Řešení pro účetní společnosti s Money S5

  Stále více společností pro vedení svých účetních a personálních agend využívá služeb specialistů – účetních a daňových kanceláří. Důvody jsou evidentní: rychlejší zpracování dokladů, včasné a bezchybné podání daňových přiznání a zpravidla i nižší náklady.

  Profesionálové z řad účetních a daňových specialistů nebo auditorské kanceláře ovšem mají specifické nároky na fungování systému ze strany uživatelského přizpůsobení a nastavení, určitých konkrétních funkcí i možností převodu dat a podoby jejich výstupu. Programátoři a analytici Money S5 to dobře vědí, a proto připravili takový informační systém, který uspokojí uživatele i s těmi nejvyššími nároky. S Money S5 se lze plně spolehnout na kvalitu a rychlost včasného zapracování všech legislativních změn.

  Money S5 splňuje nároky a potřeby účetních společností

  1. Spolehlivost: Spolehlivý a stabilní systém zaručující vysokou bezpečnost uložených dat.
  2. Legislativa: Vždy aktuální legislativní procesy, bezstarostná aktualizace a okamžitá reakce dodavatele na požadavky uživatele.
  3. Servis: Kvalitní a rychlý servis podle přání uživatele.
  4. Výkonnost: Vysoká výkonnost i při náročných exportech a souběžné práci mnoha účetních.
  5. Přenos dat a vzdálená správa: Snadný, spolehlivý a zejména rychlý import „surových“ dat od zákazníka a následný export „zpracované informace“ zpět do jeho systému. Možnost vzdáleného přístupu zákazníků na váš server a naopak.
  6. Více zákazníků: Usnadnění častého přepínání mezi agendami různých zákazníků, možnost uzávěrky i v průběhu roku.
  7. Seznamy: Snadná práce s účetními seznamy, maximálně rychlé vyhledávání a párování dat v reálném čase.
  8. Vyhodnocování a kontroling: Díky modulu Business Intelligence je možné snadno pracovat s jakýmikoliv agregovanými daty a jednoduše připravit libovolně definované přehledy a vyhodnocení.
  9. Mezinárodní legislativa, vícejazyčnost: Podpora cizí legislativy a mezinárodních účetních standardů. Vícejazyčné uživatelské rozhraní umožňuje pracovat i pro zahraniční klientelu.
  10. Komplexnost: Pokrytí všech účetních, legislativních a personálních operací v rámci jediného programu.

  1. Spolehlivost a stabilita systému

  Money S5 využívá nejmodernější technologie, které zaručují nejvyšší spolehlivost a stabilitu systému. Data jsou uložena na automaticky zálohovaném Microsoft SQL Serveru a veškerá komunikace probíhá v transakčním režimu. Pokročilá správa přístupových práv (až do jednotlivých položek na konkrétní kartě) zaručuje také vnitřní bezpečnost. Kvalitu dále garantuje náročná certifikace Money S5 pro Windows Vista a Windows 7 a cena Microsoft Industry Awards.

  2. Legislativní podpora

  Solitea Česká republika poskytuje vždy legislativně aktuální systém a okamžitou reakci programu na změny v zákonech. Aktualizace systému probíhá on-line bez starosti uživatele, součástí Money S5 jsou daňové kalendáře a další doplňující nastavení. Program prochází pravidelným auditem nezávislou společností a společnost Solitea Česká republika je certifikovaná podle mezinárodního standardu ISO 9001:2008.

  3. Servisní a technologická podpora

  Money S5 disponuje možností přímé technické podpory prostřednictvím vzdáleného přístupu technika. V závislosti na individuálně uzavírané servisní smlouvě má uživatel nárok na telefonickou či osobní konzultaci a servisní zásah v případě jakýchkoliv problémů.

  4. Výkonnost systému i při vysokém zatížení

  Hromadné účetní a ekonomické operace jsou vedle ekonomického vyhodnocování nejnáročnější na výpočetní prostředky. Money S5 pracuje s hardwarovými zdroji optimálním způsobem a zaručuje tak velmi rychlé zpracování i těch nejnáročnějších účetních výstupů. Díky terminálovému připojení a využívání SQL Serveru ve verzi podle plánovaného zatížení nezpomaluje systém ani souběžná práce mnoha uživatelů.

   5. Přenos dat

  Money S5 podporuje terminálový režim práce a dávkové transakce dat prostřednictvím formátu XML. Díky tomu je možné, aby se účetní připojil přímo do systému svého klienta s Money S5. Data lze také velmi jednoduše importovat a po zpracování opět synchronizovat s účetnictvím zákazníka. Možný je i opačný systém: celé účetnictví běží pouze na počítačích účetní společnosti a její klient zadává prvotní doklady prostřednictvím vzdáleného přístupu. V tomto případě tak synchronizace odpadá úplně. Konkrétní podoba je vždy zvolena podle individuálních potřeb a je možné kombinovat více stylů práce.

  6. Více agend pro jednotlivé zákazníky

  Money S5 umožňuje velmi rychlé přepínání mezi jednotlivými agendami různých zákazníků. V jedné agendě může současně pracovat neomezený počet uživatelů (při zajištění prevence ztráty neuložených dat) – to umožňuje nárazově velmi rychlé vyřízení úkolů. Účetní uzávěrka nemusí být na konci kalendářního roku, což také výhodně rozkládá náročnost zpracování veškerých dat.

  7. Intuitivní a rychlá práce se seznamy

  Money S5 je opticky podobné programům z balíčku Microsoft Office, zejména MS Outlook. Samotné ovládání je rychlé a intuitivní s mnoha klávesovými zkratkami a individuálním nastavením, které profesionální účetní často využívají. Práce se seznamy je rychlá díky možnosti hledání ve vybraných sloupcích, fulltextovému hledání podle libovolně umístěných znaků nebo prostřednictvím filtrace (nastavené pro každého uživatele zvlášť, nebo globálně pro všechny pracovníky). Filtry je možné kombinovat, negovat, definovat průniky a jiné.

  8. Ekonomické vyhodnocování a kontroling

  Pro ekonomické vyhodnocování a kontrolingové procesy existuje v Money S5 řada standardních funkcí. K dispozici je ovšem též specializovaný modul Business Intelligence, který slouží k práci s různě agregovanými daty podle mnoha proměnných, k vytváření různých náhledů a multidimenzionálnímu modelování. Kromě manažerských a ekonomických výstupů dává také cenná data i účetním a ekonomickému oddělení vůbec.

  9. Mezinárodní legislativa

  Money S5 umožňuje účtování podle mezinárodních legislativních standardů. Zahrnuje současnou práci v domácí i cizí měně, pro případ zpracování agendy zahraniční společnosti jsou k dispozici i jazykové varianty (kromě češtiny slovenština, angličtina, němčina a bulharština), mezi kterými lze rychle přepínat.

  10. Komplexnost systému

  Money S5 obsahuje kromě běžných modulů i funkce, speciálně navržené pro účetní společnosti a daňové poradce. Často se jedná o externí systémy (jako například personalistika Target S5), plně integrované do Money S5. Vzhled a logika ovládání bývá jednotná, což výrazně zjednodušuje práci. O nich si povíme dále.

  Standardní funkce Money S5 pro účetní společnosti:

  • Připojené dokumenty – ke každému záznamu v Money S5 je možné připojit externí dokument (Word, Excel, internetový odkaz, obrázek apod.). To je velmi výhodné například v modulu Adresář: jednoduše tak lze evidovat smlouvy a dokumenty svých klientů přímo v Money S5 bez nutnosti dalšího programu.
  • CreditInfo lustrace – Money S5 umožňuje lustraci firem přímým propojením modulu Adresář s placenou databází CreditInfo, která obsahuje nejen řadu ekonomických údajů, ale i informace o platební morálce společnosti a další.
  • Synchronizace s rejstříkem ARES – přímo z Adresáře nebo dokladu lze synchronizovat veškeré kontakty a údaje různých společností s databází Ministerstva vnitra. Správné nastavení obchodních partnerů zákazníků minimalizuje dodatečné párování dokumentů!
  • Elektronický podpis dokumentů – veškeré výstupy ze systému, často automaticky odesílané jako příloha e-mailu přímo z Money S5, lze elektronicky podepsat. Podpis může být buď individuální (specifický pro každého uživatele), nebo společný (pro celou firmu dohromady). Samozřejmostí je i přesná definice případného zobrazení podpisu na dokumentu.
  • Datové schránky – s Money S5 není nic jednoduššího než vkládat prostřednictvím informačního systému veškeré výkazy přímo do datových schránek úřadů i obchodních partnerů, a to bez nutnosti přihlášení do on-line rozhraní.

  Doporučené moduly pro účetní a daňovou kancelář

  Personalistika a mzdy

  Money S5 obsahuje mzdový modul, který uchovává o zaměstnancích všechny personální údaje, zaručuje jejich bezpečnost podle zákona o ochraně osobních údajů, řídí mzdovou ekonomiku, eviduje smlouvy a další důležité dokumenty. Je rozdělený na tři samostatné moduly, a to Personalistiku, Mzdy a Knihu jízd, ke všem se dají nastavit rozdílná přístupová práva. Specifickým rysem jsou záznamy s časově rozlišitelnými údaji. Například při změně příjmení je karta zaměstnance změněna jen od data svatby – při výběru staršího časového úseku se zobrazí původní údaje, což slouží k zachování logické návaznosti všech dokladů a smluv. Součástí modulu je seznam Konfigurace mzdových údajů, mzdové Závěrky aj.

  Target S5

  Náročnějším uživatelům je k dispozici profesionální mzdový a personální systém Target S5, jehož ovládání je plně integrované do prostředí Money S5. Rozsáhlým způsobem řeší systém podpory procesu řízení jakosti ISO 9000 v personálních a organizačních útvarech. Mzdová část systému je orientována na maximální racionalizaci pořizování měsíčních dat a úsporu „ruční práce“ mzdové účtárny – tato část programu automaticky řeší většinu daňových a ostatních legislativně-právních úloh mzdové účtárny.

  Tax Edit S5

  Tax Edit S5 je nadstavbou pro komfortní výkaznictví. Jedná se o profesionální software určený pro snadné a rychlé sestavení velkého množství daňových přiznání v prostředí originálních formulářů s přímým přístupem k nápovědě a podrobnému helpu. Chybné sestavení nebo vyplnění ve vazbě na platnou legislativu je u jednotlivých řádků signalizované upozorněním nebo zablokováním chybného vstupu. Umožňuje meziroční převod návazných údajů s automatickou úpravou a aktualizací. Program je pravidelně aktualizován vždy pro nové daňové období a zahrnuje legislativní změny promítnuté do nových formulářů MF ČR.

  Výkaznictví

  Různé druhy výkazů jsou v Money S5 řešené jednotlivými moduly a celý systém tak komplexně zahrnuje celou výkazovou problematiku. Ze specializovaných modulů, které využijí účetní a daňové společnosti, můžeme jmenovat zejména Výkaz Intrastat, Elektroodpady Retela, Obaly EKO-KOM a další.

  Datev Balance

  Pro výkazy náročných zákazníků obchodujících se zahraničím možná lépe využijete profesionální účetní modul Datev Balance, který řeší výkaznictví podle mezinárodních účetních standardů. Umožňuje jinak komplikované závěrkové operace a sestavení účetních výkazů včetně cash flow podle české, slovenské a německé legislativy, a také podle IFRS standardů pro různé podnikatelské subjekty. Podporuje možnost propojení výstupních sestav s modulem TaxEdit S5 nebo export do Microsoft Word a Excel. Datev Balance je nezbytnou součástí informačního systému každé větší účetní společnosti.

  Řízení projektů a Business Intelligence

  Pro opravdu velké účetní společnosti, které se zabývají i ekonomickým poradenstvím, jsou vhodným nástrojem moduly Řízení projektů a Business Intelligence. První z nich slouží k řízení účetních projektů, přidělování jednotlivých ekonomů na různé zakázky, evidenci času a průběžnému vyhodnocování nákladů – a je vždy sestavený přesně na míru. Business Intelligence je zase robustní modul, který naplňuje veškeré představy o moderních multifunkčních informačních výstupech s analytickými údaji. Slouží k přímému reportu dat a zobrazení informací z více zdrojů (seznamů v Money S5) současně, a to v různých kontextech a s možností porovnání vůči jiným datům. Systém integruje do jednoho ohniska veškeré informace potřebné pro rychlé vyhodnocení postupu a usnadňuje tak okamžitá rozhodnutí. Pro náročnější výstupy je samozřejmě k dispozici tvorba předem vypočítaných datových kostek OLAP (Online Analytical Processing).

  Tiskové sestavy

  Kromě povinných výkazů obsahuje Money S5 i celou řadu přehledových sestav, sloužících pro vlastní informační potřebu. Kromě standardního nastavení je možné pomocí nástroje Definice účetních výkazů a s využitím Editoru výstupních sestav definovat vlastní účetní výkazy, které čerpají informace z účetního deníku. Součástí definice účetního výkazu je specifikace řádků a sloupců výkazu – každý z nich může obsahovat různá čísla účtů, výpočet hodnoty jiných sloupců či výslednou sumarizaci. Pro práci s větším množstvím informací se často jedná o nejlepší možnost, jak si v údajích udržet orientaci.

  Standardní moduly Money S5

  Kromě výše uvedených modulů, určených zejména účetním a daňovým společnostem, obsahuje Money S5 další moduly a funkce, které jsou často jeho nedílnou součástí. Z nich využijí účetní společnosti zejména následující:

  • Účetnictví – základní modul, který integruje veškeré účetní seznamy. Umožňuje především vedení podvojného účetnictví, evidenci DPH a tvorbu výstupů na základě požadavků legislativy, soustřeďují se zde také údaje z veškerých evidencí, které jsou s účetním modulem provázány.
  • Adresář – základní modul pro evidenci klientů účetní společnosti, jejích zákazníků či dodavatelů i všech dalších obchodních partnerů. Úzká návaznost na ostatní moduly se projevuje zejména v importu kontaktních údajů do jednotlivých dokladů.
  • Fakturace – slouží ke komplexnímu vystavování faktur přijatých a vydaných a všem navazujícím operacím.
  • Pokladna a banka – je určená k evidenci stavu a pohybu finančních prostředků v hotovosti (v peněžní, šekové i ceninové formě), na účtech v bankách a jiných finančních ústavech, výše úvěrů a jiných forem krátkodobé finanční výpomoci i peněz na cestě.

  Další služby Solitea Česká republika pro účetní a daňové společnosti

  Všem účetním a daňovým poradcům se systémy Money nabízí Solitea Česká republika zdarma umístění jejich kontaktů zde. Úspěšnost tohoto marketingového kanálu dokazují i slova daňové poradkyně číslo 2067 Kamily Chaloupkové: „Svoje data se snažím ve vašem seznamu udržovat aktuální, protože jsem díky nim získala více klientů než z jakékoliv komerční inzerce. Děkuji vám za to.“

  Ukazuje se, že uživatelé nejraději vyhledávají účetní společnosti se stejnými systémy, které sami používají – odpadají tak nedorozumění při používání programu i potíže se synchronizací dat. A právě systémy Money se svými 100 000 instalacemi zaujímají přední místo v České a Slovenské republice.


  Reference: Kde už Money S5 úspěšně účtuje?

  Zde naleznete mnoho příkladů nasazení Money S5 i dalších produktů Solitea Česká republika a jiných partnerských řešení. Některé z nich vám představíme zde:

  GT-ÚČETNICTVÍ, s.r.o.

  „Implementace systému Money S5 naplnila veškeré naše požadavky na nový systém. Konkrétně se podařilo výrazně zvýšit rychlost vkládání dokladů, zpracování a tisk účetních sestav, a to i za plného zatížení systému při přístupu všech uživatelů. Oceňuji rovněž celkovou uživatelskou přívětivost a přehlednost Money S5, díky kterým se podařilo přejít na nový systém velmi rychle a s minimálními nároky na zaškolení obsluhy.“(Ing. Tomáš Tehlár, ředitel společnosti)

  I.J.K. Consulting, s.r.o.

  Hlavní činností účetní společnosti I.J.K. Consulting, s.r.o., je dodavatelské vedení účetnictví firmám od prvotní fáze, tj. od převzetí dokladů, přes jejich zpracování v průběhu daňového období až po uzavírání účetního roku a vypracování daňových přiznání. Samozřejmostí je také návaznost na problematiku zpracování komplexní mzdové agendy, vypracování podkladů pro podnikatelské úvěry či optimalizace účetnictví firmám v rámci mantinelů, které stanovují daňové zákony.

  Účto a marketing, s.r.o.

  Společnost Účto a marketing, s.r.o., nabízí služby podnikatelských, finančních a ekonomických poradců a vedení účetnictví. Specializuje se na poskytování komplexních služeb s využitím systému Money S5.

  Tax Consulting Brno, spol. s r.o.

  Společnost se zabývá vedením účetnictví svých klientů a daňovým poradenstvím a také provádí auditorské služby. Využívá programy Money S3 a pro větší klienty i Money S5.

  CI Accounting SE

  Společnost CI Accounting SE vede ekonomiku na terminálových serverech Money S5 metodou vzdáleného přístupu, vytváří tedy jakési účtárny „v sousedním domě“. Přístup k datům a výstupům je ze strany klienta on-line po celý den.

  EZOS, v.o.s.

  Společnost se zabývá komplexním vedením účetnictví a mzdové agendy, a to včetně účetního, daňového a právního poradenství.


  Případová studie: Money S5 ve společnosti Helland, s. r. o., šlape jako hodinky

   NázevVelikost
  Případová studie ERP Money S5: účetní společnostPřípadová studie ERP Money S5: účetní společnost307 kB

   

  • Implementoval: společnost Solitea Česká republika, a.s.
  • Kontakt: Martin Mikyšek, Solitea Česká republika, a.s.
  • Počet uživatelů: 13 licencí Money S5, 35 Money S3
  • Ostrý provoz: od 1. ledna 2009
  • Roční obrat: 1-20 mil. Kč
  • Počet zaměstnanců: 11-50

  Společnost Helland, s. r. o., je velkou účetní a daňověporadenskou společností, která spravuje ekonomické informace více než 50 velkým podnikům a celkem vede více než 200 agend. Dlouhodobě sází na komplexnost svých služeb a jejich úroveň.

  Důvody zavedení Money S5 ve společnosti Helland, s. r. o.

  Helland, s. r. o., spravuje mimo jiné účetní agendy mnoha větším společnostem. Běžné krabicové řešení, vhodné pro menší firmy, proto už přestávalo stačit. Bylo nutné zvýšit výkon systému při souběžné práci více uživatelů s rozsáhlými seznamy dat a doplnit systém o specifické funkce, které profesionální účetní požadují. Důležité bylo i maximální zjednodušení synchronizace systému Helland, s. r. o., s řešením jeho klientů.

  Helland, s. r. o., k implementaci nového řešení přesvědčily v neposlední řadě také úspěchy Money S5 u dalších účetních a daňových společností a s tím související existence předem připraveného oborového řešení, které výrazně snížilo konečnou cenu produktu.

  Nasazení informačního systému Money S5

  O nasazení informačního systému Money S5 společnost Helland, s. r. o., rozhodla na podzim 2008. Během dalších dvou týdnů byla vypracována implementační studie, kterou konzultanti Solitea Česká republika dokončili 12. listopadu 2008. Následovala instalace systému, převod dat a potřebná parametrizace, v následujících dnech proběhlo také školení administrátora i běžných uživatelů přímo v sídle společnosti.

  Těsně před vánočními svátky proběhla podpora zkušebního provozu a po Novém roce už společnost Helland, s. r. o., přešla na ostrý provoz řešení, zpočátku za podpory techniků Solitea Česká republika.

  • 12. 11. dokončení implementační studie
  • 26. 11. instalace systému
  • 27. 11. nastavení systému
  • 28. 11. školení administrátorů
  • 2.-3. 12. školení uživatelů v sídle společnosti
  • 19. 12. podpora zkušebního dne
  • 6. 1. ostrý provoz

  Vítanou výhodou Money S5, která zaručila takto krátkou implementaci a také výrazně snížila finanční náročnost, byla možnost využití předem připraveného oborového řešení pro účetní společnosti.

  Dnešní podoba řešení

  Záhy po implementaci se ukázalo, že zvolená podoba řešení se systémem Money S5 byla dobrou cestou – uživatelé jsou spokojení stejně jako klienti společnosti Helland, s. r. o.

  Terminálový přístup vyřešil veškerou synchronizaci se systémy klientů. Ti totiž zadávají prvotní data přímo do Money S5, které běží na serverech společnosti Helland, s. r. o. Ta má tak naprostý přehled o účetnictví svých zákazníků a může jim poskytovat maximálně kvalitní služby. (Viz diagram 1.)
  Zlepšení se dostavilo také díky výkazovým a uzávěrkovým modulům, které jsou v Money S5 řešeny přehledněji a práce s nimi je velmi jednoduchá; přitom jsou ale zachovány dalekosáhlé možnosti všech výstupů.

  Helland, s.r.o., oceňuje široké možnosti uživatelského přizpůsobení systému, nezbytného pro profesionální uživatele, kteří tráví prací s účetnictvím celou svoji pracovní dobu. Nejenže si mohou definovat vlastní nastavení, způsoby filtrace dat apod., ale mohou také v seznamech například vytvářet nové sloupce, které pak slouží k zadávání specifických dat a k jejich následnému vyhledávání.

  Velkou výhodou informačního systému Money S5 je jeho otevřená architektura, která umožňuje přímé propojení s externími programy. V případě společnosti Helland, s. r. o., se jedná o synchronizaci například s programem TaxEdit S5 a Target S5.
  Nasazením Money S5 samozřejmě nebyl odstraněn dosud používaný systém Money S3. Ten je stále v chodu a slouží k práci s účetnictvím těch menších klientů, kteří pořizují prvotní data přímo v něm. Jedná se zejména o firmy vedené v daňové evidenci.

  Spokojenost s Money S5 je maximální

  Současní uživatelé Money S5 ve společnosti Helland, s. r. o., si dnes nasazení systému pochvalují. Za všechny to závěrem shrnuje majitel společnosti Petr Stejskal (18. listopadu 2009): „Během uplynulého roku pozoruji výrazné zjednodušení práce. Money S5 je uživatelsky přívětivé a nenáročné na ‚počítačovou gramotnost‘ účetních. Zároveň si sami můžeme vytvářet tzv. ‚uživatelské sloupce‘, do kterých zadáváme různá specifická data, využívaná pro další třídění a filtraci záznamů nejen pro naše vnitřní potřeby.“

  Více informací v PDF:

   Název
  Případová studie ERP Money S5: účetní společnostPřípadová studie ERP Money S5: účetní společnost
  Řešení pro účetní společnostiŘešení pro účetní společnosti

  Případové studie účetních společností používajících Money S5 naleznete zde.

  Další oborová řešení:

   

  Máte zájem o Money S5?

  Ozveme se vám zpět!

  Vaše jméno*

  Společnost

  E-mail*

  Telefon

  Zpráva


   

  Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close