Otcovská dovolená, mzdy i nová pravidla pro výpočet daně z příjmů

Už do lednové aktualizace Money S3 jsme přidali tzv. otcovskou dovolenou. Na Seznamu nepřítomností, v sekci Absence, proto najdete položku „Otcovská poporodní péče“.

Money v lednu reagovalo i na legislativní změny ve mzdových konstantách – navýšení minimální mzdy či daňové zvýhodnění na první dítě. Také pracuje s novými pravidly pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti nebo s novými formuláři, například potvrzením o zdanitelných příjmech či prohlášením poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Tuto novinku vám přinesla verze Money 18.100.

Otcovská dovolená, mzdy i nová pravidla pro výpočet daně z příjmů
Aktuální formuláře pro přiznání k dani z příjmů

Aktuální formuláře pro přiznání k dani z příjmů

V roce 2018 se opět změnily formuláře pro přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob i Přehledy o příjmech a výdajích OSVČ pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. V nových verzích Money máte všechny aktuální formuláře k dispozici.

Při podávání daňového přiznání si tak můžete například zvolit limit výdajového paušálu, který následně ovlivní, zda máte nárok na daňovou slevu na manželku.

Tuto novinku vám přinesla verze Money 18.100.

Závazkové a pohledávkové doklady se generují automaticky

Jakmile v aktualizovaném Money S3 připravíte a uložíte přiznání k DPH, program vám na základě údajů z tohoto přiznání automaticky připraví závazkový nebo pohledávkový doklad.

V praxi to funguje tak, že po uložení přiznání k DPH vám systém nabídne dialogové okno, ve kterém jen potvrdíte zaúčtování závazkového či pohledávkového dokladu, případně dle potřeby upravíte nastavení zaúčtování. V každém případě doklady nemusíte zadávat ručně.

Tuto novinku vám přinesla verze Money 18.200.

Závazkové a pohledávkové doklady se generují automaticky
V souladu s GDPR: silnější hesla pro všechny uživatele

V souladu s GDPR: silnější hesla pro všechny uživatele

Money respektuje také nejnovější požadavky GDPR. V nastavení přístupových práv máte jako administrátor možnost určit, jak silná hesla si musí uživatelé pro přístup do Money S3 nastavit. Vybrat můžete nízkou, střední nebo vysokou sílu hesla. Platí přitom, že silnější hesla jsou delší a obsahují velká i malá písmena, číslovky nebo speciální znaky.

Pokud uživatelé pro přihlášení žádné heslo nepoužívají, program je automaticky upozorní, aby to napravili. Výjimkou je případ, kdy v Money nemáte založený uživatelský účet – v takovém případě nicméně doporučujeme účet založit a heslo vyplnit.

Jako administrátoři máte také možnost vynutit pravidelnou změnu hesla. Možnost najdete v nastavení přístupových práv – a sami zvolíte, jak často má Money změnu hesla po uživatelích vyžadovat.

Jestliže si nechcete pamatovat další složitá hesla, můžete Money S3 propojit s uživatelským účtem ve Windows. V takovém případě si program automaticky přiřadí stejné uživatelské jméno a heslo, které používáte pro přihlášení do operačního systému.

V praxi to znamená, že jakmile se přihlásíte do svého počítače, budete mít do Money volný přístup. Proto doporučujeme, abyste si pro přihlášení do Windows zvolili silné heslo.

Tuto novinku vám přinesla verze Money 18.300 .

Na zákaznické podpoře jsme pomáhali tisícům z vás

V lednu jsme vám na horké lince či v rámci servisních zásahů nejčastěji pomáhali s aktualizacemi Money S3, případně přeinstalací programu na nové počítače. Také jsme vypomáhali se založením nového účetního roku – a navíc k tomu připravili videonávod včetně textového popisu.

Během února jsme vám byli při ruce při aktualizacích programu nebo tvorbě prvních mezd roku 2018. Abychom vám usnadnili práci se zakládáním nových mzdových období, opět jsme připravili rychlý videonávod. Řadě z vás jsme pomohli s inventarizací skladů.

V březnu jste s námi nejčastěji řešili mzdy a účetní tiskové výstupy – tvorbu a export účetních výkazů nebo přiznání k dani z příjmu. Byli jsme tu pro vás i při tvorbě odpisových plánů nebo zaúčtování majetku.

Od začátku roku jsme v rámci servisních zásahů, ať už osobně či přes vzdálenou plochu, pomohli více než 500 z vás. A ve druhém kvartálu tohoto roku v tom samozřejmě budeme pokračovat.

Na zákaznické podpoře pro vás děláme první poslední

Nové verze hledejte v Zákaznickému portálu

Všechny zmíněné novinky máte k dispozici od verze Money 18.300 - tu a každou novou verzi najdete ke stažení vždy ve svém Zákaznickém portálu.

Více informací

Přihlaste se na školení

Jestliže už se v novinkách posledních měsíců ztrácíte, zajděte si na některé z našich školení, kde vám ukážeme, jak s Money S3 pracovat co nejefektivněji.

Více informací