Účetní příklady: Čísla účtů účetních operací v podvojném účetnictví

  Tento návod vám přináší přehled čísel účtů (MD a D) pro různé účetní operace v podvojném účetnictví.

  Pokladna

  Příjem

  Účetní operace MD D
  Úhrada faktury vydané v hotovosti 211000 311000
  Úhrada přijaté zálohy v hotovosti (pokud neúčtujeme o vydané zálohové faktuře) 211000 324000
  Úhrada dobropisu k faktuře přijaté v hotovosti 211000 321000
  Vrácení poskytnuté zálohy v hotovosti 211000 314000
  Vrácení poskytnuté zálohy zaměstnanci v hotovosti 211000 335100
  Příjem hotovosti z banky 211000 261000
  Tržby za zboží v hotovosti 211000 604000
  Tržby za služby v hotovosti 211000 602000
  Tržby za vlastní výrobky v hotovosti 211000 601000
  Příjem úroku z půjčky (úvěru) v hotovosti 211000 662300
  Úhrada ostatních pohledávek v hotovosti 211000 378000
  Přebytek v pokladně při inventuře 211000 668000
  Kurzový zisk ve valutové pokladně při uzavírání účetních knih 211000 663000

  Výdaj

  Účetní operace MD D
  Nákup materiálu (neskladovaného) za hotové např. kancelářské potřeby 501200 211000
  Nákup materiálu (skladovaného) za hotové (sklady účtovány způsobem A) 111000 211000
  Nákup materiálu (skladovaného) za hotové (sklady účtovány způsobem B) 501100 211000
  Úhrada energie za hotové 502000 211000
  Nákup zboží za hotové (sklady účtovány způsobem A) 131000 211000
  Nákup zboží za hotové (sklady účtovány způsobem B) 504000 211000
  Úhrada opravy majetku za hotové 511000 211000
  Úhrada cestovních náhrad zaměstnanci za hotové 512000 211000
  Záloha poskytnutá zaměstnanci na úhradu cestovních náhrad v hotovosti 335100 211000
  Úhrada daně z nemovitosti za hotové (pokud nebyl v účetnictví vytvořen závazek) 532000 211000
  Poskytnutí peněžního daru v hotovosti 543000 211000
  Úhrada úroku z půjčky (úvěru) v hotovosti 562000 211000
  Úhrada faktury přijaté v hotovosti 321000 211000
  Úhrada poskytnuté zálohy v hotovosti (pokud neúčtujeme o přijaté zálohové faktuře) 314000 211000
  Úhrada dobropisu k faktuře vydané v hotovosti 311000 211000
  Vrácení přijaté zálohy v hotovosti 324000 211000
  Výplata mzdy v hotovosti 331000 211000
  Výplata zálohy na mzdu v hotovosti 331000 211000
  Poskytnutí půjčky zaměstnanci v hotovosti 335200 211000
  Úhrada zálohy na daň z příjmů z podnikatelské činnosti v hotovosti 341100 211000
  Odvod hotovosti do banky 261000 211000
  Nákup cenin (např. stravenek) 213000 211000
  Nákup dlouhodobého nehmotného majetku 041000 211000
  Nákup dlouhodobého hmotného majetku 042000 211000
  Úhrada ostatních závazků v hotovosti 379000 211000
  Manko v pokladně při inventuře 568000 211000
  Kurzová ztráta ve valutové pokladně při uzavírání účetních knih 563000 211000

   

  Banka

  Příjem

  Účetní operace MD D
  Úhrada faktury vydané 221100 311000
  Úhrada přijaté zálohy (pokud neúčtujeme o vydané zálohové faktuře) 221100 324000
  Úhrada dobropisu k faktuře přijaté 221100 321000
  Vrácení poskytnuté zálohy 221100 314000
  Úhrada ostatních pohledávek 221100 378000
  Příjem hotovosti z pokladny 221100 261000
  Příjem úroku z běžného účtu 221100 662100
  Příjem úroků z půjčky (úvěru) 221100 662300
  Poskytnutí krátkodobého úvěru 221100 231000
  Poskytnutí dlouhodobého úvěru 221100 461000
  Převod z jiného bankovního účtu 221100 261000
  Kurzový zisk na devizovém účtu při uzavírání účetních knih 221100 663000

  Výdaj

  Účetní operace MD D
  Úhrada faktury přijaté 321000 221100
  Úhrada poskytnuté zálohy (pokud neúčtujeme o přijaté zálohové faktuře) 314000 221100
  Úhrada dobropisu k faktuře vydané 311000 221100
  Vrácení přijaté zálohy 324000 221100
  Úhrada zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti 342100 221100
  Úhrada srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti 342200 221100
  Úhrada zálohy na daň z příjmů z podnikatelské činnosti 341100 221100
  Úhrada daně z příjmů z podnikatelské činnosti 341900 221100
  Úhrada daně z přidané hodnoty 343900 221100
  Úhrada silniční daně (pokud byl / nebyl v účetnictví vytvořen závazek) 345100/ 531000 221100
  Úhrada daně z nemovitostí (pokud byl / nebyl v účetnictví vytvořen závazek) 345200/ 532000 221100
  Splátka krátkodobého úvěru 231000 221100
  Splátka dlouhodobého úvěru 461000 221100
  Úhrada úroku z půjčky (úvěru) 562000 221100
  Úhrada ostatních závazků 379000 221100
  Výplata mzdy 331000 221100
  Výplata zálohy na mzdu 331000 221100
  Poskytnutí půjčky zaměstnanci 335200 221100
  Výběr hotovosti z bankovního účtu 261000 221100
  Bankovní poplatky 568000 221100
  Úhrada cestovních náhrad zaměstnanci 512000 221100
  Záloha poskytnutá zaměstnanci na úhradu cestovních náhrad 335100 221100
  Poskytnutí peněžního daru 543000 221100
  Převod na jiný bankovní účet 261000 221100
  Kurzová ztráta na devizovém účtu při uzavírání účetních knih 563000 221100

   

  Faktury

  Faktury přijaté

  Účetní operace MD D
  Nákup materiálu (neskladovaného) např. kancelářské potřeby 501200 321000
  Nákup materiálu (skladovaného) (sklady účtovány způsobem A) 111000 321000
  Vedlejší náklady (např. přepravné) k nakoupenému materiálu (sklady účtovány způsobem A) 111000 321000
  Nákup materiálu (skladovaného) (sklady účtovány způsobem B) 501100 321000
  Vedlejší náklady (např. přepravné) k nakoupenému materiálu (sklady účtovány způsobem B) 501100 321000
  Spotřeba energie 502000 321000
  Nákup zboží (sklady účtovány způsobem A) 131000 321000
  Vedlejší náklady (např. přepravné) k nakoupenému zboží (sklady účtovány způsobem A) 131000 321000
  Nákup zboží (sklady účtovány způsobem B) 504000 321000
  Vedlejší náklady (např. přepravné) k nakoupenému zboží (sklady účtovány způsobem B) 504000 321000
  Oprava majetku 511000 321000
  Nájemné (např. pronájem kanceláří) 518100 321000
  Úhrada nákladů na reprezentaci (např. občerstvení) za hotové 513000 321000
  Vyúčtování telefonních poplatků 518200 321000
  Nákup externích služeb (např. účetní poradenství, právní poradenství) 518300 321000
  Nákup cenin (např. stravenek) 213000 321000
  Nákup dlouhodobého nehmotného majetku 041000 321000
  Nákup dlouhodobého hmotného majetku 042000 321000
  Dobropis k faktuře přijaté (např. na nákup materiálu skladovaného, sklady účtovány způsobem B) – částka bude účtována mínusem 501100 321000
  Vzájemný zápočet přijaté faktury a dobropisu k faktuře přijaté 321000 321000
  Vzájemný zápočet přijaté faktury a vydané faktury 321000 311000

  Vydané faktury

  Účetní operace MD D
  Prodej zboží 311000 604000
  Prodej vlastních výrobků 311000 601000
  Prodej služeb 311000 602000
  Prodej materiálu 311000 642000
  Prodej dlouhodobého majetku 311000 641000
  Dobropis k faktuře vydané (např. prodej zboží) – částka bude účtována mínusem 311000 604000
  Vzájemný zápočet vydané faktury a dobropisu k faktuře vydané 311000 311000

  Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close