Vzorové příklady: Přijaté faktury v podvojném účetnictví

Tento návod vám ukáže základy práce s přijatými fakturami a to s volnou položkou, s více položkami a se skladovou položkou. Naučí vás také, jak provést příkaz k úhradě přijaté skladové položky.

  Základ práce s přijatými fakturami

  Příklad:
  Firma SPORT, a.s. obdržela od firmy Obecný dodavatel fakturu za nájemné na měsíc leden ve výši 20.000,- Kč. Firma Obecný dodavatel není plátce DPH.
  Postup:

  • Zvolíte na kartě Obchod / Nákup / Faktury přijaté / Přidat fakturu. Ze zobrazeného seznamu Výběr typu přijatých faktur vyberete typ „REŽIE“.
  • Zobrazí se karta Přijaté faktury.
  • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu přijaté faktury.
  • Do pole Popis doplníte Nájemné za měsíc leden.
  • Do pole Přijatý doklad doplníte číslo faktury dodavatele, vyberete konstantní symbol, způsob úhrady, upravíte data a vyberete v Adresáři adresu dodavatele. Pozn. Číslo bankovního účtu dodavatele se přetahuje z Karty adresáře.
  • Do pole Hradit vyberete, jak budete fakturu hradit.
  • Do pole Předkontace vyberete předkontaci PF004 – Nakoupené ostatní služby.

  Přijatá faktura nájemné

   

  • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř00P – Doklady bez vlivu na DPH (na vstupu).
  • Částku 20.000,- Kč napíšete do kolonky pro nulovou sazbu DPH.
  • Tlačítkem OK fakturu uložíte.

  Přijatá faktura s volnou položkou

  Předchozí příklad lze zadat i jiným způsobem – vytvořením volné položky faktury. Vytvoříte fakturu a vyplníte hlavičku faktury stejně jako v předchozím případě.

  • V nabídce Přidat položku zvolíte Novou položku, otevře se Karta položky faktury, kterou vyplníte a tlačítkem OK uložíte.
  • Faktura je vyplněná, tlačítkem OK ji uložíte.

  Karta položky faktury

   

  Přijatá faktura s více položkami

  Příklad:
  Firma SPORT, a.s. obdržela od firmy Obecný dodavatel fakturu za nájemné na měsíc únor ve výši 20.000,- Kč a za spotřebu energie v lednu ve výši 5.600,- Kč. Firma Obecný dodavatel není plátce DPH.
  Postup:

  • Vytvoříte fakturu a vyplníte hlavičku faktury stejně jako v předchozím případě.
  • Vyplníte i pole Předkontace a Členění DPH stejně jako v předchozím případě.
  • V nabídce Přidat položku zvolíte Novou položku, otevře se Karta položky faktury, kde vyplníte pole Popis (nájemné 02/2017), Nákupní cena (20.000,- Kč).
  • Na záložce Podrobnosti vyberete předkontaci PF004 – Nakoupené ostatní služby.

  Karta položky nájem

   

  • Stejným způsobem vytvoříte druhou položku na el. energii 1/2017, na záložce Podrobnosti vyberete předkontaci PF003 – Spotřeba energie.
  • Fakturu uložíte tlačítkem OK.
  • Tímto dosáhnete toho, že v Účetním deníku bude každá položka zaúčtována s příslušnou předkontací. Předkontace na položce má přednost před předkontací na hlavičce faktury. Pokud není v položce předkontace nebo členění DPH vyplněno, platí údaje z hlavičky faktury.

   

  Přijatá faktura

  Přijatá faktura se skladovou položkou

  Příklad:
  Firma SPORT, a.s. nakoupila od firmy Outdoor Sport s.r.o. Stan Camping 5 ks, Stan Extrem 3 ks a Stanové kolíky 10 ks.
  Postup:

  • Na kartě Obchod / Nákup zvolíte Přijaté faktury / Přidat fakturu.
  • Ze zobrazeného seznamu Výběr typu přijatých faktur vyberete typ „ZBOŽÍ“.
  • Zobrazí se karta Přijaté faktury.
  • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu přijaté faktury.
  • Do pole Přijatý doklad doplníte číslo faktury dodavatele, vyberete konstantní symbol, způsob úhrady, upravíte data a vyberete v Adresáři adresu dodavatele. Pozn. Číslo bankovního účtu dodavatele se přetahuje z Karty adresáře.
  • Do pole Hradit vyberete, jak budete fakturu hradit.
  • Do pole Předkontace vyberte předkontaci PF006 – Nákup zboží sklad A (MD131/D321). Pozn. Předkontaci si můžete také nadefinovat na Kartách zásoby, ve Skladové skupině nebo v kartě Sklad. Stejně tak si můžete nadefinovat skladové účty a účty pro skladové pohyby (Karta zásoby, Skupina nebo Sklad).
  • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř 40,41 – Přijaté zdanitelné plnění tuzemsko – nárok na odpočet.
  • Nyní zadáte skladovou položku se zbožím. V nabídce Přidat zásobu zvolíte Zásobu. Otevře se Seznam zásob na skladě. Zde si ve skupině Stany označíte položky nakoupeného zboží a potvrdíte tlačítkem OK.
  • Postupně se otevřou jednotlivé Karty položky faktury.
  • Do Počtu MJ zadáte počet kusů.

  Karta položky

   

  • Tlačítkem OK přidáte položku do faktury.
  • Stejným způsobem do faktury vyberete další položky ze skladu.
  • Tlačítkem Zavřít ukončíte výběr položek ze skladu.
  • Nyní je faktura hotová a tlačítkem OK ji uložíte. Tímto krokem jste zároveň přijali zboží na sklad. Automaticky vygenerovanou Skladovou příjemku si můžete prohlédnout na kartě Sklad / Skladové doklady. Pozn. Na kartě Money / Možnosti a nastavení / Uživatelská konfigurace záložka Fakturace, spodní záložka Skladové doklady si můžete nastavit tisk skladových dokladů při fakturaci.

  Karta faktury

  Provedení příkazu k úhradě přijaté faktury

  Příklad:
  Firma SPORT, a.s. zaplatí firmě Outdoor Sport s.r.o. fakturu za stany a kolíky.
  Postup:

  • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka zvolíte Příkazy k úhradě.
  • Tlačítkem Přidat se otevře Jednoduchý příkaz k úhradě.
  • Pomocí tlačítka v kolonce Zúčtujte na vrub účtu vyberete ze seznamu bankovních účtů a pokladen „Běžný účet – BU“.
  • Tlačítkem Přidat neuhrazený doklad  otevřete Seznam neuhrazených dokladů. Vyberete fakturu, kterou chcete hradit a tlačítkem OK ji přeneste do Příkazu k úhradě. Pokud byly na faktuře správně zadány všechny potřebné údaje, je příkaz vyplněn. Podle potřeby doplňte v kolonce Údaje pro vnitřní potřebu příkazce vlastní poznámku.

  Seznam neuhrazených dokladů

   

  • Příkaz uložíte tlačítkem OK. Program se zeptá, zda chcete Příkaz k úhradě vytisknout.
  • Chcete-li uhradit více faktur jedním příkazem, označíte v Seznamu neuhrazených dokladů požadované doklady a uložíte je tlačítkem OK. Program automaticky nabídne Hromadný příkaz k úhradě.

  Hromadný příkaz k úhradě

   

  Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close