Solitea Česká republika

Změny a novinky Money S3 verze 18.202

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 18.201 (v distribuci od 13.02. 2018) a verzí 18.202 (v distribuci od 06.03. 2018) Účetnictví Závěrky Po exportu Přiznání k dani z příjmů právnických osob na daňový portál se již zohledňují údaje v Příloze II. oddílu J. Přehledy a tiskové sestavy Tisková sestava Peněžní deník a Bilance v daňové evidenci zohledňuje automatickou úhradu vytvořenou při likvidaci vyúčtovací faktury s plným odpočtem.

Změny a novinky Prodejny SQL verze 3.2.1

Nové funkce Neodesílání účtenek placených platební kartou finanční správě (EET) – lze vypnout odesílání informace o vystavení účtenky finanční správě Tisk DIČ na účtence (EET) – v případě neplátce DPH lze vypnout zobrazení DIČ na účtence Automatická aktivace vedlejší (cizí) měny – vedlejší (cizí) měna se automaticky aktivuje, pokud byla pokladna s touto měnou vypnuta Tisk Kódu partnera na účtence – na účtence je možné v adrese odběratele volitelně tisknout Kód partnera Vyhledávání zboží podle Kódu – lze nastavit vyhledávání zboží podle Kódu Nezobrazování rozpisu DPH pro neplátce DPH – i u dokladů tisknutých na kancelářské tiskárně lze vypnout tisk rozpisu DPH Nezobrazování textu „kopie“ na kopii dokladu – u kopií dokladů lze vypnout tisk textu „kopie“ Zobrazování vteřin v seznamu vystavených dokladů – v seznamu vystavených dokladů v Manažeru se nově zobrazuje přesný čas vystavení dokladu Kopírování licenčního čísla – v pokladní i manažerské části lze pravým tlačítkem myši zkopírovat licenční číslo do schránky a následně kamkoli vložit Interní

Prekluzivní lhůta v daňovém řádu a v zákoně o daních z příjmů

V poslední době jsem se několikrát setkal s dotazy na téma, od kterého období můžou klienti skartovat své účetnictví či daňovou evidenci. S touto otázkou úzce souvisí problematika prekluzivní lhůty, které je věnován tento článek. Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177 Drtivá většina daňových subjektů, ať již při zahájení podnikání nebo při dosažení jakéhokoliv jiného příjmu, řeší otázku, jak s dosaženým příjmem (nebo také ztrátou) naložit, zda mu vzniká povinnost podat daňové přiznání, jakým způsobem stanovit základ daně z příjmů a následně vypočítat samotnou daň. Samotným podáním daňového přiznání je zahájeno vyměřovací řízení, jehož posláním je správně stanovit daň. Pokud v přiznání (tvrzení) nenalezne správce daně nějaké nesrovnalosti či mu nejsou známy jiné okolnosti, ohledně niž by byl nucen zahájit postup pro odstranění pochybností, dochází k tzv. konkludentnímu vyměření daně. Všichni víme, že správce daně může následně – po vyměření – zahájit daňovou kontrolu, kterou zjišťuje, zda daň byla stanovena ve správné výši. V této souvislosti vyvstává otázka, zda existuje nějaká překážka pro provedení daňové kontroly.

Uplatňování DPH u přepravy a služeb přímo vázaných na vývoz a dovoz zboží

Začátkem ledna byla zveřejněna informace Generálního finančního ředitelství k problematice přepravy a služeb přímo vázaných na vývoz a dovoz zboží z pohledu daně z přidané hodnoty. Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177 Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) vydalo informaci pod č. j. 103102/17/7100-20116-050701 (dále jen „Informace“) jako reakci na rozsudek Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“) ve věci C-288/16 L. Č., ve kterém šlo o posouzení, zda služby vážící se na vývoz zboží jsou od DPH osvobozeny či nikoliv. Jak z Informace vyplývá, bude finanční správa aplikovat jednotný dále uvedený postup k výkladu § 69 zákona o dani z přidané hodnoty od 1. března 2018. I. Rozsudek SDEU Ve zkoumaném případě byly poskytovány služby vztahující se k vývozu zboží subdodavatelem, který tyto služby od DPH osvobodil. Podle SDEU nebylo pochyb o tom, že se sice jedná o služby spojené s vývozem, ale nebyla naplněna podmínka uvedená v čl. 146 odst. 1 písm. e) směrnice Rady 2016/112/ES – musí se jednat o přímou vazbu na

Změny a novinky Money S3 verze 18.201

Obchod Prodej/Nákup Rychlý filtr Jen neuhrazené na seznamu Faktur vystavených a Faktur přijatých zohledňuje správně jen neuhrazené doklady. Adresář Při použití funkce Hromadné operace / Hromadné změny vybraných údajů adresy v Adresáři se zapnutými Skupinami se provádí změny zobrazení celého obsahu Adresáře. Režie Mzdy V případě, že je vyměřovací základ nižší než je minimální mzda, dochází k dopočtu zdravotního pojištění podle nastavení na Kartě zaměstnance / Mzdy / Výpočet pojistného. Dopočet zdravotního pojištění již správně ovlivňuje hodnotu celkového pojistného a čistou mzdu. Mzdy – tiskové sestavy a exporty U tiskové sestavy Režie / Zaměstnanci / Daňové sestavy / Prohlášení poplatníka, žádost o roční zúčtování je na kartě Nastavení tisku přístupné tlačítko Okraje.

Money S3 Majetek: školení, na kterém se dozvíte vše, co jste kdy chtěli vědět

3 hodiny na našem školení vám ušetří desítky hodin práce každý měsíc. Ukážeme vám, jak v Money S3 rychle připravit odpisový plán nebo automatizovat jeho zaúčtování. Na konci pak zodpovíme každý váš dotaz ohledně účtování majetku. Nemáme rádi školení, na kterých se člověk nic moc nedozví. Strukturu školení Majetku jsme proto připravili na základě vašich nejčastějších dotazů na zákaznické podpoře. Dozvíte se, jak v Money S3 nejjednodušeji zaúčtujete majetek, jak rychle vyřešíte účetní i daňové odpisy nebo jak zaevidujete leasingový majetek. V závěru školení pak podrobně rozebereme otázky a příklady z vaší praxe, které vás možná dlouhodobě trápí. Lukáš Mach, lektor a koordinátor školení „Z dosavadních zkušeností můžu říct, že zatím úplně všichni absolventi odcházeli nadšení.“ Martin Melkes, lektor a koordinátor školení „Účastníci si nejvíce pochvalují praktický přínos: na školení se naučí tvořit plány odpisů nebo jejich zaúčtování, které předtím tvořili ručně.“ Školení Money S3 – Majetek Vhodné pro: mírně pokročilé uživatele Čas trvání: 9:00 – 12:00 Cena: 990 Kč Na školení

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close