Změny a novinky ERP Money verze 1.8.5.4927

Přehled novinek ve verzi 1.8.5.4927 zavedených do Money od verze 1.8.4.4889

Účetnictví

 • Účetní výkazy – v rámci legislativních změn roku 2017 je pro Příspěvkové organizace v připojených souborech nová XML šablona Příloha č. 5 s kódem 507, která je určená pro Export do XML – výkazy S3 (XMLVykS3.exe). V éto šabloně byl do Sekce L – Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru přidán identifikátor NEN (V národním elektronickém nástroji).
 • Stav závazků a pohledávek ke dni (Pohledávky a závazky) – průvodce tiskem nabízí po dokončení nový návrh sestavy Stav závazků a pohledávek ke dni – ČSOB (od r. 2017), která se používá při tisku seznamu pohledávek pro financování úvěru se zástavou pohledávek u ČSOB. Money po dohodě s bankou řeší jen export části Příloha 3 – seznam pohledávek v požadovaném formátu XLS nebo XLSX, a to na kartě Tisk sestavy pomocí tlačítka Soubor / XLS nebo Náhled / Exportovat dokument. Pozor: Banka dále požaduje list Záhlaví, který tato tisková sestava neřeší a který je třeba vyplnit ručně.

Adresář

 • Průvodce hromadnou změnou v adresáři – v průvodci, který se v seznamu Firem otevře tlačítkem Hromadná změna, došlo k následujícím úpravám:
  • Na straně 6/7 – Protokol je po stisku tlačítka Protokoly dostupná nová tisková sestava Protokol hromadné změny v adresáři. Sestavu lze využít pro odesílání přehledu hromadných změn uskutečněných v adresáři pomocí CSW Automatic, kdy se protokol odesílá jako příloha e-mailu.
  • Tlačítko Protokoly je nyní dostupné i na poslední straně průvodce 7/7 – Průběh operace. Přehled provedených změn se tak zá zobrazit i po dokončení průvodce.
 • Ověřování subjektů v insolvenčním rejstříku – insolvenční rejstřík Ministerstva spravedlnosti ČR poskytuje veřejné informace o probíhajících insolvenčních řízeních firem i soukromých osob. Pro každý podnikatelský subjekt je životně důležitá aktuální informace, které fyzické či právnické osoby (odběratelé, dlužníci, zaměstnanci) jsou evidovány jako povinní v insolvenčním řízení. Firma se tak může vyhnout rizikovým obchodům, včas přihlásit své pohledávky u insolvenčního soudu nebo ještě před uzavřením mezd zjistit, který ze zaměstnanců je v insolvenci. Ověření lze provádět na základě zadaného IČ nebo rodného čísla:
  • v seznamu Firem tlačítkem On-line info
  • na kartě Firmy po zadání IČ
  • na kartě Zaměstnance po zadání rodného čísla
  • na kartě Pracovníka po zadání rodného čísla
  • na kartách Faktury vydané, Pohledávkového dokladu a Dodacího listu vydaného po doplnění IČ

  Kontrola se aktivuje v Průvodci nastavením programu / On-line služby, kde je možné také volbou Automaticky ověřovat firmy a zaměstnance nastavit program tak, že se firmy i osoby budou ověřovat při každém otevření karty s doplněným IČ nebo rodným číslem.

  Záložku Insolvenční spisy s podrobným výpisem všech řízení pak obsahuje karta:

  • Firma (menu Adresář / Firmy)
  • Zaměstnanec (menu Mzdy / Zaměstnanci)
  • Pracovník (menu Personalistika / Pracovníci)

  V nastavení Rolí navíc lze volbou ISIR – zaměstnanci určit, kdo všechno může vidět stav insolvence u svých spolupracovníků.

  Seznam Firem i karty Firem, Pracovníků, Zaměstnanců a příslušných dokladů jsou po každém ověření doplněné názornými ikonkami. Po najetí myší se zobrazí podrobnější informace.

  Více se dočtete v nápovědě k programu.

CRM

 • Firmy – na kartě Nastavení skupiny v seznamu Firem je nová záložka CRM, do níž se dá doplit Přidělený obchodník a Zprostředkovatel. Současně jsou v místní nabídce seznamu (otevřené pravým tlačítkem myši) nové Hromadné operace určené k uskutečnění změn v těchto polích (přidání, odebrání, záměna).
 • CZ-NACE (pouze CZ legislativa) – seznam EU pro klasifikaci ekonomických činností, který najdete v menu CRM, je nyní synchronizovaný v připravených seznamech. Seznam se stahuje automaticky a nedá se editovat. Nově je přehled všech činností firmy vidět v detailu CZ-NACE pod seznamem Firem a také na kartě Firmy v záložce CRM. Zde se také dají nastavit i Hlavní činnosti, na základě kterých je možné firmy filtrovat.

Sklady

 • Katalog – kontroly zadané v Nastavení seznamu tak, aby upozornily na nedoplněné údaje v polích Kombinovaná nomenklatura, Vlastní hmotnost v kg a Stát původu se nově neprovádí na položkách katalogu typu Služba nebo Poplatek.
 • Výrobky (Skladové doklady) – v seznamu přibyla možnost dodatečného naskladnění zboží (obdobná již funguje na skladových Převodkách):
  • Nad seznamem je nové tlačítko Provést příjem, které na dokladech se Způsobem provedení nastaveným na hodnotu Pouze výdej uskuteční dodatečné naskladnění hotových výrobků na sklad.
  • Nastavení skupiny je nyní možné určit Způsob provedení. Na výběr je Provést pouze výdej nebo Provést výdej i příjem.

Objednávky

 • Objednávky přijaté – při přebírání objednávek do Faktury vydané a Zálohové faktury vydané se do pole Objednávka č. na cílovém dokladu přenáší číslo zdrojové objednávky přijaté. Pokud se do cílového dokladu přebere více objednávek současně, v poli se objeví všechna jejich čísla oddělená středníkem.
 • Objednávka přijatá – do seznamu položek na dokladu byl přidán nový sloupec Číslo položky, který pomůže při identifikaci u většího počtu položek se stejným názvem. Sloupec je skrytý a dá se zobrazit na kartě Výběru sloupců (pravým tlačítkem myši).

Expedice

 • Nastavení konfigurace přepravce Geis – na kartě Nastavení konfigurace přepravce jsou v záložce Geis dvě nové podzáložky:
  • Svozové trasy a depa – do této záložky se dá pomocí tlačítka Import nově stáhnout přehled svozových tras a dep ze stránek přepravce Geis, a je tedy možné se seznamem pracovat off-line. Aktualizaci seznamu lze nastavit pomocí služby CSW Automatic.
  • Číselné řady – v záložce je nyní možné vygenerovat číselnou řadu přes webovou službu a již tedy není třeba o ni žádat přepravce jinou cestou.
 • Tisk štítku Geis – Zebra – na Expedičním dokladu v záložce Balíky i přímo v seznamu Balíků se dají štítky tisknout pomocí tlačítka Tisk štítku Geis – Zebra. Nově je možné tisk štítků tohoto přepravce spustit také pomocí klávesy F8.

Mzdy

 • Zaměstnanci – na kartě Zaměstnance lze v záložce Doplňující údaje měnit Datum nástupu/výstupu i v případě, kdy je již vytvořena mzdová závěrka. Změnu program umožní uskutečnit pouze za předpokladu, že datum spadá do posledního uzavřeného období.
 • Příloha žádosti o dávku (Tiskové sestavy / Sociální pojištění) – ČSSZ přešla na novou službu NEMPRI16 a předchozí služba NEMPRI15 byla ukončena. Elektronické podání funguje podle požadavků ČSSZ.
 • Roční zúčtování daně (Tiskové sestavy / Daně) – Money nově hlídá dodržení maximální částky 60 300 Kč, kterou může poplatník uplatňovat jako daňový bonus a která je uvedená na řádku č. 25.

Kniha jízd

 • Seznam jízd – nad seznamem je nové tlačítko Přepočet tachometru, které pomůže zpětně vyřešit chybné zápisy v knize jízd. Po jeho stisku se otevře karta Přepočet stavu tachometru s výpisem všech jízd vozidla, které patří k jízdě pod kurzorem. V ní je možné vybrat jiné vozidlo a také zvolit čas, od kterého se mají jízdy přepočítat tak, aby na sebe chronologicky navazovaly (rozhodujícím údajem je počet ujetých kilometrů).

Ostatní

 • Intrastat – při přebírání dokladů, které vstupují do Intrastatu, se na položkách dokladu příznak Vstupuje do výkazu Intrastat nezatrhne na hlavní položce Sady a na všech položkách složení Kompletu. Chování je tedy obdobné, jako by se vytvořil nový doklad.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close