Měsíční tisky v daňové evidenci

Účetní příklady na měsíční tisky v případě daňové evidence vás provedou úkony, nutnými ke zdárnému vytisknutí veškerých dokumentů ke konci měsíce.

  • Po uložení Karty mzdy si v seznamu mezd zaměstnanců přes nabídku Tisk vytisknete Výplatní lístek. Poznámka: Tlačítkem Odeslání výplatního lístku e-mailem ve formátu PDF můžete zaslat Výplatní lístek pro označené mzdy e-mailem ve formátu PDF. Pro výplatní lístek můžete nastavit PIN (heslo) na Kartě zaměstnance.
  • Další potřebná tisková sestava je měsíční rekapitulace mezd, kterou vytisknete na kartě Režie / Mzdy / Tisk / Vyúčtování mezd – vyberete požadované období a třídění. Jedná se o sestavu s vyúčtováním za uvedený měsíc a rok za celou společnost.
  • Pro potřeby Okresní správy sociálního zabezpečení použijete tiskovou sestavu Přehled o výši pojistného na kartě Režie / Mzdy / Tisk / Přehled  soc. pojištění. Po výběru období se vám zobrazí Přehled o vyměřovacích základech a pojistném, ve kterém musíte poprvé vybrat Registraci k OSSZ, přidělený variabilní symbol a číslo účtu, ze kterého provedete odvod. Tyto údaje vám již na další zpracované období v Přehledu zůstanou. Aktuálně budete pouze doplňovat datum odvodu.

Přehled o výši pojistného

 

  • Po odsouhlasení údajů provedete tisk formuláře přes nabídku Tisk.
  • K odevzdání formulářů na zdravotní pojišťovny využijete sestavu Přehled o platbě pojistného na kartě Režie / Mzdy / Tisk / Přehled zdrav.pojištění. Po potvrzení vybraného období se vám zobrazí Výběr pojišťoven pro tisk.

Přehled o platbě pojistného

 

  • Volbou Tisk vytisknete formulář Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění, který odevzdáte příslušné zdravotní pojišťovně. Každá pojišťovna má vlastní tiskový formulář. Pro rozlišení výstupních formulářů si v Kartách adresáře u konkrétní pojišťovny do pole Kód partnera doplňte kód pojišťovny (např. VZP 111, ZP MVČR 211 atd.). Budete-li potřebovat tisk seznamu zaměstnanců podle příslušnosti k jednotlivým zdravotním pojišťovnám, využijete výběr formulářů následovně: Na kartě Přehled o platbě pojistného ve spodní části v oddíle Výběr pojišťoven pro tisk v poli Tiskový formulář vyberete z roletové nabídky formulář pro konkrétní pojišťovnu. Následně se vytisknou jednotlivé formuláře podle zadaných zdravotních pojišťoven.
  • Přílohu k žádosti o dávku naleznete na kartě Režie/ Zaměstnanci / Tisk / Sociální pojištění. Zaměstnavatel je povinen Přílohu k žádosti o dávku odeslat společně s Potvrzením o pracovní neschopnosti příslušné správě OSSZ v okamžiku vzniku nároku na dávku nemocenského pojištění.
  • Pro potřeby vaší společnosti máte možnost tisku Přehled nepřítomnosti – za jednotlivé období pro všechny zaměstnance.
  • Veškeré měsíční mzdové sestavy můžete hromadně vytisknout na kartě Režie / Mzdy / Hromadný tisk, kde pomocí přepínačů určíte tisk vybraných sestav.

Hromadný tisk měsíčních mzdových sestav

Elektronická podání

Podrobnosti k elektronickému podání z Money S3 jsou popsány v samostatném dokumentu, který naleznete na http://www.money.cz/wp-content/uploads/elektronicka_podani.pdf

.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close