Dlouhodobý nehmotný majetek v podvojném účetnictví

Příklad ukazuje, jak nakládat s dlouhodobým nehmotným majetkem v podvojném účetnictví.

Příklad:
Podnikatel dne 1.2.2017 zakoupil ekonomický software v ceně 61.250 Kč, bez DPH. Jedná se o nehmotný majetek.

  • Zařízení zavedete do evidence dlouhodobého majetku na kartě Režie / Majetek tlačítkem Přidat. Vyplníte Kartu majetku dle údajů z daňového dokladu, zvolíte odpisovou skupinu Nezařazeno a způsob odpisování – účetní odpisy rovny daňovým.

Karta majetku

 

  •  V záložce Pohyby zadáte pomocí tlačítka Přidat pohyb Zařazení majetku. Cena pohybu činí 61.250,- Kč. Do Data pohybu doplníte datum zařazení majetku do užívání, tj. 01.02.2017.

Zařazení majetku

 

  • Kartu uložíte tlačítkem OK.
  • Pokud máte na Kartě majetku nastaven způsob vytváření odpisů Účetní odpisy rovny daňovým, pak v záložce Daňové odpisy pomocí tlačítka Výpočet si necháte vypočítat daňové odpisy majetku a následně v záložce Účetní odpisy tlačítkem Výpočet odpisového plánu vám program vypočítá účetní odpisy.

Daňové odpisy

 

  • Na této kartě se rekapitulují veškeré pohyby majetku.
  • Pokud již chcete zaúčtovat vypočtené odpisy, zadáte v záložce Pohyby pohyb odpis za rok 2017 tlačítkem Přidat účetní pohyb. Tyto pohyby musí mít vyplněn oddíl Zaúčtování. Zvolíte Účtovat podle předkontace a doplníte předkontaci pro odpis majetku, nebo Účtovat podle primárního účtu a doplníte účty.

Účetní odpis

 

  • Kartu uložíte tlačítkem OK.
  • Po  přidání posledního účetního odpisu za rok 2017 se automaticky uzavře rok, po zaúčtování odpisů za dané zdaňovací období již nemůže docházet k žádným pohybům na majetku.

Karta majetku

 

  • Kartu majetku můžete uložit tlačítkem OK.
  • Pomocí volby Zaúčtování majetku zaúčtujete pohyby majetku za rok 2017 v Interních dokladech. Program vám nabídne volbu pro doplnění data, ke kterému se má pohyb zaúčtovat. Nyní máte zaúčtovány pohyby majetku prostřednictvím těchto Interních dokladů v účetním deníku.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close