Vzdělávání zaměstnanců CÍGLER SOFTWARE II.

Předmětem zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění školení odborné školení personalistiky, odborné školení ekonomie a účetnictví, systém řízení jakosti, právo a legislativa, marketingové školení, IT kurzy. Více viz. Zadávací dokumentace

 

Název programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Související projekt(y): Budujeme kvalifikovaný tým ve společnosti Solitea Česká republika, a. s.
Číslo zakázky: 07455
Předmět zakázky: služba
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 510 000 bez DPH
Datum vyhlášení: 31. říjen 2011
Lhůta pro podávání nabídek: 18. listopad 2011 10:00
Místo pro podávání nabídek: Solitea Česká republika, a.s., Drobného 49, 602 00 Brno
Název zadavatele: Solitea Česká republika, a.s.
Sídlo zadavatele: Drobného 49, 602 00 Brno
IČ zadavatele: 25568736
DIČ zadavatele: CZ25568736
Kontaktní osoba: Tomáš Loukota
Telefon: +420 604 222 346
E-mail: tomas.loukota@csw.cz

 

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Martin Cígler, předseda představenstva +420 549 522 511 martin.cigler@csw.cz

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

1.12.2011 – 31.3.2012

Místo dodání / převzetí plnění:

Solitea Česká republika, a.s., Drobného 49, 602 00 Brno

Hodnotící kritéria:

Nabídková cena 65%
Kvalita nabízeného řešení pro zadavatele 35%

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Viz. Zadávací dokumentace

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na písemnou formu nabídky:

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Viz. Zadávací dokumentace

Požadovaný jazyk nabídky:

český jazyk

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:

Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Zadávací řízení se řídí:

Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3, na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Další podmínky pro plnění zakázky:

Viz. Zadávací dokumentace

Soubory ke stažení

 

Výsledek zadávacího řízení:

zadáno

 • Vítězný dodavatel
  Název: Počítačová služba, s.r.o.
  IČ: 25884735
  DIČ: CZ25884735
  Sídlo: Stupkova 413/1a, 779 00  Olomouc
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Ing. Leopold Podmolík
  Poznámka k dodavateli:
 • 2. uchazeč
  Název:
  IČ:
  DIČ:
  Sídlo:
 • 3. uchazeč
  Název:
  IČ:
  DIČ:
  Sídlo:

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close