Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení, odpisy a vyřazení) v daňové evidenci

Práce s dlouhodobým hmotným majetkem nejen v daňové evidenci zahrnuje zejména jejich pořizování a odpisy. Následující příklad vás jimi podrobně provede.

  Pořízení, odpisy

  Příklad:
  Podnikatel dne 15. dubna 2017 zakoupil osobní automobil v pořizovací ceně 500.000,- Kč, bez DPH. Automobil zařadil do užívání dne 25. dubna 2017. Majetek – automobil byl zařazen dle zákona o dani z příjmu odpisové skupiny 2. Podnikatel odepisuje dlouhodobý majetek rovnoměrně.
  Postup:

  • Zařízení zavedete do evidence dlouhodobého majetku na kartě Režie / Majetek tlačítkem Přidat. Vyplníte Kartu majetku dle údajů z daňového dokladu, zvolíte odpisovou skupinu a způsob odpisování.

   

  Karta majetku

  • V záložce Pohyby zadáte pomocí tlačítka Přidat účetní pohyb pohyb Zařazení majetku. Cena pohybu činí 500.000,- Kč. Do Data pohybu doplníte datum zařazení majetku do užívání, tj. 25.04.2017. Protože o zařazení majetku neúčtujete ani vám neovlivňuje daňový základ daně z příjmů, oddíl Zaúčtování necháte nevyplněný, včetně příznaku.
  • Kartu uložíte tlačítkem OK.

   

  Karta majetku – zařazení

  • V záložce Daňové odpisy si tlačítkem Výpočet odpisového plánu necháte vypočítat daňové odpisy majetku.

   

  Daňové odpisy

  • Na této kartě se rekapitulují veškeré účetní pohyby majetku. Tlačítkem Pokračovat se vypočítají daňové odpisy, se kterými budete dále pracovat. Pokud již chcete zaúčtovat vypočtené odpisy, zadáte v záložce Pohyby pohyb odpis za rok 2017. O daňovém odpisu se neúčtuje do peněžního deníku, ale je součástí Uzávěrkových úprav. Proto pro tento pohyb musí být vyplněn oddíl Zaúčtování. Zvolíte Účtovat podle předkontace a doplníte předkontaci pro režijní výdaje.

   

  Karta pohybu

  • Kartu uložíte tlačítkem OK.
  • V pohybech majetku se objeví řádek s daňovým odpisem a uzavře se účetní rok, jelikož po zaúčtování odpisu za dané zdaňovací období již nemůže docházet k žádným pohybům na majetku.

   

  Karta majetku

  • Kartu majetku můžete uložit tlačítkem OK.
  • Pomocí volby Zaúčtování majetku vytvoříte pohyb pro odpis za rok 2017 v Uzávěrkových úpravách. Program vám nabídne volbu pro doplnění data, ke kterému se má pohyb zaúčtovat.

   

  Zaúčtování majetku

  • V našem příkladu ponecháte 31.12.2017. Po potvrzení volby program vytvoří pohyb pro odpis za rok 2017 v seznamu Uzávěrkových úprav.

   

  Zaúčtování majetku

  • Nyní máte vytvořen pohyb v Uzávěrkových úpravách.

  Vyřazení z důvodu odcizení

  Příklad:

  Společnost dne 1. února 2017 zakoupila notebook v pořizovací ceně 72 000,-Kč bez DPH. Notebook se zařadil do užívání dne 1. února 2017. Majetek – notebook byl zařazen dle zákona o dani z příjmu do odpisové skupiny 1. Společnost odepisuje dlouhodobý majetek rovnoměrně. 20.října 2017 byl notebook odcizen(dle protokolu od policie). Zůstatková cena 64 800,00 Kč.

  Postup:

  • Podle předchozího příkladu založíte Kartu majetku a zaúčtujete.
  • V záložce Daňové odpisy tlačítkem Přidat daňový odpis uplatníte polovinu odpisu. V poli Cena odpisu napíšete částku 7.200 Kč a datum 20.10.2017.
  • V záložce Pohyby zadáte pomocí tlačítka Přidat účetní pohyb pohyb daňového odpisu a následně pohyb Odpis zůstatkové ceny. Cena pohybu činí 64 800,-Kč. Do Data pohybu doplníte datum odcizení (dle protokolu od policie), tj. 20.10.2017.

   

  Odpis zůstatkové ceny

  • Kartu uložíte tlačítkem OK.
  • V záložce Pohyby zadáte pomocí tlačítka Přidat účetní pohyb pohyb Vyřazení z užívaní. Cena pohybu činí 72 000,-Kč. Do Data pohybu doplníte datum odcizení(dle protokolu od policie), tj. 20.10.2017.

  Vyřazení z užívání

   

  • Kartu uložíte tlačítkem OK
  • Kartu majetku můžete uložit tlačítkem OK.
  • Pomocí volby Zaúčtování majetku vytvoříte pohyb pro odpis v Uzávěrkových úpravách.  Program vám nabídne volbu pro doplnění data, ke kterému se má pohyb zaúčtovat.

  Dlouhodobý hmotný majetek (dotace)

  Příklad:

  Společnost dne 1. února 2017 zakoupila telefonní ústřednu v pořizovací ceně 99 340,-Kč bez DPH. Telefonní ústředna se zařadila do užívání dne 1. února 2017. Majetek – telefonní ústředna byla zařazen dle zákona o dani z příjmu do odpisové skupiny 1. Společnost odepisuje dlouhodobý majetek rovnoměrně. 31.října 2017 byla pořizovací cena snížena o 49670, 00 z důvodu dotace.

  Postup:

  • Podle předchozího příkladu založíme Kartu majetku a zaúčtujeme.
  • V záložce Pohyby zadáte pomocí tlačítka Přidat účetní pohyb pohyb Snížení ceny. Cena pohybu činí 49 670,-Kč. Do Data pohybu doplníte datum  31.10.2017. 

  Snížení ceny

  • Kartu uložíte tlačítkem OK.
  • V záložce Daňové odpisy je třeba opravit výši odpisů, jelikož se změnila pořizovací cena.
  • Kartu majetku můžete uložit tlačítkem OK.

  Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close