Účetní a daňový servis

Novinky z oblasti účetní a daňové legislativy zpracovávají pro klienty Solitea Česká republika zkušení daňoví odborníci. Reagují na ty nejdůležitější legislativní změny ze všech daňových oblastí.

Chcete automatické upozornění na každý nový článek? Nastavte si RSS infokanál!

Autoři účetního a daňového servisu

Nová sleva na evidenci tržeb

Při zpracování daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2016 se můžeme setkat s novou slevou na dani. Jedná se o slevu na evidenci tržeb.

Stanovisko GFŘ k určení okamžiku povinnosti evidovat tržbu při platbě prostřednictím internetu

Letošní první březnový den je pro mnoho podnikatelů vyjímečný v tom, že kromě povinnosti podat vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2016 je čeká zbrusu nová povinnost – elektronicky evidovat tržby. Po poplatnících poskytujících restaurační a ubytovací služby, kteří tržby evidují již od minulého prosince, přicházejí na řadu podnikatelé provozující velkoobchod a maloobchod.

Daňová uznatelnost úroků ze zápůjček

Zápůjčka je jedním ze zdrojů financování podnikatelské činnosti. Z účetního hlediska ji řadíme do pasiv, konkrétně mezi tak zvané cizí zdroje. Z pohledu soukromého práva se jedná o dluh. V dnešním článku se zaměříme na daňovou uznatelnost úroků ze zápůjčky.

Změny v sazbách pro poskytování cestovních náhrad v roce 2017

S příchodem nového roku dochází k legislativním změnám v mnoha oborech. Jednou z tradičních oblastí, které každým rokem doznávají určitých změn, je oblast poskytování cestovních náhrad. Pro rok 2017 dochází oproti loňskému roku ke změnám ve všech parametrech – změnily se sazby základní náhrady, sazby stravného při tuzemských pracovních cestách a také byly stanoveny nové průměrné ceny pohonných hmot.

DPH u stravovacích služeb od 1. 12. 2016

Současně s nabytím účinnosti zákona o evidenci tržeb nabývá také účinnosti novela zákona o dani z přidané hodnoty, která přináší snížení sazby DPH u stravovacích služeb.

Prokazování původu majetku

Letošní 1. prosinec je dnem, kdy kromě toho, že startuje první vlna zavádění projektu nazvaného elektronická evidence tržeb do praxe, nabývá účinnosti také zákon č. 321/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku.

Průměrná a minimální mzda pro rok 2017

Nedávno – konkrétně v průběhu měsíce září a října – byla ve sbírce zákonů zveřejněna dvě vládní nařízení, která upravují problematiku průměrné a minimální mzdy. Obě nařízení nabývají účinnosti dne 1. ledna 2017. Výše průměrné a minimální mzdy má mimo jiné také vliv na některé odvodové povinnosti poplatníků daně z příjmů fyzických osob. Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177 I. Průměrná mzda pro rok 2017 V minulosti byla problematika průměrné mzdy regulována vyhláškami Ministerstva práce a sociálních věcí, nově nám tuto problematiku upravuje nařízení vlády – konkrétně pro rok 2017 je to nařízení vlády č. 325/2016 Sb. Nové nařízení vlády ovlivňuje kromě důchodového pojištění také některé oblasti daně z příjmů a upravuje odvody pro veřejné zdravotní a sociální pojištění. a) Zákon o důchodovém pojištění Za rok 2015 byla stanovena výše všeobecného vyměřovacího základu na 27 156 Kč a přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu činí 1,0396. Vynásobením těchto dvou hodnot a zaokrouhlením na celé koruny nahoru průměrnou

Příspěvek zaměstnavatele na pojištění svých zaměstnanců

Někteří zaměstnavatelé poskytují svým zaměstnancům kromě řádné mzdy také různé zaměstnanecké benefity. V poslední době se v praxi stále častěji setkávám s dotazy zaměstnavatelů na možnost přispět svým zaměstnancům na různé druhy pojištění. Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177 Existuje několik druhů pojištění, na které může zaměstnavatel poskytovat svým zaměstnancům příspěvek. Poskytnutý příspěvek musí zaměstnavatel zkoumat – v rovině daňové – ze dvou úhlů pohledu: z pohledu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z pohledu daňové uznatelnosti na straně zaměstnavatele. I. Penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění a soukromé životní pojištění a) Pohled zaměstnance Za zákonem stanovených podmínek, které zmíníme níže, se jedná u zaměstnance o osvobozený příjem až do částky 30 000 Kč ročně (od příštího roku – 2017 – se tato roční částka zvyšuje na 50 000 Kč). Uvedené částky se vztahují souhrnně na všechna komentovaná pojištění. Kromě toho, že uvedený příspěvek nepodléhá dani ze závislé činnosti, nevstupuje také ani do vyměřovacího

Vztah místa výkonu práce a pravidelného pracoviště pro účely cestovních náhrad

Správně vyplacené cestovní náhrady jsou důležité nejenom pro zaměstnavatele a samotné zaměstnance, ale je potřeba si uvědomit, že cestovní náhrady následně můžou podléhat kontrole jak ze strany finančního úřadu tak také inspektorátu práce. Co se rozumí pracovní cestou a jaký je vztah mezi místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm se zabývá následující článek. Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177 Podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“), vzniká zaměstnavateli povinnost svému zaměstnanci za určitých podmínek vyplácet cestovní náhrady. Cestovní náhrady jsou vypláceny zaměstnancům jako náhrada za jimi vynaložené výdaje mimo jiné při pracovní cestě a při cestě mimo pravidelné pracoviště. Pracovní cesta a místo výkonu práce Pracovní cestou se podle ZP rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci podle pokynů vedoucího zaměstnance,

Naše ocenění a certifikace

Tvoje firma, tvoje šance na úspěch Českých sto nejlepších 2005 IT produkt roku 2012 Microsoft Gold Certified Partner European Seal of e-Excellence IT Produkt roku 2012 Certifikace informačních systémů Money pro Windows Vista a Widows 7 IT produkt roku 2011 Microsoft Awards Winner 2011 Slovak Gold 2010 Ocenění Computerworld Excellent 2010 Ocenění IT časopisu CHIP IT Produkt roku 2010 Slovak Gold 2009 IT Produkt roku 2009 Microsoft Industry Awards Winner 2008

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close