Target S5

  Systém Target S5 je nástroj pro komplexní podporu práce v organizačních, personálních a mzdových útvarech podniků. Rozsáhlým způsobem řeší systém podpory procesu řízení jakosti ISO 9000 v personálních a organizačních útvarech, zejména ve vztahu ke kvalifikační struktuře pracovníků a organizaci vzdělávání. Mzdová část systému je orientována na maximální racionalizaci pořizování měsíčních dat a úsporu „ruční práce“ mzdové účtárny. Tato část programu automaticky řeší většinu daňových a ostatních legislativně-právních úloh mzdové účtárny. Target S5 je určen pro účetní společnosti, případně pro větší firmy, které si přejí z jakéhokoliv důvodu vést samy svoji mzdovou agendu.

  Popis systému

  • Poskytuje vynikající podporu personálním a organizačním útvarům, mzdovým účtárnám a útvarům PaM.
  • Uspokojí svými funkcemi a efektivitou i manažery velkých firem.
  • Provede za vás samostatně většinu prací, které jste dosud dělali „ručně“.
  • Překvapí vás jednoduchou obsluhou a efektivitou zpracování.
  • Umožní vám zpracovávat nezávisle více firem.
  • Realizace bankovních převodů modemem, disketou nebo tištěnými příkazy k úhradě.
  • Obsahuje moduly personalistiky, mezd, organizačních schémat, bezpečnosti práce, organizace výchovy a vzdělávání, to vše přímo integrované do informačního systému Money S5.
  • Z jednotlivých modulů vám poskytne přes 150 typů standardních sestav a umožní vám velice jednoduše definovat vlastní sestavy.

  Personalistika

  • Podrobná a přehledná evidence veškerých personálních údajů.
  • Plná podpora certifikace dle ISO 9000.
  • Bohatá nabídka standardně dodávaných sestav, přehledů a formulářů.
  • Periodické kurzy, zkoušky, lékařské prohlídky – automatické sledování termínů.
  • Zpracování uživatelsky definovaných pracovně právních dokumentů.
  • Podrobný popis kvalifikačních vlastností pracovníka (vzdělání, fyzické, duševní, osobnostní předpoklady).
  • Evidence uchazečů o zaměstnání.
  • Plánování dlouhodobých rozvojových úkolů pracovníka a sledování jejich termínů.
  • Pracovní hodnocení zaměstnanců.
  • Fotografie zaměstnance a podpisový vzor, možnost tisknout průkazy.
  • Podrobná informace o začlenění pracovníka v organizační struktuře a o plánované funkci.
  • Porovnání požadované a skutečné kvalifikace pro výkon nynější a plánované funkce – nesplněné možno zadat jako rozvojové úkoly pracovníka a sledovat stav jejich plnění.
  • Popis dosavadní praxe.
  • Automatický výpočet data odchodu zaměstnanců do důchodu.
  • Automatický výpočet nároku na dovolenou dle věku a odpracované doby.
  • Rozbory a přehledy pracovní neschopnosti, podklady pro statistiku.

  Mzdy

  • Přehledná evidence mzdových údajů.
  • Možnost automatizovaného přestupu ze systémů sledování docházky.
  • Neomezený počet směnových kalendářů, jejich automatické generování a tisk.
  • Automatizované generování měsíčních vstupních údajů ze směnových kalendářů.
  • Rychlé a přehledné vkládání měsíčních vstupních údajů (možno i decentralizovaně).
  • Sledování mzdových nákladů po střediscích, zakázkách, činnostech.
  • Možnost zadání sběrných účtů pro hromadné platby (spoření ČS apod.).
  • Evidence příspěvků na penzijní připojištění zaměstnanců – přestupy do penzijních fondů.
  • Bohatá nabídka standardně dodávaných sestav (včetně kontrolních), přehledů a formulářů.
  • Práce se sociálními fondy.
  • Široký výběr druhů složek mzdy.
  • Odměny členům statutárních orgánů.
  • Bohatý výběr odměn a prémií, včetně podílů, 13. plat.
  • Roční zúčtování záloh na daň z příjmu a výpočet daně.

  Organizační schémata

  • Definice pracovního místa a jeho popis.
  • Vyhledávání pracovníků pro pracovní místo nebo pracovních míst pro zaměstnance či uchazeče o zaměstnání podle zadaných kvalifikačních požadavků.
  • Klasifikace podle zvoleného číselníku profesí (JKP, KZAM, vlastní).
  • Kompetence a zodpovědnosti – dle uživatelského číselníku.
  • Charakteristika pracovních podmínek.
  • Hmotné zodpovědnosti.
  • Kvalifikační požadavky na pracovní místo.
  • Další mimořádné výhody a požitky – např. podniková auta, byty, nároky na lázně apod.
  • Tabulkové a skutečné stavy na pracovní místo.
  • Požadavek náboru – počet, stupeň urgence.
  • Tarifní třída (způsob odměňování) – vázaná na tabulky tarifů.
  • Grafické zobrazení organizačního schématu.
  • Plánování budoucího organizačního schématu a automatizovaný přechod na něj.
  • Přesun organizačních jednotek a pracovních míst myší.
  • Uživatelsky definovaný počet stupňů řídicích úrovní organizace.
  • Definice cílů organizačních jednotek.
  • Tisk organizačních schémat s využitím grafického editoru.

  Bezpečnost práce

  • Evidence pracovních úrazů, zdroje a příčiny pracovních úrazů.
  • Evidence pracovních a ochranných pomůcek – pomůcky příslušející k profesi zaměstnance.
  • Evidence nemocí z povolání.
  • Sledování rizikových pracovišť – kategorie rizik, druhy škodlivin.
  • Evidence doby expozice příslušných rizik.
  • Podpora veškeré dokumentace příslušející k bezpečnosti práce – záznam o pracovním úrazu, hlášení pracovního úrazu, oznámení o škodní události, potvrzení o ztrátě na výdělku, odškodnění pracovního úrazu a další.

  Organizace výchovy a vzdělávání

  • Evidence nabídek externích a interních školicích kapacit.
  • Tisk pozvánek na plánované akce.
  • Automatické sledování termínů povinných, periodických kurzů.
  • Organizace konkrétní školicí události – zařazení účastníků, kteří se podle personální evidence mají akce zúčastnit.
  • Sledování kompletních nákladů na školení spolu s automatickým přenosem dat do personálních údajů zaměstnance.
  • Sledování počtu hodin realizovaných školení v různém členění (za útvar, zaměstnance apod.).
  • Sledování výsledků proškolení zaměstnanců.
  • Hodnocení realizovaných školicích a výchovných akcí.
  • Řada sestav pro sledování školicího procesu.

  Máte zájem o Money S5?

  Ozveme se vám zpět!

  Vaše jméno*

  Společnost

  E-mail*

  Telefon

  Zpráva


  Další moduly: