Vzorové příklady: Pokladna v daňové evidenci

Pokladna řeší veškeré hotovostní účetní operace v Money S3. Následující příklady se týkají úhrad vystavených faktur v hotovosti (a to i více jedním dokladem), částečných úhrad, úhrad přijatých dodavatelských faktur a výdaj z pokladny na volné položce.

  Úhrada vystavené faktury hotově

  Příklad: Firma Sportovní potřeby s.r.o. obdržela od J.Bohatý – SPORT fakturu na 1.000,- za aktualizaci. Rozhodla se fakturu uhradit hotově na provozovně J.Bohatý – SPORT.

  Postup:

  • Nejprve si zadáte Vystavenou fakturu standardním postupem.
  • Následně na kartě Účetnictví /Pokladna a banka zvolíte Pokladní doklady.
  • Zobrazí se seznam Pokladních dokladů, kde zvolíte Nový příjem.
  • Zobrazí se karta Příjmový pokladní doklad, kterou můžete začít vyplňovat. Číslo dokladu je zde automaticky generováno podle nastavení číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu pokladního dokladu.
  • Zkontrolujte, zda datum úhrady odpovídá dni, kdy je faktura hrazena.
  • Dále zkontrolujte, zda je v kolonce Pokladna zadán správný údaj o pokladně, do které chcete fakturu hradit. Zvolíte ji tlačítkem se třemi tečkami.
  • Tlačítkem u kolonky Variabilní symbol zobrazíte Seznam neuhrazených dokladů, ve kterém si podle variabilního symbolu vyhledáte hrazenou fakturu.

  Neuhrazené doklady

   

  • Výběr hrazené faktury potvrdíte tlačítkem OK.
  • Program nabídne Kartu úhrady ke kontrole, kterou potvrdíte tlačítkem OK.

  Karta úhrady

   

  • Objeví se Seznam hrazených dokladů, který potvrdíte tlačítkem OK.

  Hrazený doklad

   

  • Tlačítkem se třemi tečkami u kolonky Předkontace zvolíte zaúčtování pokladního dokladu. Vyberete P 504 – prodej služeb.
  • Stejným způsobem vyberete u kolonky Členění DPH 19Ř00U – Doklady bez vlivu na DPH.

  Pokladní doklad

   

  • Nyní máte Pokladní doklad vyplněný, potvrdíte jej tlačítkem OK.
  • Zobrazí se vám Peněžní deník, kde zkontrolujete zaúčtování dokladu. Tlačítkem Zavřít, ukončíte proces úhrady v pokladně.
  • Program nabídne tisk Pokladního dokladu.
  • Nakonec se zobrazí seznam Pokladních dokladů, který můžete zavřít nebo pokračovat v dalších úhradách.

  Úhrada více faktur jedním pokladním dokladem

  Příklad:
  Firma Outdoor Sport s.r.o. odebrala opakovaně od J.Bohatý – SPORT zboží. Zástupce firmy Outdoor Sport s.r.o. přišel faktury uhradit hotově.
  Postup:

  • Nejprve si zadáte dvě Vystavené faktury standardním postupem.
  • Následně zvolíte na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Pokladna / Seznam pokladních dokladů.
  • Tlačítkem Nový příjem se vám zobrazí Karta pokladního dokladu.
  • Kartu vyplníte známým způsobem, pouze do políčka popis napíšete Přímá úhrada faktur.
  • Zkontrolujete, zda datum na dokladu odpovídá datu úhrady faktur.
  • Tlačítkem se třemi tečkami u políčka Variabilní symbol otevřete Seznam neuhrazených dokladů.
  • Vyberete hrazené doklady a označíte je.

  Neuhrazené doklady

   

  • Potvrdíte svůj výběr tlačítkem OK.
  • Postupně se vám budou otevírat Karty úhrad faktur, které taktéž potvrdíte tlačítkem OK.
  • Předkontaci vyberete P 503 – prodej zboží.
  • Členění DPH zvolíte 19Ř00U – Doklady bez vlivu na DPH.
  • Jelikož hradíte několik faktur současně, je nutné si přes tlačítko u políčka Adresa vybrat adresu v okně Výběr z adresáře, toto ovšem provedete, pouze pokud hradíte více faktur jedné firmy. Pokud hradíte na jednom pokladním dokladu více faktur různých firem, políčko Adresa necháte nevyplněné
  • Variabilní symbol na pokladním dokladu není vyplněn, jelikož se jedná o úhradu více dokladů. Do peněžního deníku se variabilní symbol přenese k jednotlivým položkám úhrady.
  • Nyní je Pokladní doklad hotov. Potvrdíte jej tlačítkem OK.
  • Zobrazený Peněžní deník opustíte tlačítkem Zavřít.

  Pokladní doklad

   

  Částečná úhrada vystavené faktury

  Příklad:
  J.Bohatý – SPORT provedl pro firmu Outdoor Sport s.r.o. opravu stanu Camping. Za tuto službu vystavil fakturu na částku 6.539,-Kč. Zároveň se s firmou Outdoor Sport s.r.o. dohodl na úhradě této faktury formou splátkového kalendáře. Zástupce firmy Outdoor Sport s.r.o. se dostavil a provedl úhradu 1. splátky ve výši 2.000,- Kč.
  Postup:

  • Nejprve si zadáte Vystavenou fakturu standardním způsobem.
  • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Pokladna otevřete Seznam pokladních dokladů.
  • Tlačítkem Nový příjem se otevře Karta pokladního dokladu.
  • Tlačítkem u políčka Variabilní symbol otevřete Seznam neuhrazených dokladů a vyberete příslušný hrazený doklad. V našem případě je to faktura firmy Outdoor Sport s.r.o. Svoji volbu potvrdíte tlačítkem OK.
  • Zobrazí se Karta úhrad.
  • V políčku Částka úhrady přepíšete částku na 2.000,-, zároveň se vám u políčka Uhradit zbývá zobrazí zbývající částka k úhradě. V našem případě je to 4.539,-

   

  Karta úhrady

  • Kartu úhrady potvrdíte tlačítkem OK.
  • Teď už vám zbývá vybrat Předkontaci P 504 – prodej služeb a Členění DPH 19Ř00U – doklady bez vlivu na DPH.
  • Doklad uložíte tlačítkem OK.

  Úhrada přijaté dodavatelské faktury

  Příklad:
  J.Bohatý – SPORT nakoupil od firmy LÁTKY s.r.o. látku na stan v celkové částce 7.300,-Kč. Při dalším nákupu v tomto velkoobchodě J.Bohatý – SPORT fakturu za látku na stan uhradí hotově. Nyní si tuto úhradu musí zaúčtovat ve své pokladně jako výdej.
  Postup:

  •  Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Pokladna otevřete Seznam pokladních dokladů a zvolíte Nový výdej.
  • Otevře se karta Výdajový pokladní doklad.
  • Zkontrolujete datum úhrady a typ pokladny, ze které provádíte úhradu.
  • Pomocí tlačítka se třemi tečkami u Variabilního symbolu otevřete Seznam neuhrazených dokladů.
  • Vyberete fakturu od firmy LÁTKY s.r.o. a  svoji volbu potvrdíte tlačítkem OK.
  • Otevře se karta Úhrady, kterou potvrdíte tlačítkem OK.
  • Potvrdíte Seznam hrazených dokladů.
  • Předkontaci vyberete zaúčtování pokladního dokladu -V 105 – nákup zboží.
  • Členění DPH zvolíte pomocí tlačítka 19Ř00P – doklady bez vlivu na DPH.
  • Nyní je Výdajový pokladní doklad zcela hotov. Uložíte ho pomocí tlačítka OK.
  • Program vám nabídne tisk Výdajového pokladního dokladu.
  • Seznam Pokladních dokladů zůstane otevřen. Můžete dále pokračovat v účtování nebo seznam Zavřít.

  Výdaj z pokladny na volné položce

  Příklad:
  J.Bohatý – SPORT zakoupil v prodejně Kancelářské potřeby s.r.o. kancelářské potřeby. Zaplatil hotově a byla mu vystavena účtenka za hotové. Tu si nyní zaúčtujete v pokladně jako výdej.
  Postup:

  • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Pokladna otevřete Seznam pokladních dokladů a zvolíte Nový výdej.
  • Otevře se karta Výdajový pokladní doklad.
  • Do pole Popis napíšete Nákup kancelářských potřeb.
  • Zkontrolujete, zda se Datum úhrady na kartě dokladu shoduje s datem, kdy chcete účtenku hradit.
  • Do pole Variabilní symbol opíšete č. dokladu z účtenky, v tomto případě je to č.123.
  • Z Adresáře vyberete firmu Kancelářské potřeby s.r.o.
  • Předkontaci vyberete V117 – provozní režie.
  • Členění DPH vyberete 19Ř 40,41 – Přij. zdan. plnění tuzemsko – nárok na odpočet.
  • Nyní přidáte na doklad položky pomocí tlačítka Přidat položku.
  • Otevře se Karta normální účetní položky.
  • Do pole Popis zapisujete jednotlivé položky z účtenky.
  • Do pole Cena uvedete cenu za jednotlivé položky.
  • Do pole MJ uvedete počet měrných jednotek.

   

  Karta položky

  • V záložce Podrobnosti můžete libovolně zapisovat do kolonky Poznámka. Pokud jednotlivé položky účtovaného pokladního dokladu nespadají do stejné předkontace, je možné v poli Předkontace vybrat předkontaci jinou.

  Karta položky

   

  • Nyní je doklad zcela vyplněn a tlačítkem OK jej uložíte do seznamu Pokladních dokladů.

  Pokladní doklad

   

  Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close