Účetní a daňový servis

Novinky z oblasti účetní a daňové legislativy zpracovávají pro klienty CÍGLER SOFTWARE zkušení daňoví odborníci. Reagují na ty nejdůležitější legislativní změny ze všech daňových oblastí.

Chcete automatické upozornění na každý nový článek? Nastavte si RSS infokanál!

Autoři účetního a daňového servisu

Příspěvek zaměstnavatele na pojištění svých zaměstnanců

Někteří zaměstnavatelé poskytují svým zaměstnancům kromě řádné mzdy také různé zaměstnanecké benefity. V poslední době se v praxi stále častěji setkávám s dotazy zaměstnavatelů na možnost přispět svým zaměstnancům na různé druhy pojištění. Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177 Existuje několik druhů pojištění, na které může zaměstnavatel poskytovat svým zaměstnancům příspěvek. Poskytnutý příspěvek musí zaměstnavatel zkoumat – v rovině daňové – ze dvou úhlů pohledu: z pohledu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z pohledu daňové uznatelnosti na straně zaměstnavatele. I. Penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění a soukromé životní pojištění a) Pohled zaměstnance Za zákonem stanovených podmínek, které zmíníme níže, se jedná u zaměstnance o osvobozený příjem až do částky 30 000 Kč ročně (od příštího roku – 2017 – se tato roční částka zvyšuje na 50 000 Kč). Uvedené částky se vztahují souhrnně na všechna komentovaná pojištění. Kromě toho, že uvedený příspěvek nepodléhá dani ze závislé činnosti, nevstupuje také ani do vyměřovacího

Vztah místa výkonu práce a pravidelného pracoviště pro účely cestovních náhrad

Správně vyplacené cestovní náhrady jsou důležité nejenom pro zaměstnavatele a samotné zaměstnance, ale je potřeba si uvědomit, že cestovní náhrady následně můžou podléhat kontrole jak ze strany finančního úřadu tak také inspektorátu práce. Co se rozumí pracovní cestou a jaký je vztah mezi místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm se zabývá následující článek. Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177 Podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“), vzniká zaměstnavateli povinnost svému zaměstnanci za určitých podmínek vyplácet cestovní náhrady. Cestovní náhrady jsou vypláceny zaměstnancům jako náhrada za jimi vynaložené výdaje mimo jiné při pracovní cestě a při cestě mimo pravidelné pracoviště. Pracovní cesta a místo výkonu práce Pracovní cestou se podle ZP rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci podle pokynů vedoucího zaměstnance,

Občerstvení na stáncích a elektronická evidence tržeb

Na pondělní tiskové konferenci ministra financí bylo mimo jiné řešeno, od kdy podléhají elektronické evidenci tržeb podnikatelé nabízející stánkové občerstvení. Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177 Podle vyjádření ministra financí Andreje Babiše prodej občerstvení na stáncích nelze považovat za stravovací službu, tudíž tyto služby nebudou podléhat elektronické evidenci tržeb (dále jen „EET“) už v první etapě zavádění EET. Stánkový prodej nápojů a potravin tak od 1. prosince 2016 EET nepodléhá. Doposud zástupci finanční správy vcelku striktně odmítali zavádění výjimek v systému EET s odůvodněním, že by se jednalo o nekoncepční zásahy do systému. Zda se nejedná o Pandořinu skříňku, ukáže až budoucnost. Necháme se překvapit, zda stánkaře s občerstvením nebudou následovat nějaké další subjekty. Zajímá vás více o tématice EET? Podáváme pravidelné informace o dění okolo elektronické evidence tržeb na portálu eet.money.cz. A nebo nás můžete sledovat na Facebooku nebo na Twitteru.

Sazby daně z přidané hodnoty u stavebních prací

Během své podnikatelské činnosti se subjekty zabývající se stavební činností či činností se stavebnictvím úzce související potýkají s problémem stanovení správné sazby daně z přidané hodnoty za své služby. Vzhledem k tomu, že se u tohoto druhu podnikání jedná o nemalé finanční částky za poskytnuté služby, bylo by každé chybné stanovení sazby DPH velmi nepříjemné.

Případy, kdy nejde o bezúplatný příjem

V rámci rekodifikace soukromého práva došlo v moři legislativních změn mimo jiné k zániku daně darovací a „vtažení“ problematiky bezúplatných příjmů do zákona o daních z příjmů. Zákon o daních z příjmů na tuto problematiku nebyl patřičně nachystán a tak problematika bezúplatných příjmů se stala od roku 2014 velmi nejasnou.

Daňové přiznání na papíru nebo elektronicky?

Téměř na každém webu zabývajícím se účetní a daňovou tematikou můžeme zvláště v těchto březnových dnech najít spousty článků, které se zabývají problematikou, jak stanovit základ daně z příjmů, zda a v jaké výši použít paušální výdaje, jaké lze uplatnit nezdanitelné části základu daně, jak je to se slevami na dani. Naopak my se v dnešním článku zaměříme na procesní stránku věci – má se přiznání k dani z příjmů podat v papírové formě či elektronicky?

Naše ocenění a certifikace

Tvoje firma, tvoje šance na úspěch Českých sto nejlepších 2005 IT produkt roku 2012 Microsoft Gold Certified Partner European Seal of e-Excellence IT Produkt roku 2012 Certifikace informačních systémů Money pro Windows Vista a Widows 7 IT produkt roku 2011 Microsoft Awards Winner 2011 Slovak Gold 2010 Ocenění Computerworld Excellent 2010 Ocenění IT časopisu CHIP IT Produkt roku 2010 Slovak Gold 2009 IT Produkt roku 2009 Microsoft Industry Awards Winner 2008

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close