Druhá snížená sazba DPH a nový tiskopis daňového přiznání k DPH

V podstatě celý letošní rok jsme byli svědky politických diskuzí na téma snižování sazeb DPH. Návrhy padaly různé, mezi nejčastěji zmiňované patřily tyto – snížit obě stávající sazby nebo přidat sazbu třetí. Pojďme se společně podívat na finální „verzi“ této daňové změny.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

V druhé polovině listopadu vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 262/2014 Sb., který nám s účinností od 1. 1. 2015 novelizuje zákon o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“). Zásadní změnou je zavedení třetí sazby DPH.

Od roku 2015 máme v ZDPH tyto sazby:

  • základní sazba – 21 %
  • první snížená sazba – 15 %
  • druhá snížená sazba – 10 %

Zboží, které podléhá druhé snížené sazbě, je uvedeno v příloze č. 3a ZDPH a jedná se o toto zboží:

Kód nomenklatury celního sazebníku Název zboží
0402, 0404, 1901, 2106 Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti.
2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004, 3006 Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě – určené pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely
4901, 4903, 4904 Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované.
Mimo zboží, kde reklama přesahuje 50 % plochy.

V souvislosti se zavedením druhé snížené sazby bude od 1. 1. 2015 k dispozici nový tiskopis daňového přiznání – 25 5401 MFin 5401 – vzor č. 19.

K novému tiskopisu se můžeme na webu Finanční správy dočíst následující:

V tomto novém tiskopise DPH dochází pouze k minimálním úpravám, které mají dopad jenom na formální stránku přiznání. Struktura přiznání zůstává zachována, obsah jednotlivých kolonek není měněn či rozšiřován. Zdanitelná plnění s výše zmiňovanou druhou sníženou sazbou budou vykazována na řádcích pro sníženou sazbu daně souhrnně se zdanitelnými plněními s první sníženou sazbou DPH. Tento postup bude uveden ve formuláři pokynů k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty a to v obecné části.

Někdy daňové subjekty řeší problém, za jaké období mají použít nově vydaný tiskopis. U námi zmíněného daňového přiznání vzor č. 19 by někdo mohl zaváhat, zda nemá tento použít již za zdaňovací období prosinec 2014, resp. čtvrté čtvrtletí 2014, když jej bude podávat v lednu 2015, tedy v době, kdy již vzor č. 19 bude existovat. Odpověď najedeme opět na webu Finanční správy – nový tiskopis vzor č. 19 se použije poprvé za zdaňovací období leden 2015, resp. 1. čtvrtletí 2015.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close