Vyřazení neodepsaného dlouhodobého hmotného majetku v podvojném účetnictví

Tento účetní příklad vám ukáže, jakým způsobem lze vyřadit neodepsaný dlouhodobý majetek z podvojného účetnictví.

  Příklad:
  Společnost v dubnu 2015 zakoupila zařízení. Pořizovací cena zařízení bez DPH činila 480.000,- Kč. Dne 11.4.2015 jej zařadila do užívání. Zařízení bylo zařazeno do 1. odpisové skupiny. Společnost účtuje o odpisech měsíčně a účetní odpisy se rovnají daňovým. Dne 18.3.2017 společnost zařízení vyřadila z majetku a v tento den prodala.
  Postup:

  Vyřazení majetku, který není plně odepsán, je v účetnictví rozloženo do dvou účetních operací:

  1. operace = doúčtování zůstatkové ceny na účet oprávek.
  2. operace = zaúčtování vyřazení majetku z evidence.

  Také si postup vyřazení majetku rozdělíte na tyto dvě účetní operace.

  Postup 1. účetní operace:

  Vybrané údaje z Karty majetku k 18.3.2017:
  Druh majetku: hmotný.
  Povaha majetku: vlastní.
  Datum zařazení: 11.4.2015.
  Odpisová skupina: 1
  Účtovat odpisy: Účetní.
  Způsob vytváření odpisů: Účetní odpisy rovny daňovým.
  Počet účetních odpisů ročně: měsíční.
  Datum začátku daňového odepisování: 31.12.2015
  Datum začátku účetního odepisování: 31.5.2015
  Pohyby v roce 2015:

   

  Pohyby majetku

   

  • Obsah záložky Daňové odpisy:

  Daňové odpisy

  • Vybrané údaje ze záložky Účetní odpisy:

  Účetní odpisy

  • Pokud společnost vyřazuje plně neodepsaný majetek, smí si v roce vyřazení majetku do nákladů zahrnovaných do základu daně z příjmu uplatnit pouze 1/2 ročního odpisu. Proto, dříve než zadáte do Seznamu pohybů na Kartě majetku vyřazení, musíte provést opravu daňových odpisů.
  • Přepnete se na záložku Daňové odpisy na Kartě majetku. Postavíte se na řádek, ve kterém chcete opravit výši daňových odpisů, v našem příkladu na řádek 3. Pomocí tlačítka Výpočet se dostanete do okna Rekapitulace pohybů majetku pro rok. Zatrhnete volbu Odepsat pouze polovinu dalšího odpisu a tlačítkem Pokračovat volbu potvrdíte.

  Pohyby majetku

  • Tlačítkem Opravit si na Kartě odpisu změníte částku odpisu na 96.000 Kč.

   

  Daňové odpisy

  • Dalším krokem je vytvoření pohybu pro odpis zůstatkové ceny.
  • Dále doplníte Předkontaci pro zaúčtování zůstatkové ceny prodaného dlouhodobého majetku MD 541000 / D 082000.

  Odpis zůstatkové ceny

  • Nyní můžete v záložce Pohyby zadat pohyb pro vyřazení majetku. Pohybem zaúčtujete zůstatkovou cenu majetku k datu vyřazení. Při zadávání tohoto pohybu se do Karty účetního pohybu majetku automaticky načte zůstatková cena ke dni vyřazení. V našem příkladu bude tato karta vypadat následovně:
   Typ pohybu: vyřazení z užívání.
   Zůstatková cena: 480 000,00.
   Cena pohybu: 480 000,00.
   Nová zůstatková cena: 0,00.
   Datum pohybu: 18.03.2016.

  Vyřazení z užívání

  • Kartu účetního pohybu a poté i Kartu majetku uložíte. Zadaný pohyb zaúčtujete. V tento okamžik je hodnota oprávek k zařízení shodná s hodnotou pořizovací ceny zařízení.
  • Nyní si zrekapitulujme výsledky účetních operací k tomuto majetku od 1.1.2016 do 18.3.2016:
   účetní odpisy (účet 551200) 32.000,- Kč
   zůstatková cena prodaného majetku (účet 541000) 160.000,- Kč
   oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku (účet 082000) 480.000,- Kč
   POZOR: V daňovém přiznání je třeba zohlednit rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy a účetní a daňovou zůstatkovou cenou!

  Postup 2. účetní operace:

  Po zaúčtování Zůstatkové ceny ještě musíte zaúčtovat vyřazení majetku z evidence. Tato účetní operace se již nenastavuje na Kartě majetku, ale zaúčtuje se rovnou pomocí Interního dokladu. Předkontace pro vyřazení majetku z evidence je v našem příkladu MD 082000 / D 022000, hodnota dokladu bude činit 480.000,- Kč.

  Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close