 2008
  Zahájení instalace 50 pokladen v ČR – 29. 10. 2008
  Ukončení instalace 50 pokladen v ČR – 4. 12. 2008
  Zahájení implementace Money S5 v ČR – 5. 1. 2009
  Dokončení implementace Money S5 v ČR – 21. 1. 2009
  Propojení pokladních míst a Money S5 – 16. 4. 2009

  Jak funguje systém dnes

  „Náš původní záměr výsledné řešení dokonce předčilo,“ pochvaluje si dnes obchodní ředitel pro maloobchod společnosti PENAM, Ing. Radek Prokopec. „Během vytváření implementační studie a dokonce i v průběhu zavádění systému jsme stále objevovali nové možnosti, jak výsledný efekt zvýšit. S některými přišli i pracovníci Solitea Česká republika a ušetřili nám tak do budoucna starosti,“ dodává.

  „Dnes systém funguje prakticky bezúdržbově. Jistě, čas od času se vynoří nějaký problém, ale ten je většinou způsoben neznalostí obsluhy. My jsme ovšem ze strany našich prodavačů čekali mnohem větší obtíže – nakonec je totiž problémů s ovládáním naprosté minimum. Líbí se mi, že se můžeme kdykoliv obrátit na implementační tým s otázkami a prosbami, ve kterých nám vždy vyhoví. Přestože se jedná o přívětivý a jednoduše ovladatelný systém, nabízí nám Money S5 tolik funkcí, že je někdy těžké si je zapamatovat,“ upřesňuje závěrem Ing. Radek Prokopec.

  Jak přesně vysokou úsporu nové řešení s Prodejnou SQL přinese společnosti PENAM, to je dnes těžké odhadnout. Výhody jsou ale viditelné už teď: nižší nadprodukce, větší přehled nad prodejem, stylová pokladní místa, přívětivý a uživatelsky orientovaný systém. Je tak nesporně jasné, že společnost PENAM, a.s., získala cenný nástroj pro optimalizaci a další rozvoj svých podnikových procesů.

  Více informací v PDF:

   NázevVelikost
  Případová studie Prodejna SQLPřípadová studie Prodejna SQL155 kB
  Řešení pro maloobchodní prodejŘešení pro maloobchodní prodej1 MB

  Příklady nasazení ERP Money S5 u maloobchodních společností

  Další oborová řešení:

  Máte zájem o Money S5?

  Ozveme se vám zpět!

  Vaše jméno*

  Společnost

  E-mail*

  Telefon

  Zpráva


   

  Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close