Zaúčtování mezd v daňové evidenci

Příklad vám ukáže, jak zaúčtovat mzdy v případě vedení daňové evidence.

K ukončení zpracování mezd nám schází poslední krok a tím je Zaúčtování mezd.
Před provedením této operace je potřeba, abyste měli dobře nastavení:

 • Uživatelská konfigurace (na kartě Money / Možnosti a nastavení / Uživatelská konfigurace). Pod tlačítkem Ostatní je možnost volby Uživatelská konfigurace / Mzdy.

Uživatelská konfigurace

 

 • Je nutné, aby byl aktivní příznak Vždy automaticky vytvářet zaúčtování mezd.
 • V Uživatelské konfiguraci si dále správně nastavíte Uživatelskou konfiguraci tlačítko Účetnictví záložka Závazky (zvolíte si číselnou řadu, členění DPH, typ dokladu).
 • Nyní můžete přistoupit k samotnému Zaúčtování mezd.

Zaúčtování mezd

 

 • Všechny konstantní symboly vyberete přes tlačítko se třemi tečkami ze seznamu Konstantních symbolů.
 • Variabilní symbol doplníte dle skutečnosti.
 • Adresy jednotlivých úřadů vyberete z Adresáře.
 • Předkontace doplníte ze seznamu Předkontací. Údaje byly doplňovány pouze při prvním zaúčtování mezd. Údaje zůstanou stejné pro následující měsíce. Podle příslušného měsíce budete pouze měnit data zaúčtování vytvářených dokladů.
 • Úspěšné Zaúčtování mezd se vám projeví na kartě Účetnictví / Ostatní doklady / Závazky, kde budou nově vytvořené doklady – Závazky.
 • Zaúčtování náhrady mzdy je třeba rozlišovat na refundovanou část a nerefundovanou část. Součet těchto dvou částek tvoří zákonem stanovenou minimální výši náhrady mzdy za nemoc (karanténu), která je osvobozena od daní z příjmů. Účtování refundované i nerefundované náhrady mzdy je od ledna 2009 v programu Money S3 stejné u velkých i malých organizací.
 • Po zaúčtování mezd se vytvoří Závazkové doklady. Závazkový doklad obsahuje i částku, kterou nárokujete u Správy sociálního zabezpečení. Částka závazku je ponížena o částku refundované náhrady mzdy. V případě, že nemocenské dávky jsou vyšší než odvod, je závazek označen jako dobropis. Nemocenské dávky a refundovaná náhrada se účtují souhrnně podle nastavených předkontací z karty zaúčtování mezd.
  Na nerefundované náhrady se žádný doklad v daňové evidenci nevytváří.

Závazkové doklady

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close