Obchod a logistika

  Logistiku a obchodní procesy velké společnosti řeší tento soubor modulů. Zajišťuje byznys procesy, tedy návaznosti jednotlivých dokladů od nabídek přes objednávky a výdejové doklady ze skladu až po faktury a doklady o zaplacení. Současně řeší skladovou logistiku včetně inventur, přehledů a optimalizace skaldových zásob.
  Moduly jsou určeny pro: skladníka, obchodní oddělení, dovozce a ekonoma či účetního.

  „Byznys procesy“

  Byznys procesy zjednodušeně řečeno řídí průchod zboží systémem. Zahrnují více či méně automatické (v závislosti na požadavcích uživatele při implementaci) přebírání jednotlivých dokladů. Výsledné schéma potom může vypadat například tak, že obchodník vystaví poptávku po určitém zboží. Následně na základě nabídek dodavatelů vybere nejvýhodnější produkt a poptávku převede na přímou objednávku. Po doručení zboží nemusí znovu složitě zadávat údaje, ale jediným kliknutím vznikne z objednávky faktura přijatá a současně i skladová příjemka a nabídka odběratelům. Cyklus pak pokračuje opačným směrem až k faktuře vystavené pro koncového odběratele a skladové výdejce.

  Sklady a ceníky

  Sklad

  Sklad v Money S5

  Sklady a ceníky jsou centrálními moduly pro řízení všech obchodních procesů. Zahrnují Katalog veškerého obchodovaného zboží, informace o jeho umístění v jednotlivých skladech včetně stavu zásob, a také ceníkových cenách pro různé dodavatele a odběratele. Data mohou být importovaná z externích aplikací, nebo poskytovaná dalším programům, třeba pro zobrazení nabídky v internetovém obchodě.

  • Katalog – seznam všech obchodovaných produktů. Každému je možné přiřadit jiný výchozí ceník apod., současně lze ke každé položce přiřadit mnoho doplňujících údajů v rámci detailní evidence, jako např. rozměry, fotografii, popisek, přímá PLU či čárové kódy. Kromě vlastních základních popisů a kódů Katalogu lze k jednotlivým dodavatelům a odběratelům přiřadit jejich vlastní kódy, názvy, minimální odběrné množství, popisy a další vlastnosti (např. při použití vlastních interních kódů jsou v objednávce použity kódy dodavatele).
  • Výrobní čísla, šarže a exspirace – Money S5 umožňuje evidenci konkrétních výrobních čísel u jednotlivých skladových položek. K obdobnému účelu slouží také šarže – ta eviduje skupiny různých kusů stejného výrobku pod jediným kódem, což uvítají například farmaceutické či potravinářské firmy, u kterých do jedné šarže spadají např. rohlíky upečené tentýž den (nebo ve stejné várce). Každému výrobnímu číslu nebo šarži lze nastavit datum exspirace, po jehož vypršení je položka vyřazena ze skladu a Money S5 může uživatele upozornit na nutnost jejího fyzického zlikvidování.

   Cena - karta

   Položka v ceníku a nastavení ceny

  • Měrné jednotky – každé položce katalogu je evidovaná základní měrná jednotka (kus, litr) a dále seznam dalších měrných jednotek s definovaným přepočtem na jednotku základní (cena, metr, decimetr atd.). Při vystavení obchodního dokladu lze množství zadat v libovolné jednotce podle aktuální potřeby a výchozí jednotky se dokonce mohou lišit pro nákupní a prodejní doklady (např. tuna pro nákup, gram pro prodej). Lze vytvořit i logické (neskladovatelné) položky jako služba či poplatek.
  • Návaznosti položek – určují jednotlivé varianty (barva, velikost, kombinace a další) určité položky katalogu, složené položky, příslušenství (například obal nebo záloha na láhev) či alternativy („náhradní“ zboží).
  • Dodavatelské a odběratelské ceníky – umožňují vybírat nejlevnějšího dodavatele pro konkrétní zboží, evidovat slevy určitým odběratelům, vyhodnocovat obraty v závislosti na obchodním partnerovi atd.
  • Validace dokladu – slouží ke kontrole, zda fakturované zboží skutečně opustilo sklad, a zároveň k evidenci skutečně distribuovaného produktu v závislosti na šarži a výrobním čísle. Faktura s vydaným zbožím a skladový výdejový doklad čekají v tomto případě na potvrzení, dokud např. skladník nezadá výrobní čísla všech vydávaných produktů nebo nenaskenuje jejich čárový kód. Jakmile projde jeho rukama poslední zboží, faktura i výdejka jsou schváleny a projeví se v účetnictví.
  • Inventura – Money S5 umožňuje účetní odlišení jednotlivých období prostřednictvím skladových uzávěrek a současně také podporuje inventurní kontrolu, při které je zjištěn skutečný stav zásob. Výsledný rozdíl oproti stavu očekávanému je vyrovnán korekčními skladovými doklady.
  • Katalog a Sklady – další informace zde.
  • Ceníky – další informace zde.

  Objednávky

  Objednávka přijatá

  Zobrazení přijaté objednávky v Money S5

  Objednávky slouží k podpoře předprodejní fáze obchodu.

  • Money S5 podporuje hromadné generování objednávek například v závislosti na stavu skladu. Systém dokáže na základě požadavku uživatele vygenerovat objednávky, jež díky nastavenému limitnímu stavu (nebo stavu nulovému, obrátkovému množství apod.) automaticky stanoví počet objednávaných zásob, které lze následně odeslat dodavateli. Pokud neexistuje jediný určený dodavatel, je možné vystavit místo objednávky poptávku.
  • Řízení objednávek umožňuje hromadné zpracování objednávek vzniklých například nákupem v internetovém obchodě a současně schválení těch, pro které existuje dostatečně vysoký stav zásob na skladě.
  • „Předvojem objednávek“ je systém nabídek a poptávek. Jejich vystavení nerezervuje zboží na skladě a slouží jen k podchycení celého byznys procesu u zákazníka či dodavatele od naprostého začátku až po konec.

  V přehledném výpisu je jasně vidět, které položky se povedlo spárovat, a které nebylo možné dohledat.

  Komunikace s platební bránou

  Komunikace s platební bránou je určená k automatickému stahování a zaúčtování pohybů uskutečněných na účtech online platebních bran. Přináší velkou časovou úsporu zejména firmám provozujícím internetové obchody, které přijímají on-line platby pomocí různých platebních metod. Modul zjednodušeně řečeno načte údaje o platbách z platební brány, spáruje je k fakturám a zkontroluje jejich uhrazení.

  Modul spolupracuje s platebními bránami GoPay a PaySec, které v sobě integrují řadu platebních metod (Visa, MasterCard, KB MojeBanka, mBank, Raiffeisenbank, Fio). Do zpracování vstupují faktury vydané a zálohové faktury vydané. Modul pracuje podobně jako homebanking, automatické zpracování a přiřazení plateb k fakturám snižuje pracnost a náklady na zpracování většího množství úhrad dokladů generovaných v e-shopu. Snižuje také množství chyb, způsobených například špatným přepsáním variabilního symbolu, čísla účtu a podobně.

   

  Elektroodpady Retela

  Samostatná evidence, která slouží k evidenci a výkazu prodaných elektrospotřebičů a odvádění poplatků za jejich ekologickou likvidaci podle standardu Retela.

  Obaly EKO-KOM

  Při použití obalů, podléhajících ekologické likvidaci, vytváří tento modul příslušné pravidelné výkazy EKO-KOM podle platné legislativy.

  Výkaz ADR

  Money S5 obsahuje modul Výkaz ADR, který slouží k evidenci přepravy a nakládání s nebezpečnými a toxickými látkami podle evropských směrnic. Zajišťuje správné zabalení každého zboží, jeho označení i způsob přepravy.

  Tiskové sestavy

  • Obchod a logistika disponují nástroji pro vytváření tištěných sestav podle mnoha různých parametrů.
  • Lze jednoduše vytisknout seznam položek katalogu (roztříděných či filtrovaných podle kontrolingových proměnných) či stavu skladů nebo ceníků (podle umístění zboží, typu odběratele apod.).
  • Podporují i tisk nadlimitních či podlimitních zásob a obratu prodeje konkrétního zboží.
  • Prostřednictvím tiskových sestav tak lze jednoduše generovat nabídkové listy, ceníky či si prostě jen udržovat přehled o zájmu o dané zboží.

  Slevové kupony

  Slevový kupón

  Automaticky vystavený slevový kupón

  Money S5 ve spojení s modulem JetWEB S5 umí automaticky vystavovat slevové kupony v PDF, vhodné k tisku či odeslání e-mailem klientovi. Celý proces může fungovat třeba tak, že v návaznosti na určitou operaci (typicky nákup v internetovém obchodu) je odeslán e-mailem PDF kupon s jedinečným kódem a zamknutými úpravami. Při následném zadání kódu v e-shopu je sleva ihned uplatněna. Zákazník si jej ale může také vytisknout a použít při nákupu v kamenném obchodě – prodavač si pak v systému dohledá jeho jedinečný kód a ověří tak autenticitu kuponu.

  Fakturace

  • Modul eviduje faktury vydané i přijaté, umožňuje jejich vystavení, stornování nebo úpravu přímým výběrem z ceníkových, adresních a skladových seznamů či jejich „překlopením“ z konkretizované objednávky (dodacího listu atd.).
  • Money S5 dokonce podporuje import dat z faktury v PDF formátu v případě stálých dodavatelů, což velmi výrazně urychlí práci účetního.
  • V případě, že dodavatel i odběratel používá Money S5, mohou být také faktury vydané na jedné straně a přijaté na straně druhé automaticky předané a spárované prostřednictvím XML přenosu.
  • Více informací zde.

  Máte zájem o Money S5?

  Ozveme se vám zpět!

  Vaše jméno*

  Společnost

  E-mail*

  Telefon

  Zpráva


  Další moduly:

  Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close