Vzorové příklady: Banka v daňové evidenci

V daňové evidenci (jednoduchém účetnictví) řeší Banka veškeré bezhotovostní platby. Příklady v tomto článku se týkají vytvoření a uhrazení vystavených faktur (a to i více faktur jedním dokladem, částečných úhrad, úhrad platební kartou), řešení přeplatků a vzájemných zápočtů, bankovních úroků, filtrování a kopírování dokladů.

  Úhrada vystavené faktury

  Příklad:
  J.Bohatý – SPORT obdržel poštou výpis ze své banky, kde má vedený podnikatelský účet. Firma Sportovní potřeby s.r.o. uhradila fakturu za aktualizaci v hodnotě 1.000,-. Nyní je třeba tento příjem zaúčtovat.
  Postup:

  •  Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka otevřete Seznam bankovních dokladů a zvolíte Nový příjem.
  • Datum vystavení vyplníte podle data, kdy o případu účtujete.
  • Datum platby musí být shodné s datem úhrady podle bankovního výpisu.
  • Do pole Bank. výpis č. doplníte číslo výpisu dle originálu výpisu z banky.
  • Pomocí tlačítka se třemi tečkami u Variabilního symbolu otevřete Seznam neuhrazených dokladů.
  • V Seznamu neuhrazených dokladů vyberete hrazený doklad a svoji volbu potvrdíte tlačítkem OK.
  • Zobrazí se karta Úhrady, kterou potvrdíte tlačítkem OK.
  • Zobrazí se Seznam hrazených dokladů, který potvrdíte tlačítkem OK.
  • Předkontaci zvolíte P504 – prodej služeb.
  • Členění DPH zvolíte 19Ř 00U – doklady bez vlivu na DPH.
  • Nyní je doklad zcela vyplněn, potvrdíte ho tlačítkem OK.
  • Zkontrolujete zaúčtování v Peněžním deníku a potvrdíte tlačítkem Zavřít.
  • Program nabídne doklad k tisku.

  Bankovní doklad

   

  Úhrada více faktur jedním bankovním dokladem

  V praxi je možné faktury se stejným zaúčtováním uhradit jedním příjmovým bankovním dokladem. Nyní si takovou možnost zaúčtujeme.
  Postup:

  • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka otevřete Seznam bankovních dokladů a zvolíte Nový příjem.
  • Otevře se karta Příjmový bankovní doklad.
  • Datum platby vyplníte dle data na originálu bankovního výpisu, stejně tak jako Číslo výpisu.
  • Pomocí tlačítka se třemi tečkami u Variabilního symbolu otevřete Seznam neuhrazených dokladů.
  • Postupně ze seznamu vybíráte hrazené faktury. Když jste s výběrem hotovi, potvrdíte svoji volbu tlačítkem OK.
  • Program vám nyní postupně nabízí karty Úhrad jednotlivých faktur. Potvrzení volby provedete tlačítkem OK.
  • Nyní se vám zobrazí Seznam hrazených dokladů, který potvrdíte tlačítkem OK.
  • Do pole Popis napíšete – úhrada faktur.
  • Pole Adresář necháte prázdné.
  • Doklad uložíte tlačítkem OK a zkontrolujete zaúčtování v Peněžním deníku.

  Částečná úhrada vystavené faktury

  Stejně jako při úhradě pokladnou, tak i při úhradě bankou se vám může stát, že zákazník vám na váš bankovní účet uhradí jen část faktury.
  Postup:

  • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka otevřete Seznam bankovních dokladů a zvolíte Nový příjem.
  • Otevře se vám karta Příjmového bankovního dokladu, ve které vyplníte datum a číslo bankovního výpisu dle originálu bankovního výpisu.
  • Pomocí tlačítka u Variabilního symbolu otevřete Seznam neuhrazených dokladů.
  • V tomto seznamu vyberete hrazenou fakturu a svoji volbu potvrdíte tlačítkem OK.
  • Zobrazí se vám karta Úhrady, kde v políčku Částka úhrady změníte původní částku faktury, na částku, na kterou byla skutečně uhrazena a svoji volbu potvrdíte tlačítkem OK.
  • Na kartě Příjmového bankovního dokladu vyplníte příslušnou Předkontaci a Členění DPH, které bude 19Ř00 U – doklady bez vlivu na DPH.
  • Příjmový bankovní doklad potvrdíte tlačítkem OK, zobrazí se karta Peněžního deníku, opět potvrdíte tlačítkem OK.
  • Program vám nyní nabídne doklad k vytištění.

  Přeplatek vystavené faktury

  Příklad:
  Firma Sportovní potřeby s.r.o. uhradila J.Bohatý – SPORT fakturu za aktualizaci v částce 1.000,-Kč. Nedopatřením tuto fakturu přehradili o 100,-Kč.
  Postup:

  • Nejprve si zkontrolujte nastavení pro generování přeplatků na kartě Money / Možnosti a nastavení /Nastavení účetního roku záložka Účetnictví a spodní záložka Přeplatky.
  •  Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka otevřete Seznam bankovních dokladů a zvolíte Nový příjem.
  • Otevře se karta Příjmového bankovního dokladu.
  • Datum úhrady, stejně jako Číslo výpisu vyplníte dle originálu bankovního výpisu.
  • Pomocí tlačítka u pole Variabilní symbol otevřete Seznam neuhrazených dokladů.
  • V Seznamu neuhrazených dokladů vyhledáte příslušnou fakturu a svoji volbu potvrdíte tlačítkem OK.
  • Otevře se karta Úhrada, kde změníte Částku celkem 1.000,- na částku 1.100,-, která byla skutečně uhrazena a potvrdíte tlačítkem OK.
  • Nyní se zobrazí karta Seznam hrazených dokladů, potvrzení své volby provedete tlačítkem OK.
  • Předkontaci zvolíte P504 – prodej služeb.
  • Členění DPH vyberete 19Ř00 U – doklady bez vlivu na DPH.
  • Po uložení dokladu tlačítkem OK se zobrazí dialog s Varováním a možností automaticky vygenerovat Přeplatek.
  • Program následně vygeneruje Závazkový doklad na výši přeplatku.

   

  Generování přeplatku

   

  Závazkový doklad

  Úhrada vystavené faktury platební kartou

  Příklad: 
  J.Bohatý – SPORT provedl ve firmě Outdoor Sport s.r.o. servis. Vystavenou fakturu mu zástupce firmy zaplatil platební kartou. Nyní přišel výpis o úhradě platební kartou. Původní částka faktury 5.621,- je zde ponížena o bankovní poplatek 3 %.
  Postup:

  • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka otevřete Seznam bankovních dokladů a zvolíte Nový příjem.
  • Datum úhrady, stejně jako Číslo výpisu doplníte dle originálu bankovního výpisu.
  • Pomocí tlačítka u pole Variabilní symbol otevřete Seznam neuhrazených dokladů.
  • V tomto seznamu zvolíte hrazenou fakturu a svoji volbu potvrdíte tlačítkem OK.
  • Kartu Úhrada potvrdíte tlačítkem OK.
  • Zobrazí se karta Seznam hrazených dokladů, kterou taktéž potvrdíte tlačítkem OK.
  • Na kartě Přijatý bankovní doklad vyplníte Předkontaci P504 – prodej služeb, a Členění DPH 19Ř00U – doklady bez vlivu na DPH.
  • Na Bankovním dokladu změníte částku 5.621,- na částku po odečtu 3 % bankovních poplatků, tj. 5.452,37.

  Bankovní doklad

   

  • Příjmový bankovní doklad potvrdíte tlačítkem OK.
  • Program vás upozorní Varováním, že hrazená částka neodpovídá původní faktuře a je ponížena o bankovní poplatky. Potvrdíte toto varování tlačítkem Ano.
  • Otevře se karta Peněžního deníku, kde je úhrada faktury rozúčtována na třech řádcích. Původní částka faktury, DPH a částka -168,63 Kč.
  • Peněžní deník opustíte tlačítkem Zavřít.

  Záznam v peněžním deníku

   

  Zúčtování připsaného bankovního úroku

  Příklad: 
  J.Bohatý – SPORT obdržel originál bankovního výpisu, kde mu banka připsala měsíční úrok v hodnotě 22,93 Kč.
  Postup:

  • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka otevřete Seznam bankovních dokladů a zvolíte Nový příjem.
  • Do pole Popis vepíšete text Připsaný bankovní úrok.
  • Datum úhrady a Číslo bankovního výpisu musí odpovídat originálu bankovního výpisu.
  • Do pole Adresa vyberete adresu banky, u níž je běžný účet veden. V našem případě je to C.K. První česká spořitelna.
  • Do pole Variabilní symbol můžete vepsat v.s., který je uvedený na originále bankovního výpisu. Pokud zde není uveden žádný, můžete si zvolit standardní v.s., podle kterého odlišíte, že se jedná o připsaný bankovní úrok. Pro příklad si zvolíte v.s. 9.
  • Předkontaci zvolíte P520 – úroky běžný účet banka.
  • Členění DPH vyberete 19Ř00U – doklady bez vlivu na DPH.
  • Částku 22,93 Kč vypíšeme do pole Základ u 0 % sazby. Tato částka se automaticky převede do pole Celkem.
  • Vyplněný Příjmový bankovní doklad potvrdíte tlačítkem OK.
  • Otevřený Peněžní deník opustíte tlačítkem Zavřít.
  • Program vám nyní nabídne doklad k vytištění.

  Bankovní doklad

   

  Úhrada přijaté faktury

  Příklad:
  J.Bohatý – SPORT uhradil převodem z běžného účtu přijatou fakturu firmě Obecný dodavatel za provedení montáže. Nyní obdržel originál výpisu z banky a rozhodl se tento výdej zaúčtovat.
  Postup:

  • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka otevřete Seznam bankovních dokladů a zvolíte Nový výdej.
  • Datum úhrady a Číslo bankovního výpisu zadáte dle originálu bankovního dokladu.
  • Pomocí tlačítka u pole Variabilní symbol otevřete Seznam neuhrazených dokladů.
  • V tomto Seznamu neuhrazených dokladů vyberete dodavatelskou fakturu od firmy Obecný dodavatel na částku 525,- a svůj výběr potvrdíte tlačítkem OK.
  • Kartu Úhrada potvrdíte tlačítkem OK.
  • Zobrazí se vám Seznam hrazených dokladů, který potvrdíte tlačítkem OK.
  • Předkontaci vyberete V106 – nákup služeb.
  • Členění DPH vyberete 19Ř00P – doklady bez vlivu na DPH.
  • Vyplněnou kartu Výdajového bankovního dokladu potvrdíte tlačítkem OK.
  • Zobrazenou kartu Peněžního deníku potvrdíte tlačítkem Zavřít.
  • Program vám nyní nabídne doklad k vytištění.

  Částečná úhrada

  Příklad:
  J.Bohatý – SPORT částečně uhradil převodem z běžného účtu dodavatelskou fakturu firmě Sportovní potřeby s.r.o. za zboží. Faktura je na celkovou částku 38.100,26. 10.000,- již J.Bohatý – SPORT uhradil minulý měsíc. Nyní uhradil dalších 10.000,-.
  Postup:

  • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka otevřete Seznam bankovních dokladů a zvolíte Nový výdej.
  • Datum úhrady a Číslo bankovního výpisu vyplníte dle originálu bankovního výpisu.
  • Pomocí tlačítka u pole Variabilní symbol otevřete Seznam neuhrazených dokladů.
  • V Seznamu neuhrazených dokladů vyberete fakturu firmy Sportovní zboží s.r.o. a svoji volbu potvrdíte.
  • Otevře se vám karta Úhrada, v této kartě v políčku Částka úhrady opravíte hrazenou částku na 10.000,-. Program vám ihned vypočítá Zbývající částku k úhradě, což je 18.160,26 Kč.
  • Nyní kartu Úhrada potvrdíte tlačítkem OK.
  • Zobrazenou kartu Seznam hrazených dokladů potvrdíte tlačítkem OK.
  • Předkontaci vyberete V105 – nákup zboží.
  • Členění DPH zvolíte 19Ř00P – doklady bez vlivu na DPH.
  • Vyplněný Výdajový bankovní doklad potvrdíte tlačítkem OK.
  • Kartu Peněžní deník opustíte tlačítkem Zpět.
  • Nyní vám program nabídne doklad k vytištění.

  Úhrada bankovních poplatků

  Příklad:
  J.Bohatý – SPORT obdržel originál bankovního výpisu, kde jsou mu z jeho běžného účtu odečteny poplatky za vedení účtu 50,-. Svůj účet vedený u C.K. První české spořitelny.
  Postup:

  • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka otevřete Seznam bankovních dokladů a zvolíte Nový výdej.
  • Do políčka Popis uvedete Úhrada bankovních poplatků za vedení účtu.
  • Datum úhrady a Číslo bankovního výpisu vyplníte dle originálu výpisu
  • Do pole Variabilní symbol uvedete v.s. dle originálu výpisu, nebo si stanovíte jednotný v.s., který budete používat pouze pro zúčtování bankovních poplatků. Pro náš případ si stanovíte v.s. 9.
  • Do pole Adresa zvolíte adresu spořitelny.
  • Předkontaci zvolíte V117 – provozní režie.
  • Členění DPH 19Ř00P – doklady bez vlivu na DPH.
  • Částku 50,- vepíšete do políčka Základ u 0 % sazby. Částka se automaticky doplní do políčka Celkem.
  • Nyní máte Bankovní doklad vyplněn a potvrdíte jej tlačítkem OK.
  • Zobrazený Peněžní deník opustíte tlačítkem Zpět.
  • Nyní vám program nabídne doklad k vytisknutí.

  Zaúčtování CCS karty

  Příklad:
   Firma CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. si dne 22.1.2017 z bankovního účtu strhla zálohu 10.000 Kč.
  Postup:

  • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka zvolíte Seznam bankovních dokladů.
  • Otevře se seznam Bankovních dokladů, kde zvolíte Nový výdej.
  • Otevře se karta Výdajového bankovního dokladu.
  • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení/ Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu účetního dokladu.
  • Do pole Popis uvedete „záloha CCS“.
  • Do pole Variabilní symbol napíšete variabilní symbol uvedený na výpisu z banky.
  • Zkontrolujte, popř. opravte data.
  • Do pole Bank. výpis č. doplníte číslo výpisu dle originálu výpisu z banky.
  • V poli Účet vyberete příslušný bankovní účet.
  • Do pole Předkontace vyberete předkontaci V900 – Výdej z účtu – platba zálohy.
  • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř00 P – Doklady bez vlivu na DPH (na vstupu).
  • Do pole Základ 0% uveďte 10.000,-. Tato částka se automaticky převede do pole Celkem.
  • Tlačítkem OK doklad uložíte.
  • Tlačítkem Zavřít opustíte Peněžní deník.
  • Program nabídne tisk dokladu.

  Výdajový bankovní doklad

   

  Přijatá faktura CCS s vyúčtováním zálohy bez vazby

  Příklad:
   Dne 31. 1. 2017 přišla od firmy CCS Česká společnost platební karty s.r.o. vyúčtovací faktura za leden 2017 na 25.000,00 Kč včetně DPH, kde byla zúčtována záloha. 
  Postup:

  • Na kartě Obchod / Nákup / Faktury přijaté zvolíte Přidat fakturu.
  • Zobrazí se karta Přijaté faktury.
  • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu přijaté faktury.
  • Do pole Přijatý doklad doplníte číslo faktury dodavatele, vyberete konstantní symbol, způsob platby, upravíte data a vyberete v Adresáři adresu dodavatele. Pozn. Číslo bankovního účtu dodavatele se přetahuje z Karty adresáře.
  • Do pole Hradit vyberete, jak budete fakturu hradit.
  • Do pole Předkontace vyberete předkontaci V117 – provozní režie.
  • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř40,41 – Z přijatých zdaň. plnění od plátců – tuzemsko (bez vlivu na majetek).
  • V nabídce Přidat položku zvolíte Novou položku, otevře se Karta položky faktury, kde vyplníte pole Popis (PHM 01/2015), Nákupní cena (25.000,- Kč včetně DPH), Sazba DPH 21%.

  Karta položky

   

  • Na záložce Podrobnosti vyberete Předkontaci  V117 – provozní režie.
  • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř40,41 – Z přijatých zdaň. plnění od plátců – tuzemsko (bez vlivu na majetek).
  • Kartu položky uložíte tlačítkem OK.
  • Zúčtování zálohy zadáte v nabídce Přidat položku, zvolíte Odpočet zálohy, otevře se Seznam nevypořádaný zálohových dokladů, zde v záložce bankovní doklady vyberete doklad na zálohu a otevřete Kartu položky faktury, kde se zobrazí částka 10.000,00 Kč.
  • Na záložce Podrobnosti vyberete Předkontaci  V900 –  platba zálohy.
  • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř00 P – Doklady bez vlivu na DPH (na vstupu).

   

  Položka odpočtu

  • Tlačítkem OK kartu položky uložíte.
  • Faktura je vyplněná, tlačítkem OK ji uložíte.

   

  Přijatá faktura

  Úhrada přijaté faktury CCS

  Příklad:
  Na originálním výpisu z banky, kde je úhrada firmě CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., je doplatek 15.000,00 Kč
  Postup:

  • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka zvolíte Seznam bankovních dokladů.
  • Otevře se seznam Bankovních dokladů, kde zvolíte Nový výdej. Zobrazí se karta Výdajového bankovního dokladu.
  • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu účetního dokladu.
  • Zkontrolujte, popř. opravte data. Datum platby musí být vždy shodné s datem úhrady na bankovním výpise.
  • Do pole Bank. výpis č. doplníte číslo výpisu dle originálu výpisu z banky.
  • V poli Účet vyberete příslušný bankovní účet.
  • Tlačítkem u kolonky Variabilní symbol zobrazíte Seznam neuhrazených dokladů.
  • Označíte vybranou fakturu od společnosti CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. a potvrdíte tlačítkem OK.
  • Program nabídne kartu Úhrada, potvrdíte ji tlačítkem OK.
  • Otevře se Seznam hrazených dokladů, který potvrdíte tlačítkem OK.
  • Do pole Předkontace vyberete předkontaci V133 – Úhrady faktury.
  • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř00 P – Doklady bez vlivu na DPH ( na vstupu).
  • Tlačítkem OK doklad uložíte.
  • Tlačítkem Zavřít opustíte Peněžní deník.
  • Program nabídne tisk dokladu.

   

  Bankovní doklad

  Vzájemný zápočet

  Pro vzájemný zápočet můžete použít funkci na kartě Účetnictví / Ostatní doklady / Interní doklady tlačítko Vzájemné zápočty.

  • Tlačítkem Konfigurace otevřete kartu Konfigurace vzájemných zápočtů, kde nastavujete kritéria pro zápočty.

  Nastavení vzájemných zápočtů

   

  • Po kontrole nastavení Konfigurace tlačítkem Výběr adresy program vyhledá, podle nastavené Konfigurace, příslušné pohledávky a závazky, které je možno vzájemně započíst.

  Vzájemný zápočet

   

  • Před provedením vzájemného zápočtu tlačítkem Tisk vytisknete sestavu Dohodu vzájemného zápočtu, která může sloužit jako podklad pro odsouhlasení zápočtu protistranou.
  • Tlačítkem Vytvoření zápočtu program automaticky vygeneruje dva Interní doklady, jeden pro pohledávky a druhý pro závazky. Každý započítávaný doklad má v těchto hradících interních dokladech příslušnou rozúčtovací položku s nastaveným zaúčtováním úhrady. Pomocí těchto dokladů se automaticky provedou úhrady započítávaných pohledávek a závazků.
  • Další možností vytvoření vzájemného zápočtu je provádět úhrady ve speciální zápočtové bance, kterou si musíte sami vytvořit.

  Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close