Vzorové příklady: Pokladna v podvojném účetnictví

Účetní příklady na Pokladnu v podvojném účetnictví zahrnují metodiku úhrad v hotovosti u vystavených i přijatých faktur, a to včetně částečných úhrad. 

  Úhrada vystavené faktury hotově

  Příklad:
  Firma Sportovní potřeby s.r.o. obdržela od firmy SPORT, a.s. fakturu za konzultaci ve výši 1190,- Kč. Rozhodla se fakturu uhradit hotově na provozovně firmy SPORT, a.s.
  Postup:

  • Nejprve si vytvoříte Vystavenou fakturu standardním postupem.
  • Uloženou fakturu nyní uhradíte.
  • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Pokladna zvolíte Seznam pokladních dokladů.
  • Otevře se seznam Pokladních dokladů, zvolíte Nový příjem.
  • Otevře se karta Příjmového pokladního dokladu.
  • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu účetního dokladu.
  • Zkontrolujte, popř. opravte data.
  • V poli Pokladna vyberete příslušnou pokladnu.
  • Tlačítkem u kolonky Variabilní symbol zobrazíte Seznam neuhrazených dokladů.
  • Označíte vybranou fakturu a potvrdíte tlačítkem OK.
  • Program nabídne kartu Úhrada ke kontrole, potvrdíte tlačítkem OK.

  Karta úhrady

  • Otevře se Seznam hrazených dokladů, který potvrdíte tlačítkem OK.

  Seznam hrazených dokladů

   

  • Do pole Předkontace vyberete předkontaci PP002 – Úhrada faktury hotově.
  • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř00 U – Doklady bez vlivu na DPH (na výstupu).
  • Tlačítkem OK doklad uložíte.
  • Zobrazí se Účetní deník, kde můžete zkontrolovat zaúčtování. Tlačítkem Zavřít Účetní deník zavřete.
  • Program nabídne tisk dokladu.

   

  Příjmový pokladní doklad

  Úhrada více vystavených faktur jedním pokladním dokladem

  Příklad:
  Firma Sportovní potřeby s.r.o. odebrala opakovaně od firmy SPORT, a.s. zboží. Zástupce firmy Sportovní potřeby s.r.o. přišel faktury uhradit hotově.
  Postup:

  • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Pokladna zvolíte Seznam pokladních dokladů.
  • Otevře se seznam Pokladních dokladů, zvolíte Nový příjem.
  • Otevře se karta Příjmového pokladního dokladu.
  • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu účetního dokladu.
  • Zkontrolujte, popř. opravte data.
  • V poli Pokladna vyberete příslušnou pokladnu.
  • Tlačítkem u kolonky Variabilní symbol zobrazíte Seznam neuhrazených dokladů.

   

  Seznam neuhrazených dokladů

  • Označíte vybrané faktury a potvrdíte tlačítkem OK.
  • Program nabídne potupně karty Úhrada ke kontrole, které potvrdíte tlačítkem OK.
  • Otevře se Seznam hrazených dokladů, který potvrdíte tlačítkem OK.
  • Do pole Předkontace vyberete předkontaci PP002 – Úhrada faktury hotově.
  • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř00 U – Doklady bez vlivu na DPH (na výstupu).
  • Variabilní symbol na pokladním dokladu není vyplněn, jelikož se jedná o úhradu více dokladů. Do účetního deníku se variabilní symbol přenese k jednotlivým položkám úhrady.
  • Vyberete adresu z Adresáře.
  • Tlačítkem OK doklad uložíte.
  • Otevře se Účetní deník, kde můžete zkontrolovat zaúčtování. Tlačítkem Zavřít Účetní deník zavřete.
  • Program nabídne tisk dokladu.

  Částečná úhrada vystavené faktury pokladnou

  Příklad:
  Firma SPORT, a.s. vystavila firmě Outdoor Sport s.r.o. fakturu za zprostředkování ve výši 5.950,- Kč. Zástupci firem se dohodli, že faktura bude hrazena ve dvou splátkách, první ve výši 2.500,- Kč.
  Postup:

  • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Pokladna zvolíte Seznam pokladních dokladů.
  • Otevře se seznam Pokladních dokladů, kde zvolíte Nový příjem.
  • Otevře se karta Příjmového pokladního dokladu.
  • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení /Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu účetního dokladu.
  • Zkontrolujte, popř. opravte data.
  • V poli Pokladna vyberete příslušnou pokladnu.
  • Tlačítkem u kolonky Variabilní symbol zobrazíte Seznam neuhrazených dokladů.
  • Označíte vybranou fakturu a potvrdíte tlačítkem OK.
  • Program nabídne kartu Úhrada.
  • V poli Placená částka přepíšete částku na 2500,-, zároveň se u pole Uhradit zbývá vypočte zbývající částka k úhradě.

  Karta úhrady

   

  • Kartu Úhrady potvrdíte tlačítkem OK.
  • Otevře se Seznam hrazených dokladů, který potvrdíte tlačítkem OK.
  • Do pole Předkontace vyberete předkontaci PP002 – Úhrada faktury hotově.
  • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř00 U – Doklady bez vlivu na DPH (na výstupu).
  • Tlačítkem OK doklad uložíte.
  • Otevře se Účetní deník, kde můžete zkontrolovat zaúčtování. Tlačítkem Zavřít Účetní deník zavřete.
  • Program nabídne tisk dokladu.

  Úhrada přijaté faktury hotově

  Příklad:
  Firma SPORT, a.s. obdržela od firmy Obecný dodavatel fakturu za nájemné na měsíc květen ve výši 20.000,- Kč. Fakturu uhradí v hotovosti na pokladně firmy Obecný dodavatel a dostane doklad o zaplacení.
  Postup:

  • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Pokladna zvolíte Seznam pokladních dokladů.
  • Otevře se seznam Pokladních dokladů, kde zvolíte Nový výdej.
  • Otevře se karta Výdajového pokladního dokladu.
  • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu účetního dokladu.
  • Zkontrolujte, popř. opravte data.
  • V poli Pokladna vyberete příslušnou pokladnu.
  • Tlačítkem u kolonky Variabilní symbol zobrazíte Seznam neuhrazených dokladů.
  • Označíte vybranou fakturu a potvrdíte tlačítkem OK.
  • Program nabídne kartu Úhrada ke kontrole, potvrdíte tlačítkem OK.
  • Otevře se Seznam hrazených dokladů, který potvrdíte tlačítkem OK.
  • Do pole Předkontace vyberete předkontaci PV005 – Úhrada dodavatelské faktury hotově.
  • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř00 P – Doklady bez vlivu na DPH ( na vstupu).
  • Tlačítkem OK doklad uložíte.
  • Otevře se Účetní deník, kde můžete zkontrolovat zaúčtování. Tlačítkem Zavřít Účetní deník zavřete.
  • Program nabídne tisk dokladu.

  Výdaj z pokladny

  Příklad:
  Firma SPORT, a.s. si nechala opravit nářadí u firmy Obecný dodavatel. Opravu ve výši 3.500,- Kč uhradil zástupce firmy v hotovosti. Firma Obecný dodavatel není plátce DPH.
  Postup:

  • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Pokladna zvolíte Seznam pokladních dokladů.
  • Otevře se seznam Pokladních dokladů, zvolíte Nový výdej.
  • Otevře se karta Výdajového pokladního dokladu.
  • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu účetního dokladu.
  • Zkontrolujte, popř. opravte data.
  • V poli Pokladna vyberete příslušnou pokladnu.
  • V poli Variabilní symbol uvedete číslo přijatého dokladu.
  • Do pole Předkontace vyberete předkontaci PV003 – Nákup ostatních služeb.
  • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř00 P – Doklady bez vlivu na DPH ( na vstupu).
  • Zadáte částku 3.500,- Kč do kolonky pro nulovou sazbu DPH.
  • Tlačítkem OK výdajový doklad uložíte.

   

  Výdajový pokladní doklad

  Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close