Vzorové příklady: Účetní závěrky, přehledy a přiznání k DPH v daňové evidenci

Tato série účetních příkladů, určených uživatelům Money S3 s daňovou evidencí, vás provede řadou závěrkových operací. Jde o: Tisk peněžního deníku, Přiznání k DPH (včetně výpisu přenesené daňové povinnosti), Přehled příjmů, výdajů, majetku a závazků a Přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

  Tisk peněžního deníku

  Příklad: 
  Vytiskněte peněžní deník za celý rok 2017 bez uzávěrkových operací pro středisko  10, včetně závěrečného přehledu.
  Postup:

  • Na kartě Účetnictví / Přehledy a tiskové sestavy vyberete Peněžní deník. Spustí se průvodce tiskem.
  • Období zadávat v tomto případě nemusíte, program do peněžního deníku zahrne všechny účetní zápisy vytvořené do aktuálního data. Zkontrolujte, že nemáte zatržen přepínač Včetně uzávěrkových úprav a zvolíte třídit podle data dokladu.

  Peněžní deník

   

  • Na další straně zatrhnete přepínač Pro střediska a přes tlačítko vyberete od 10 do 10.

  Peněžní deník

   

  • V dalším kroku si vyberete formát tisku peněžního deníku. Ve spodní části okna zatrhněte pole Závěrečný přehled.

  Peněžní deník

   

  POZNÁMKA: Můžete také vytisknout Zjednodušený tvar Peněžního deníku na šířku na jeden list. Zúžení peněžního deníku je dosaženo tím, že příjmy a výdaje neovlivňující daň z příjmu jsou agregovány do jednoho sloupce, stejně tak výdaje ovlivňující daň z příjmu na zdravotní a sociální pojištění a daň ze mzdy.

  • Dále vyberete tisk peněžního deníku po dokladech. Znamená to, že každý doklad bude vytištěn na jednom řádku. V případě, že doklad má více položek s různými předkontacemi, jsou tyto částky dokladu uvedeny v příslušných sloupcích deníku.

  Peněžní deník

   

  • Peněžní deník se začne generovat po stisku tlačítka Dokončit.
  • Po tisku se vás program zeptá, zda má doklady uzamknout a zda se má do data poslední závěrky dosadit datum 31.12.2017, zvolíte Ne. Pozn. Pokud zadáte Ano, doklady s nižším datem budou pouze ke čtení. Na kartě Money / Možnosti a nastavení /Nastavení agendy stačí smazat pole Poslední závěrka a doklady budou opět přístupné.

   

  Datum závěrky

   Přiznání k DPH

  • K vytvoření a uložení záznamů Přiznání k DPH slouží funkce na kartě Účetnictví / DPH / Seznam podání, kde vyberete druh podání Přiznání k DPH. Podání přiznání k DPH umožňuje vytváření řádného, opravného i dodatečného přiznání. Sestavu vytisknete pomocí průvodce tiskem.

  Přiznání k DPH

   

  • Vytvořené Přiznání k DPH za zadané období uzamkne doklady za dané období vzhledem k DPH. V případě oprav dokladů vás program upozorní, že pro zadané datum zdanitelného plnění je již vytvořeno Přiznání k DPH a pokud provedete na dokladu změnu data nebo částky, musíte vytvořit nové řádné, dodatečné nebo opravné Přiznání k DPH.

  Seznam podání

   

  Kontrolní hlášení DPH

  Na kartě Účetnictví / DPH / Seznam podání vyberete druh podání Kontrolní hlášení DPH. Podání Kontrolního hlášení DPH umožňuje vytváření řádného, opravného i následné hlášení. Sestavu vytisknete pomocí průvodce tiskem.

  Kontrolní hlášení DPH

  Výpis k režimu přenesení daňové povinnosti – pouze do 31.12.2015

  Metodiku pro přenesenou daňovou povinnost najdete ve zvláštním návodu. V případě stavebních prací doporučujeme tento návod.

  • Na kartě  Účetnictví / DPH / Seznam podání je sestava Výpis z evidence pro daňové účely, která je povinnou přílohou k sestavě Přiznání k DPH v případě, že jste uskutečnili nebo přijali zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti. Režim platí pro dodání uskutečněná mezi plátci v tuzemsku.
   POZNÁMKA: Podrobnosti k přenesení daňové povinnosti naleznete na http://www.money.cz/money-s3/navody/ v metodice Aparát přenesení daňové povinnosti a příklady záloh v tomto režimu v metodice Zaúčtování plateb zálohových faktur a odpočtu záloh ve vyúčtovacích fakturách.

  Přehled příjmů, výdajů, majetku a závazků

  Završením celoročního účtování v daňové evidenci je sestavení přehledu o příjmech a výdajích a přehledu o majetku a závazcích (návod na vystavení závazku naleznete zde).

  • Na kartě Účetnictví / Přehledy a tiskové sestavy / Další sestavy vyberete Přehled příjmů, výdajů, majetku a závazků.
  • Program vás upozorní, že během zpracování těchto výkazů by neměl nikdo z jiné stanice zadávat doklady, zvolíte Pokračovat.
  • Otevře se přehled. Údaje program vypočítá ze zadaných dat, pokud v programu nevedete všechny potřebné informace, máte možnost údaje před tiskem opravit v nabízené tabulce.
   Až máte údaje opravené, tlačítkem Tisk přehled vytiskněte.

  Přehled příjmů, výdajů, majetku a závazků

   

  Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

  •  Na kartě Účetnictví / Závěrky / Závěrkové operace vyberete Přiznání k dani z příjmů.
  • V levé části se zobrazí jednotlivé víceúrovňové oddíly sestavy ve stromečkové struktuře. V pravé části se pak zobrazuje karta podle aktivního oddílu sestavy.
  • Přiznání k dani z příjmu se počítá pouze z údajů zadaných v Money S3. Některé údaje si tedy uživatel musí doplnit do přiznání ručně.
  • Tiskovou sestavu můžete elektronicky odeslat na příslušný úřad pomocí Datové schránky nebo přes Daňový portál MFČR (aplikace EPO) http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces.
  • Při podání přes Daňový portál je třeba sestavu nejprve vyexportovat do souboru (viz volba Tisk sestavy / Nastavení tisku /Export) a následně tento soubor načíst v aplikaci EPO.

  Přiznání k dani z příjmů

   

   

   

  Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close