Certifikace kvality dle normy ISO 9001:2008

Ve dnech 4.–5. 8. 2014 společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., úspěšně absolvovala recertifikační audit systému kvality mezinárodního standardu ISO 9001:2008, provedený organizací United Registrar of Systems Czech, s.r.o.

Na základě výsledků tohoto auditu byl dne 19. 8. 2014 certifikačním místem URS Czech udělen společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., URS Certifikát s registračním číslem 35325/A/0001/UK/Cz podle normy ISO 9001:2008 na veškerou činnost společnosti. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se tak zařadila mezi několik málo producentů ekonomických systémů v České republice, kteří získali toto ocenění kvality.

MBK Consulting, s.r.o.
Systém byl vybudován ve spolupráci se společností MBK Consulting, s.r.o.

„Získání certifikace kvality podle norem ISO nás zejména v oblasti vývoje softwaru stála hodně sil i organizačních změn, nicméně výsledky ve formě vyšší spokojenosti našich zákazníků a v úsporách při řešení problémů jsou měřitelné již dnes. Software je specifický produkt, ve kterém obecně bývá zákazníky tolerováno více chyb než u jiných výrobků, a jsem rád, že naše společnost se dnes jako jedna z prvních v oboru orientuje právě na dosažení maximální kvality svých produktů.“

Martin Cígler, předseda představenstva a ředitel společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s.

„Certifikace kvality pro nás nebyla jednorázovou metou, ale především jedním z prostředků dlouhodobého procesu neustálého zlepšování. Postupné zavádění systému řízení jakosti ve spolupráci s poradenskou firmou MBK Consulting nám umožnilo mnohem lépe vnímat a úspěšně měnit naše zaběhlé způsoby komunikace a to jak s okolím, tak i ve společnosti samotné. Díky úsilí celého týmu se nám také podařilo odhalit a eliminovat naše slabá místa a nedostatky a zefektivnit tak naši práci.“

Libor Dvořák, představitel managementu CÍGLER SOFTWARE, a.s.

 

Politika kvality

Po projednání ve vedení společnosti vyhlašuje ředitel následující Politiku kvality:

Stabilita procesů

Stabilitu úrovně našich obchodních a výrobních procesů zabezpečíme přesunem od operativní k systémové práci. Metodiku práce budeme průběžně aktualizovat ve směru „Jednodušeji a účelněji“.

Spokojenost zákazníka

K zákazníkům se budeme vždy chovat tak, jak si přejeme, aby se k nám chovali naši dodavatelé. Zajímat nás bude jejich názor nejen před realizací obchodního případu, ale i po dodání našich výrobků či služeb. Výsledky hodnocení zákazníků budou jedním z podkladů pro řízení procesů.

Rozvoj vlastních pracovníků

Zajistíme optimální využití kmenového stavu pracovníků. Svým pracovníkům zabezpečíme mzdu, která převyšuje průměrnou mzdu v regionu. Budeme podnikat kroky pro jejich stabilizaci a zajišťovat jejich osobní rozvoj. Pracovníky budeme interesovat na výsledcích procesů, ve kterých působí. Od pracovníků očekáváme nejen maximální respektování zavedené metodiky práce, ale i zapojení do procesu neustálého zlepšování systému řízení kvality.

Zlepšování systému řízení kvality

Norma ISO 9001 je pro nás základem systémové práce a její naplnění představuje standardní úroveň. Postupně si vytvoříme metodiku týmové práce, jejímž cílem bude překračování požadavků zavedené normy.

Spolupráce s dodavateli

Naše strategické dodavatele budeme považovat za partnery. Svou náročností vytvoříme soustavný tlak na zavedení systému řízení kvality i do jejich práce. Místo ověřování kvality nakupovaných výrobků budeme přesouvat co nejblíže místu vzniku. S dodavateli stěžejních výrobků společně vybudujeme obousměrný informační kanál, kde rychlost přenosu informací bude mít prioritní význam.

Závazek vedení

Sortimentem produktů se budeme snažit více pokrývat požadavky našich zákazníků. Současně budeme zvyšovat podíl služeb a implementačních prací u ekonomických systémů. Budeme vyvíjet tlak na minimalizaci režijních nákladů. Zavazujeme se k prosazování efektivního systému řízení kvality, k zajišťování přiměřených zdrojů a zabezpečení trvalého zlepšování.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close