Vzorové příklady: Přijaté faktury v daňové evidenci

Tento návod vás provede problematikou přijatých faktur v daňové evidenci. Naleznete zde vystavení běžné faktury s volnou položkou, se skladovou položkou i s více položkami, kopírování přijatých faktur i jejich uhrazení.

  Přijatá faktura

  Příklad:  J.Bohatý – SPORT uzavřel smlouvu o nájmu skladových prostor s firmou Sportovní potřeby s.r.o. Měsíční nájemné bude ve výši 15.000,- Kč.

  Postup:

  • Na kartě Obchod / Nákup zvolíte Faktury přijaté a tlačítko Přidat fakturu.
  • Zobrazí se seznam Výběr typu přijatých faktur, kde potvrdíte typ „REŽIE“.
  • Zobrazí se karta Přijaté faktury, kterou můžete začít vyplňovat.
  • Číslo dokladu se zde generuje automaticky podle nastavení číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo dle nastavení v Typu přijaté faktury.
  • Do pole Přijatý doklad doplníte číslo faktury dodavatele, upravíte data faktury.
  • Tlačítkem vyberete dodavatele z Adresáře zvolíte Sportovní potřeby s.r.o.
  • Do pole Hradit z vyberete tlačítkem ze seznamu Bankovních účtů a pokladen, jak budete fakturu hradit.
  • Do pole Předkontace vyberete tlačítkem předkontaci V117 – provozní režie.
  • Nyní zadáte částku 15.000,- Kč s DPH do kolonky pro 21% sazbu DPH (v případě neplátce do nulové sazby DPH).
  • Takto je faktura vyplněná, tlačítkem OK ji uložíte.

   

  Přijatá faktura

  Přijatá faktura s volnou položkou

  Předchozí příklad můžete zadat i jiným způsobem, a to vytvořením volné položky faktury.

  • Vytvoříte fakturu a vyplníte hlavičku faktury stejně jako v předchozím případě.
  • V nabídce Přidat zvolíte Novou položku, otevře se Karta položky faktury, kterou vyplníte.
  • Nyní je faktura dokončená, tlačítkem OK ji uložíte.

  Karta položky

   

  Kopírování přijatých faktur

  Pravidelně se opakující faktury, jako je v našem případě měsíční nájemné nebo např. faktury za vedení účetnictví, platby úklidové firmě, bezpečnostní agentuře atd. nemusíte pokaždé zadávat znovu. Zde se nabízí použití tlačítka Kopírovat.

  • Vytvoříte první „vzorovou“ fakturu např.: nájemné za období 02/2017.
  • V seznamu Faktur přijatýchse kurzorem postavte na vzorovou fakturu a stiskněte tlačítko Kopírovat.
  • Otevře se Karta přijaté faktury, která má již vše předvyplněno podle vzorové faktury.
  • Stačí jen opravit údaje dle vaší potřeby – Přijatý dokl. číslo, data dle skutečné faktury a popis př.: nájemné za období 03/2017.
  • Tlačítkem OK fakturu uložíte.

  Přijatá faktura

   

  Přijatá faktura s více položkami

  V praxi se může vyskytnout situace, kdy budete potřebovat zadat na faktuře více položek s různými předkontacemi.

  Příklad: Firma LÁTKY s. r. o. poslala firmě J.Bohatý – SPORT fakturu na suchý zip a zároveň mu fakturuje šicí stroj Minolta.

  Postup:

  • Vytvoříte hlavičku faktury již známým způsobem. Předkontaci musíte zadat i  na hlavičku faktury – vyberete V107 – nákup materiálu.
  • V nabídce Přidat položku zvolíte Novou položku a vytvoříte první položku na suchý zip, na záložce Podrobnosti vyberete předkontaci V107 – nákup materiálu.

  Karta položky

   

  • Stejným způsobem vytvoříte druhou položku na šicí stroj Minolta, na záložce Podrobnosti vyberete předkontaci V101 – nákup drobného majetku.

  Karta položky

   

  • Tímto dosáhnete toho, že každá položka bude v Peněžním deníku zaúčtována na příslušnou předkontaci podle nastavení na jednotlivých položkách. Předkontace na položce má přednost před předkontací na hlavičce faktury.

  Přijatá faktura

   

  Přijatá faktura se skladovou položkou

  Příklad.:  J.Bohatý – SPORT nakoupil od firmy Sportovní potřeby s. r. o. 10 kusů stanů Camping po Kč 2.500,- za kus. Zapíše na toto zboží fakturu a zároveň zboží přijme na sklad.

  Postup:

  • Na kartě Obchod / Nákup zvolíte Faktury přijaté a tlačítko Přidat fakturu.
  • Vyberete typ faktury ZBOŽÍ.
  • Vyplníte hlavičku faktury, vyberete dodavatele výběrem z Adresáře.
  • Do kolonky Předkontace doplníte V105 – nákup zboží.
  • Nyní zadáte skladovou položku se zbožím. V nabídce Přidat zásobu zvolíte Zásobu. Otevře se seznam Zásoby na skladě. Zde si ve skupině Stany označíte položku „Stan Camping“ a potvrdíte výběr tlačítkem OK.
  • Otevře se Karta položky faktury. Vy pouze změníte cenu na 2.500 Kč, zadáte do Počtu MJ hodnotu 10 a uložíte tlačítkem OK.

  Karta položky

   

  •  Tlačítkem Zavřít ukončíte výběr položek ze skladu.
  • Nyní máte fakturu hotovou a tlačítkem OK ji uložíte. Tímto krokem jste přijali zboží na sklad. Automaticky vygenerovanou Skladovou příjemku si můžete prohlédnout v nabídce Sklad / Skladové doklady.

  Přijatá faktura

   

  Provedení příkazu k úhradě přijaté faktury

  Příklad:  J.Bohatý – SPORT zaplatí firmě Sportovní potřeby s.r.o. za dodané zboží.

  Postup:

  • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka zvolíte Příkazy k úhradě, otevře se seznam Příkazů k úhradě.
  • Tlačítkem Přidat se otevře Jednoduchý příkaz k úhradě.
  • Pomocí tlačítka tři tečky v kolonce Zúčtujte na vrub účtu vyberete ze seznamu bankovních účtů a pokladen „Běžný účet“.
  • Tlačítkem Přidat neuhrazený doklad otevřete Seznam neuhrazených dokladů. Vyberete fakturu, kterou chcete uhradit a tlačítkem OK ji přenesete do Příkazu k úhradě. Pokud ve faktuře byly správně zadány všechny potřebné údaje, je příkaz vyplněn. Můžete vyplnit kolonku Údaje pro vnitřní potřebu příkazce vlastní poznámkou. Pozn. Číslo bankovního účtu dodavatele se přetahuje z Karty adresáře.

  Neuhrazené doklady

  • Příkaz uložíte tlačítkem OK. Program se zeptá, jestli chcete Příkaz k úhradě vytisknout.
  • Chcete-li uhradit více faktur jedním příkazem, stačí v Seznamu neuhrazených dokladů označit požadované doklady a program po stisku tlačítka OK vyplní Hromadný příkaz k úhradě.

  Hromadný příkaz k úhradě

   

  Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close