Převod dat z účetní aplikace Waria do ekonomického systému Money S3 - daňová evidence

Princip převodu dat do Money S3:

  1. Export dat z aplikace Waria
  2. Spuštění převodní utility (založení nové agendy a import dat)
  3. Přizpůsobení nastavení importované agendy a dat v Money S3

Obecné informace

Do Money S3 můžete převést následující data:

Tento automatický uživatelský převod je vhodný pro zcela nové uživatele Money S3. Převodní utilita je určena pouze pro jednorázové použití, tedy automatické vytvoření nové agendy v Money S3 s před naplněnými daty z účetní aplikace Waria.

Převodní utilita neslouží pro opakované importy do Money S3, ani pro doplnění již jednou načtených dat.

Kroky, které je nutné provést před převodem dat z účetní aplikace Waria:

1. Export dat z aplikace Waria

Na úvodní obrazovce aplikace Waria si nejdříve poznamenejte umístění programové složky Waria (například C:\Waria). Následně stiskněte tlačítko „Export dat do Money“. Po zobrazení dialogového okna zvolte, jaká data si přejete exportovat a nastavení potvrďte tlačítkem „Exportovat data“.Pokud se v exportní dávce nacházejí částečně hrazené či přehrazené doklady, budete programem upozorněni. Po potvrzení tlačítka „OK“ se zobrazí soupis těchto dokladů, který si doporučujeme vytisknout. Tyto doklady budou do Money S3 převedeny s nulovou částkou a bude nutné následně upravit jejich hodnotu.

Po dokončení převodu dat lze aplikaci Waria zavřít a spustit převodní můstek.


2. Spuštění převodní utility (založení nové agendy a import dat)

Při otevření převodní aplikace se spustí průvodce převodem dat, který Vás provede dílčími kroky.

pruvodce_prevodem_25

Po potvrzení volby „Další“ vyhledejte přes tlačítko se třemi tečkami složku, ve které je aplikace Waria nainstalována (výchozí složka je C:\Waria\ ).

Dále z roletové nabídky zvolte agendu pro převod do Money S3 a potvrďte volbu „Další“.

Na straně 3/5 program automaticky nastavil umístění programu Money S3 včetně datové části.


Zkontrolujte, zda jsou správně zadané cesty k programu Money S3. Případnou změnu můžete provést přes tlačítko se třemi tečkami, poté opět tlačítko „Další“.

Na straně 4/5 program automaticky převezme z Waria nejdůležitější parametry nově vytvářené agendy. Těmi jsou typ podnikatelského subjektu, typ účetnictví, metoda účtování skladu, zda jste nebo nejste plátci DPH a IČ společnosti.


Stisknutím tlačítka Další dojde na základě zadaného IČ k načtení údajů o vaší firmě z databáze ARES.

Pozn. V případě, že IČ nemáte, vyplňte do pole libovolnou hodnotu a po potvrzení chybového hlášení doplňte ručně vaše kontaktní údaje.

Po kontrole údajů spustíte tlačítkem „Dokončit“ import dat do Money S3.


Vlastní převod může v závislosti na objemu dat trvat několik minut.

O dokončení importu budete informováni zprávou a výstupními reporty, kde si můžete prohlédnout úspěšnost akce.


V reportní tabulce lze zkontrolovat, zdali byl převod úspěšný. Je-li u vybraného řádku stav OK, byl záznam do Money S3 úspěšně naimportován.

Stav Varování rovněž představuje úspěšný import dat do Money S3, avšak byly nalezeny propustné nesrovnalosti, mezi které patří zejména neúplná adresa na faktuře, případně chybné číslo bankovního účtu u dodavatele v adresáři. U záznamů se stavem Varování doporučujeme ruční kontrolu v Money S3 (doplnění adresy, oprava čísla bankovního účtu apod.).

Dvojklikem na vybraném řádku lze zobrazit detailní informace.


V případě výskytu stavu Chyba, nebyl převod úplný, v tomto případě prosím kontaktujte linku technické podpory na telefonním čísle 511 180 479.


3. Přizpůsobení nastavení importované agendy a dat v Money S3

Při spuštění Money S3 lze vlevo nahoře přes kartu Money -> Výběr agendy zobrazit seznam dostupných účtovaných firem. Po výběru vaší společnosti vstoupíte do vybrané firmy potvrzením tlačítka OK.

Následně doporučujeme projít níže uvedené body.Zdroj: http://www.money.cz/navod/prevod-dat-ucetni-aplikace-waria-ekonomickeho-systemu-money-s3-de