TaxEdit S5

  Pro správu daňových formulářů je dobrou pomůckou právě TaxEdit. Tato nadstavba pro komfortní výkaznictví zjednoduší a urychlí jinak náročnou práci ekonoma. Jedná se o profesionální software, určený pro snadné a rychlé sestavení velkého množství daňových přiznání v prostředí originálních formulářů s přímým přístupem k nápovědě a podrobnému helpu. Uživatel se tak zpočátku nemusí učit zpaměti přesně požadované obsahy jednotlivých polí. TaxEdit je také vybaven kontrolním systémem, takže jakékoliv chybné sestavení nebo vyplnění ve vazbě na platnou legislativu je u jednotlivých řádků signalizováno upozorněním nebo zablokováním chybného vstupu. TaxEdit umožňuje meziroční převod návazných údajů s automatickou úpravou a aktualizací. Program je pravidelně aktualizován vždy také pro nové daňové období a zahrnuje legislativní změny, které se promítají do nových formulářů MF ČR.

  Popis modulu

  Modul se skládá z vlastního ovládacího programu zajišťujícího správu poplatníků a jejich agendy a ze sady elektronických šablon jednotlivých dokumentů – formulářů. Z každé šablony je možné vytvořit, uložit a upravovat libovolný počet exemplářů daného formuláře. Jednotlivé šablony pak obsahují informaci o multilicenci, tedy o počtu exemplářů, které lze vytisknout v kvalitě blízké originálnímu tiskopisu, v případě použití barevné tiskárny i v originálních barvách. S jednotlivými šablonami i na jejich základě vzniklými dokumenty formulářů se pracuje způsobem podobným práci se šablonami dokumentů programového balíku MS Office.

  Hlavní výhody

  • Pohodlné vyplňování formulářů s kontrolami i automatickými výpočty, průvodci komentující jednotlivé kroky, kontextová nápověda k programu i k vyplňovaným formulářům.
  • Automatizované propojení s Money S5 pro plnění údajů do základních účetních výkazů a daňových přiznání přímo z dat Money S5.
  • Umožňuje snadné vytvoření opravného nebo dodatečného daňového přiznání z již vytvořeného řádného přiznání.

   Výběr šablony pro vytvoření nového dokumentu

  • Standardní ovládání aplikace v prostředí Windows (obdobně jako Office), možnost pracovat s více přiznáními najednou, několikastupňová ochrana před zneužitím údajů.
  • Zobrazuje u všech přiznání daňový základ a vypočtenou daňovou povinnost po každé změně údaje v příslušném přiznání.
  • Tisk na volné listy v kvalitě originálních formulářů s možností tisknout pouze data do originálních předloh.
  • Správa klientů – poplatníků fyzických i právnických osob a k nim veškeré zpracované agendy vytvořené i v jiných aplikacích pro Windows, včetně správy faksimilií a scanovaných dokumentů.
  • Umožňuje vystavit pro poplatníka všechny existující registrace k daním.
  • Archiv platných tiskopisů daňových přiznání od roku 1995.
  • Vytváření dokumentů jejich odvozením z jiných – typicky přehledy pro VZP a SSZ odvozením z daňového přiznání nebo vytváření přiznání převzetím údajů z minulých období.
  • Bankovní příkazy pro placení daní a pojištění sestavené automaticky.
  • Výpočty záloh a platební a zálohové kalendáře pro poplatníky.
  • Je pravidelně aktualizován vždy pro nové daňové období a zahrnuje legislativní změny promítnuté do nových formulářů MFČR i ostatních dokumentů.
  • Je podporován bezplatnou kvalifikovanou pomocí prostřednictvím telefonické a e-mailové HOT-LINE.

  Funkce usnadňující obsluhu programu

  • Číselníky
   Opakovaně zadávané údaje je možné vybírat z předem naplněných seznamů – číselníků.
  • Navigace
   Navigace ve formulářích je rozšířena o průběžně zobrazované okno s obsahem formuláře, včetně klíčových hodnot jednotlivých sekcí, a o tlačítka, která přímo ve formuláři slouží k přechodu na jiné stránky (například přílohy).
  • Kontextová nabídka
   Položky v databázi jsou opatřeny bohatou kontextovou nabídkou, která se objeví po stisku pravého tlačítka myši. Všechny hlavní funkce lze vyvolat i klávesovými zkratkami.
  • Přílohy
   Libovolné pole ve formulářích je možné opatřit rozpisovou přílohou s automatickým přenosem výsledků rozpisu.
  • Kartotéka nemovitostí a vozidel
   Program je pro možnost evidence většího množství nemovitostí nebo vozidel, tedy zpracování rozsáhlých přiznání k dani z nemovitostí nebo k silniční dani, vybaven další databázovou nadstavbou, s jejíž pomocí se evidují všechny pozemky a stavby nebo vozidla včetně praktických údajů nad rámec daňového přiznání. Ze základních informací uložených v databázi se automaticky generují přiznání a všechny potřebné přílohy a přehledové sestavy pro jednotlivé finanční úřady.
  • Internet
   Aktualizace šablon je pro uživatele neustále k dispozici na webových stránkách nebo i automaticky přímo z aplikace. Uživatelé mají dále možnost připojit se ke konferenci, ve které jsou zveřejňována upozornění na novinky v programu a diskuse uživatelů.
  • Vícestupňové třídění
   Možnosti kombinací vícenásobného třídění a filtrování (více druhů daní, více zdaňovacích období, zálohy, přeplatky atd.).
  • Jeden platební kalendář
   Univerzální platební kalendář ke všem daním a dalším platbám za klienta, které vyplynou ze sestavených daňových přiznání (mimo DPH, daň spotřební apod.).
  • Propojení na externí aplikace
   Možnost vytvoření textového dokumentu podle uživatelské šablony přednaplněné daty z TaxEdit pro Money S5.
  • Elektronický podpis
   Program je připraven pro komunikaci se státní správou a pro zabezpečení dokumentů elektronickým podpisem.
  • Elektronické podání daňového přiznání
   Funkční export dat přiznání k dani silniční pro elektronické předání správci daně podle formátu definovaného MF ČR.
  • Elektronické zasílání vyplněných tiskopisů klientovi
   Odeslání formuláře TaxEditu pro Money S5 v nativním formátu nebo v tisknutelné podobě vícestránkového souboru TIFF s kompresí dat. Odeslané dokumenty je možné zabezpečit elektronickým podpisem.
  • Diferencovaný přístup pro síťovou verzi
   Další rozšíření přístupových práv v síťové verzi, možnost zamykat dokumenty pro výlučný přístup jednoho uživatele. Správci mohou definovat úrovně přístupu jednotlivých uživatelů k různým poplatníkům i různým druhům daní.
  • Aktivní propojení formulářů
   Formuláře vzniklé odvozením z jiných jsou trvale propojeny se svými zdroji. Například Přiznání k dani z příjmu fyzických osob je trvale propojeno s odvozenými soubory – přehled pro zdravotní pojištění a sociální pojištění. Změny v původním formuláři vyvolají nabídku na promítnutí změněných údajů do přehledů.

  Propojení Money S5 s TaxEditem

  Pro propojení Money S5 s TaxEditem doporučujeme nejprve v programu TaxEdit zadat Poplatníky. Údaje v databázi Poplatníků je možné editovat klávesou F4 na kartě Údaje poplatníka. Zde je možné údaje kdykoliv měnit a je vhodné, aby tyto základní údaje byly aktuální.

  Export dat z Money S5 do TaxEditu

  V menu Administrace / Výměna dat / Export do TaxEditu použijete průvodce pro export do Taxeditu. Z Money S5 je možné do TaxEditu exportovat hlavičku Přiznání k dani z příjmů právnických osob a to včetně účetních výkazů Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty. Účetní výkazy jsou připraveny pro podnikatelské subjekty a neziskové organizace.

  V menu Účetnictví / DPH / Přiznání a závěrky DPH si v průvodci můžete nastavit volbu Export a el. podání  nebo tlačítkem Export a el. podání na nástrojové liště exportovat již vytvořené Přiznání k DPH do TaxEditu.

  V menu Účetnictví / DPH / Hlášení a závěrky DPH si v průvodci můžete nastavit volbu Export a el. podání  nebo tlačítkem Export a el. podání na nástrojové liště exportovat již vytvořené Kontrolní hlášení DPH do TaxEditu.

  V menu Účetnictví / DPH / Souhrnné hlášení v průvodci můžete nastavit volbu Export do TaxEditu, pomocí které si Souhrnné hlášení DPH vyexportujete do TaxEditu.

   

  Máte zájem o Money S5?

  Ozveme se vám zpět!

  Vaše jméno*

  Společnost

  E-mail*

  Telefon

  Zpráva


  Další moduly:

  Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close