Lhůty pro podání vyúčtování srážkové daně a daně z příjmů ze závislé činnosti se od 1. 1. 2011 liší

 

Od 1.1.2011 je se liší lhůta pro podání vyúčtování daně vybírané srážkou a vyúčtování daně ze závislé činnosti. Lhůta pro podání vyúčtování daně vybírané srážkou je stanovena v daňovém řádu. Termín pro podání vyúčtování daně ze závislé činnosti se řídí zákonem o daních z příjmů.

Autor: MVDr. Antonín Kozdera, CSc., daňový poradce č. 1844

Vyúčtování daně vybírané srážkou

§ 38d odst. 10 ZDP stanovuje povinnost plátce daně podat místně příslušnému správci daně vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby. Lhůta pro vyúčtování daně vybírané srážkou není od 1.1.2011 upravena žádným z ustanovení ZDP a proto platí obecné ustanovení DŘ. Tato lhůta je stanovena v § 137 odst. 2 DŘ . Vyúčtování se podává do 4 měsíců po uplynutí kalendářního roku, do konce dubna 2011. Pokud je s vyúčtováním spojena povinnost odvést daň, je daň splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání vyúčtování.

Lhůtu pro vyúčtování daně vybírané srážkou nelze prodloužit.

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

§ 38j odst. 4 ZDP stanovuje povinnost plátce daně, který ve zdaňovacím období zúčtoval nebo vyplatil příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky, podat svému místně příslušnému správci daně vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Lhůta pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti je stanovena v § 38j odst. 5 a 6, ZDP. Je stanovena odlišně od daňového řádu do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku tedy do konce února 2011.

V případě podání vyúčtování elektronicky, je lhůta prodloužena do 20. března.

ZDP stanoví povinnost podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti elektronicky, pokud plátce daně ve zdaňovacím období zúčtoval nebo vyplatil příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 3 – tzv. nerezidenti (zahraniční dělníci). Tuto povinnost nemá plátce daně, který je fyzickou osobou a u něhož počet těchto poplatníků v průběhu zdaňovacího období nepřesáhl v úhrnu 10 osob.

Lhůtu pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti nelze prodloužit.

Použité zkratky

  • ZDP – zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  • DŘ – zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close