Vzorové příklady: Vystavené faktury v daňové evidenci

Problematika vystavených faktur v daňové evidenci v sobě zahrnuje nabídky vystavené, přenos nabídek do objednávek, jejich vyřízení a prodej zboží fakturou vydanou. Klíčovou oblastí pak jsou samotné faktury vydané a dodací listy vystavené, včetně částečného vyřízení objednávky a dobropisů (se skladovou i volnou položkou).

  Nabídka vystavená

  Příklad:  J.Bohatý – SPORT zaslal nabídku na 5 kusů Stanů Camping pro Outdoor Sport s.r.o.

  Postup:

  • Na kartě Obchod / Prodej zvolíte Nabídky a tlačítko Přidat.
  • Otevře se Karta nabídky. Vyberete způsob platby, dopravu a odběratele.
  • Tlačítkem Přidat zásobu zvolíte Zásobu. Otevře se seznam Zásob na skladě. Zde si ve skupině Stany vyberete „Stan Camping“ a potvrdíte tlačítkem OK.
  • Otevře se Karta položky, kde již stačí zadat do kolonky Počet MJ hodnotu 5 a případně upravit cenu.
  • Položku uložíte tlačítkem OK.

  Karta položky

   

  • Seznam zásob opustíte tlačítkem Zavřít. Tlačítkem OK Nabídku uložíte.
  • Program nabídne tisk Nabídky.

  Vystavená nabídka

   

  Přenos nabídky do objednávky

  Příklad:  Firma Outdoor Sport s.r.o. s nabídkou souhlasila. Objednala si 5 kusů Stanů Camping.

  Postup:

  • Na kartě Obchod / Prodej zvolíte Objednávky přijaté a tlačítko Přidat.
  • Otevře se Karta objednávky. Tlačítkem Nabídku vystavenou otevřete seznam Nabídek vystavených, zde jsou implicitně nastaveny dosud nevyřízené nabídky. Po vypnutí tlačítka Jen nevyřízené se zobrazí i vyřízené nabídky.
  • Vyberete nabídku pro Outdoor Sport s.r.o. a potvrdíte tlačítkem OK.
  • Zjistíte, že objednávka je již kompletně vyplněná a vy ji můžete uložit tlačítkem OK.

  Přijatá objednávka

   

  Vyřízení objednávky a prodej zboží fakturou vydanou

  Příklad:  J.Bohatý – SPORT nyní chce objednávku vyřídit – dodat zboží a vystavit fakturu.

  • Na kartě Obchod / Prodej zvolíte Faktury vystavené a tlačítko Přidat fakturu.
  • Zobrazí se Výběr typu vystavené faktury, kde zvolíte typ „ZBOŽÍ“.
  • Tlačítkem Objednávku vyberete Objednávku přijatou a otevřete seznam Objednávek přijatých. Vyberete objednávku od firmy Outdoor Sport s.r.o. a potvrdíte tlačítkem OK.

  Přijaté objednávky

   

  • Program vypíše Seznam neuhrazených pohledávek dané firmy – můžete zvážit, zda je vhodné této firmě dávat zboží na fakturu. Seznam vypnete tlačítkem Zavřít.

  Neuhrazené doklady

   

  • Předkontace je vyplněná podle nastavení Typu faktury na P503 – prodej zboží. Samozřejmě ji můžete změnit dle potřeby.

  Vystavená faktura

   

  • Faktura je již kompletně vyplněná a vy ji můžete uložit tlačítkem OK. V tomto okamžiku dojde také k odpisu zboží ze skladu.
  • Následuje tisk Faktury a Skladové výdejky. Automaticky vygenerovanou výdejku si můžete prohlédnout na kartě Sklad / Skladové doklady.

  Faktura vydaná a dodací list vystavený

  Příklad:  Ve firmě může nastat situace, kdy zboží předá odběrateli skladník, který vystavuje pouze dodací list a fakturace probíhá později např. na účtárně. J.Bohatý – SPORT  vyfakturuje na základě dodacího listu firmě Sportovní potřeby s.r.o. 2 ks stanů Camping.

  Postup:

  • Na kartě Sklad zvolíte Vystavený dodací list.
  • Otevře se Karta dodacího listu.
  • Vyberete z Adresáře odběratele.
  • V nabídce Přidat zásobu zvolíte Zásobu. Otevře se seznam Zásob na skladě. Zde si ve skupině Stany vyberete „Stan Camping“ a potvrdíte tlačítkem OK.
  • Zobrazí se karta Přidat položku do vystaveného dodacího listu, kde stačí do kolonky Počet MJ zadat hodnotu 2.
  • Vystavený dodací list uložte tlačítkem OK.

  Dodací list

   

  • Následuje vystavení faktury.
  • Na kartě Obchod / Prodej zvolíte Faktury vystavené, tlačítko Přidat fakturu a  vyberete typ „ZBOŽÍ“.
  • V nabídce Převzít z dokladu zvolíte Dodací list. Otevře se seznam Skladových dokladů. Vyberete dodací list na firmu Sportovní potřeby s.r.o. a potvrdíte tlačítkem OK.

  Seznam skladových dokladů

   

  • Zjistíte, že faktura je již kompletně vyplněná a vy ji jen uložte tlačítkem OK.
  • K odepsání zboží ze skladu dojde při uložení Dodacího listu. Při vystavení faktury již ke skladovému pohybu nedochází.

  Vystavená faktura

   

  Částečné vyřízení objednávky

  Příklad:  Firma Outdoor Sport s.r.o. si objednala 10 ks laminátových tyčí a 20 ks stanových kolíků. J.Bohatý – SPORT vyfakturuje pouze 10 ks laminátových tyčí a 15 ks stanových kolíků. Zbylých 5 ks nemá na skladě, dodá je později.

  Postup:

  • Na kartě Obchod / Prodej zvolíte Objednávky přijaté a tlačítko Přidat.
  • Vyberete odběratele firmu Outdoor Sport s.r.o., doplníte způsob platby a dopravu.
  • V nabídce Přidat zásobu zvolíte Zásobu a ve skupině Stany – příslušenství vyberete „laminátová tyč“, do pole Počet MJ zadáte 10. Uložte položku tlačítkem OK.
  • Dále vyberete položku „stanový kolík“, Počet MJ zadáte 20. Uložte tlačítkem OK. Seznam zásob opusťte tlačítkem Zavřít.

  Přijatá objednávka

   

  • Objednávku si překontrolujte a uložte ji tlačítkem OK.
  • Nyní ji částečně vyfakturujte. Na kartě Obchod / Prodej zvolíte Faktury vystavené a vyberete typ „ZBOŽÍ“.
  • Tlačítkem Objednávku zvolíte Objednávku přijatou. Otevře se seznam Objednávek přijatých, vyberete tu od firmy Outdoor Sport s.r.o. a výběr potvrdíte tlačítkem OK. Do faktury se přetáhnou obě položky v celkovém množství kusů.
  • Protože chcete vyfakturovat pouze 15 ks stanových kolíků, zvolíte na této položce Opravit a pole Počet MJ opravíte na 15 a potvrdíte tlačítkem OK.
  • Nyní můžete fakturu uložit tlačítkem OK.

  Vystavená faktura

   

  •  Podíváte- li se zpět na Objednávku, zůstává jako nevyřízená. Na položce stanový kolík ve sloupci Zbývá m.j. je hodnota 5, tzn. 5 kusů ještě není vyřízeno. Objednávka je brána jako vyřízená až v okamžiku, kdy jsou vyčerpány všechny měrné jednotky u všech položek.

  Přijatá objednávka

   

  Vystavený opravný daňový doklad (dobropis)

  Dobropis se skladovou položkou

  Příklad:  J.Bohatý – SPORT vyfakturoval firmě Sportovní potřeby s.r.o. 20 kusů stanů Camping. Firma Sportovní potřeby s.r.o. si však objednala jen 12 kusů. Zbylých 8 kusů vrátila a požaduje na ně dobropis.

  Postup:

  • Nejprve si zadáte fakturu standardním způsobem a provedete její úhradu.
  • Na kartě Obchod / Prodej zvolíte Faktury vystavené, kurzorem najedete na původní vystavenou fakturu a použijete tlačítko Dobropis.
  • Otevře se Karta faktury. Na rozdíl od běžné faktury je zde datum Uplatnění DPH. To je důležité pro plátce DPH, podle tohoto data se faktura zahrne do příslušného období Přiznání k DPH.
  • Zkontrolujte, zda máte zatržený přepínač „dobropis“. Tento přepínač musíte mít zatržený, pokud vystavujete dobropis. Program podle toho upravuje funkce zejména při zaúčtování dokladu.
  • Dobropis je vyplněn dle původní faktury. Tlačítkem Opravit otevřete Kartu položky faktury.
  • Otevře se Položka faktury. Do pole Počet MJ zadáte počet 8. Počet MJ se zadává kladně. Prodejní cena už je však záporná.
  • Tlačítkem OK položku uložte. Seznam zásob opusťte tlačítkem Zavřít.

  Karta položky

   

  • Celková částka dokladu je záporná, částka Zbývá proplatit je vždy kladná.

  POZNÁMKA: Pokud vystavujete opravný daňový doklad, musíte na fakturu do textu doplnit důvod vystavení daňového dokladu (např. vrácení zboží, reklamace atd.).

  • Dobropis uložíte tlačítkem OK. V tomto okamžiku dojde také k příjmu zboží na sklad. Automaticky vygenerovanou Skladovou příjemku si můžete prohlédnout na kartě Sklad / Skladové doklady.
  • Po obdržení dokladu o převzetí (dodejka, potvrzená kopie dokladu) dobropisu, doplníte toto datum do pole Uplatnění DPH v uloženém dobropisu. Dle data doručení se doklad převezme do záznamní povinnosti DPH.

  Vystavený dobropis

   

  Dobropis s volnou položkou

  Příklad:  J.Bohatý – SPORT vyfakturoval firmě LÁTKY s.r.o. 5 hodin konzultace po Kč 700,-. Dohodnutá cena však byla jen Kč 600,-. Firma LÁTKY s.r.o. na tento rozdíl požaduje dobropis.

  Postup:

  • Na kartě Obchod / Prodej zvolíte Faktury vystavené , kurzorem najedete na původní vystavenou fakturu a použijete tlačítko Dobropis.
  • Otevře se Karta faktury. Zkontrolujte, zda máte zatržený přepínač „dobropis“. Tento přepínač musíte mít zatržený, pokud vystavujete dobropis. Program podle toho upravuje funkce zejména při zaúčtování dokladu.
  • Dobropis je vyplněn dle původní faktury. Tlačítkem Opravit otevřete Kartu položky faktury.
  • Do pole Prodejní cena zadáte záporně Kč -100,- a do pole Počet MJ zadáte 5. Položku uložte tlačítkem OK.

  Karta položky

   

  • Celková částka dokladu je záporná, částka Zbývá proplatit je vždy kladná.
  • Dobropis uložíte tlačítkem OK.

  POZNÁMKA: Pokud vystavujete opravný daňový doklad, musíte na fakturu do textu doplnit důvod vystavení daňového dokladu (např. vrácení zboží, reklamace atd.).

  • Po obdržení dokladu o převzetí (dodejka, potvrzená kopie dokladu) dobropisu, doplníte toto datum do pole Uplatnění DPH. Dle data doručení se doklad převezme do záznamní povinnosti DPH.

  Vystavený dobropis

   

  Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close