Nejlepší zkušenosti s Money S3: Datové schránky

Účetní program Money S3 v sobě zahrnuje širokou paletu nadstandardních funkcí, které mnohdy nenajdete ani v řádově dražších informačních systémech. Řada těchto funkcí je sice jednoduchá na obsluhu a velmi snadno dostupná a nastavitelná, pokud ale nevíte, kde hledat a jak je použít, nemusíte ani vědět, že některou funkci Money S3 vůbec umí. Seriál  návodů „Nejlepší zkušenosti s Money S3“ se zaměřuje právě na funkce, které možná nevidíte na první pohled, avšak jejich používání vám může ušetřit spoustu času a peněz.

  Jak na datové schránky v Money S3

  Datová schránka je elektronické úložiště, které je určené k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Datovou schránku zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra (více informací). Money S3 je plně propojeno s datovými schránkami a poskytuje uživatelům maximální komfort při jejich využívání: poskytuje přímý přístup do vaší datové schránky, upozorňuje na příchozí zprávy, umožňuje odesílat výstupy z programu přímo do datových schránek úřadů a institucí, a také je připravené na používání datových schránek v soukromém sektoru (odesílání faktur, upomínek apod.).

  Nastavení datové schránky v Money S3

  Užívání Datové schránky je možné nastavit globálně pro celou agendu nebo individuálně pro jednotlivé uživatele. Zadáte-li Datovou schránku v Nastavení agendy, bude k ní mít přístup každý uživatel Money S3. Potřebujete-li, aby s datovou schránkou pracovali pouze vybraní uživatelé, zadáte jim datovou schránku v Přístupových právech.

  1301

  Nastavení agendy

  Nastavení v agendě (pro všechny uživatele)

  Na kartě Money / Možnosti a nastavení/Nastavení agendy zvolte záložku Datová schránka, označte volby Používat datové schránky Výchozí datová schránka pro agendu. Pak vyplňte Login (přidělené přihlašovací jméno) a Heslo k vaší datové schránce. Klepnutím na tlačítko Test připojení se Money S3 spojí se severem datových schránek a v případě správně zadaného jména a hesla automaticky doplní i Jméno schránky ID schránky. Poslední volnou je nastavení časového intervalu, v rámci kterého bude Money S3 automaticky kontrolovat, zda máte ve schránce novou zprávu. Tím je nastavení datové schránky ukončeno a můžete ji hned začít používat.

   

  1302

  Přístupové právo

  Nastavení v přístupových právech (pouze pro vybrané uživatele)

  Nejprve na kartě Money / Možnosti a nastavení /Nastavení agendy v záložce Datová schránka označte volbu Používat datové schránky a kartu uložte. Nyní můžete nastavovat přístup k datové schránce jednotlivým uživatelům. Na kartě Money / Možnosti a nastavení /Přístupová práva si na kartách přístupových práv zvolených uživatelů pomocí tlačítka Datová schránka otevřete kartu Nastavení přístupu k datové schránce. Postup je shodný jako v předchozím případě – vyplníte přidělené jméno a heslo a tlačítkem Test připojení propojíte datovou schránku s Money S3.

  Přístup k datové schránce přímo v Money S3

  Po aktivaci služby se schránka zobrazí na panelu Hlavní plochy v záložce Datová schránka. V dolní části hlavní obrazovky se na Aktivním informačním řádku objeví logo datové schránky a vedle něj je informace o počtu nově přijatých zpráv. Při poklepání myší na tyto informace se datová schránka otevře. Při kliknutí na logo datové schránky vedle informace o počtu zpráv se provede dotaz na nové zprávy. Zprávy se aktualizují podle časového intervalu zadaného v nastavení Agendy nebo Přístupových práv.

  1303

  Datová schránka

  Odesílání tiskových výstupů do datové schránky z Money S3

  Přímo z programu je do datové schránky možné posílat řadu formulářů: Přiznání k DPH, Souhrnné hlášení, Účetní výkazy, Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele, Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách, Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob, Vyúčtování srážkové daně, Přehled o počtu zaměstnanců, Podklady pro přílohu k žádosti o dávku, Evidenční listy důchodového pojištění, Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání), Hromadné oznámení zaměstnavatele, Daň z příjmů fyzických osob a INTRASTAT. Sestava se vygeneruje do souboru PDF nebo XML (formát XML je nyní vyžadován pro Přiznání k dani z přidané hodnoty a Souhrnné hlášenía je podporován Money S3 od verze 11.052) a pokud máte nastavené elektronické podepisování, pak se i v případě formátu PDF podepíše a odešle.

  Tiskovou sestavu odešlete pomocí tlačítka Datová schránka v dialogu Nastavení tisku dané sestavy. Zobrazí se okno Odeslání zprávy do datové schránky, ve kterém určíte Příjemce (pomocí tlačítka „tři tečky“ si zvolíte, zda příjemce vyberete přímo z Adresáře nebo pomocí on-line vyhledávacího formuláře), vyplníte Věc (podobně jako u papírových dopisů) a zvolíte PDF nebo XML formát sestavy (v případě XML je nutné vybrat v seznamu i odpovídající šablonu, aby byl výsledný XML ve tvaru akceptovaném MF). Tlačítkem Odeslat pak okamžitě doručíte zprávu příjemci.

  1306

  Odeslání zprávy do datové schránky

  Uložení ID schránek příjemců v Adresáři

  ID schránky, které jednoznačně určuje adresáta (např. váš finanční úřad), se ukládá do adresních karet v záložce Datová schránka. Pokud máte na adresné kartě vyplněné IČ příjemce, stačí stisknout tlačítko Dotaz na datovou schránku a program již automaticky vyhledá ID schránky příjemce a doplní je do karty. Podobně lze hledat i podle názvu firmy.

  1304

  Karta adresáře

  On-line vyhledání datové schránky

  Druhou možností je před odesláním zprávy ručně vyhledat příjemce ve veřejném on-line seznamu datových schránek, který je přístupný po klepnutí na tlačítko „tři tečky“ u pole Příjemce. Seznam vám umožní vyhledat vhodného příjemce podle typu schránky nebo názvu.

  1305

  Vyhledání datové schránky

  Kontrola odeslaných zpráv

  Seznam odeslaných zpráv naleznete na kartě Nástroje / Odeslané zprávy do datové schránky. V tomto seznamu je vidět kdo, co a kam posílal, a to včetně příloh. Dále umožňuje zjistit stav zprávy – zda již byla doručena či adresátem přečtena.

  Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close