Změny a novinky POS

Změny a novinky mezi verzemi pokladních systémů

Změny a novinky POS verze 3.1.7

V distribuci od února 2017 1. Nové funkce Zaokrouhlení dokladu – doklad bude zaokrouhlován podle nastavení pro jednotlivá platidla Softwarový displej – nově je možné používat softwarový zákaznický displej Kopie tisku – při tisku dokladu je možné nastavit tisk více kopií Vypnutí zobrazení linkovaného zboží (pouze verze Prodejna SQL Sklad)   2. Pokladní část V mezisoučtu se doklad (prodejka) nezaokrouhluje, zaokrouhlení proběhne až po výběru platidla (hotovost, platební karta) Na vybraném monitoru lze zapnout softwarový zákaznický display Při vytváření dokladu je možné automaticky vytisknout více kopií Při tisku dokladu je možné skrýt linkované položky 3. Manažerská část Konfigurace – Parametry – Zaokrouhlení: nová položka „Zaokrouhlení hotovosti a šeku“ a „Zaokrouhlení platební karty“ Přenosy – Export pohybů – MS3: nový parametr „Zboží pro kurzovní rozdíl“ Komponenty – Displej: nový typ displeje „Softwarový“ s možností nastavení Komponenty – Konfigurace tiskárny: pro jednotlivé typy dokladů lze nastavit počet kopií Položky zboží – Oprava zboží – Linkované zboží: nový checkbox „Zobrazovat na výstupu“ Tato možnost je aktivní

Změny a novinky POS verze 3.1.6

V distribuci od listopadu 2016 1. Nové funkce Elektronická evidence tržeb – program je připraven evidovat prodeje dle Zákona o evidenci tržeb Tisk dokladu na více tiskáren současně – nově lze doklady tisknout současně na více tiskárnách a také je možno tiskárně přiřadit typ dokladu, který bude tisknout Tisk prodejů vybraného zboží na uzávěrce – na uzávěrce lze nově tisknout přehled prodeje vybraného zboží nebo skupiny zboží Zálohování databází programu z pokladní části – databáze programu lze nově zálohovat přímo z pokladní části po provedení uzávěrky Z Nové možnosti uložení zálohy dat – databáze a nastavení programu lze nově uložit také na externí/síťový disk, cloudové úložiště, apod. Obnova zálohy na jiném PC – při instalaci prodejny SQL na jiném PC (např. z důvodu poškození původního PC) program nabídne uživateli automatickou obnovu zálohovaných databází   2. Pokladní část Nový symbol „e“v pravém horním rohu displeje znázorňující dostupnost evidence tržeb Nové tlačítko „Vypnout EET“, kterým lze jednorázově vypnout evidování dokladu v rámci

Změny a novinky POS verze 3.1.5

V distribuci od července 2016 1.    Nové funkce Objednávka do kuchyně (ODK) – možnost tisku objednávek na kuchyňskou tiskárnu. Dělení účtů – otevřený účet lze rozdělit a vybrané položky přesunout na jiný účet. Záloha nastavení – nastavení programu, komponent a přímých kláves lze zálohovat do souboru. Lze nastavit číslo dokladu včetně prefixu. Kamerový systém – vybrané akce v pokladně lze zaznamenávat kamerovým systémem Program umožňuje změnu rozlišení a přizpůsobení širokoúhlým obrazovkám Import položek z Excelu 2.    Pokladní část Nová funkce zobrazení seznamu ODK. Je dostupná přes 0000 + Kopie dokladu. Nové tlačítko „Rozdělení účtu“ (místo tlačítka Doklad). Tlačítko Doklad je nyní spojeno s tlačítkem Seznam. Nové tlačítko „Detaily“ (místo tlačítka Info) pro zobrazení více informací o dokladu (pozn.: zobrazí se pouze v případě, že je v Manažeru – Parametry – Pokladna zvolen „Širokoúhlý režim“) Nové tlačítko „Celá obrazovka“ v sekci Režim. Lze přepínat pokladnu z režimu „v okně“ do režimu „celé obrazovky“. 3.    Manažerská část Objednávky do kuchyně: Položky zboží

Změny a novinky POS verze 3.1.4

V distribuci od listopadu 2015 1. Nové funkce Na účtence je možné zobrazovat jednotkové ceny položek (bez DPH). Konfigurace pro prodejky do 10 000 Kč včetně a nad 10 000 Kč probíhá odděleně. U prodejek nad 10 000 Kč je možné nastavit povinné zadávání zákazníka (odběratele) do dokladu. Komponenta Platební terminál je nově řazena podle banky, se kterou je platební terminál propojen. Platební terminál propojený s Komerční bankou nově umožňuje vybírat mezi dvěma dodavateli. 2. Pokladní část Na účtence je možné zobrazovat jednotkové ceny položek (bez DPH) automaticky nebo na dotaz. U prodejek nad 10 000 Kč je možné volitelně kontrolovat, zda je zadána adresa zákazníka (odběratele). 3. Manažerská část Konfigurace – Parametry – Prodej: nový parametr Zobrazování jednotkové ceny (do) umožňuje zobrazovat jednotkovou cenu položek (bez DPH) u dokladů s celkovou hodnotou do 10 000 Kč včetně. Konfigurace – Parametry – Prodej: nový parametr Zobrazování jednotkové ceny (od) umožňuje zobrazovat jednotkovou cenu položek (bez DPH) u dokladů s celkovou

Změny a novinky POS verze 3.1.3

V distribuci od září 2015 Nové funkce Rozšíření komunikace s Money S4 a Money S5 Do Prodejny SQL jsou spolu se zbožím s evidencí výrobních čísel nově přenášena i  výrobní čísla. Přenáší se nejen VČ skladových zásob, ale i VČ položek katalogu. Pozn.: není dovoleno přenášet na stejné skladové zásobě více stejných VČ, nevyplněné (=prázdné) VČ nebo VČ tvořené pouze mezerou/mezerami Z Prodejny SQL je při exportu položek dokladů případně zadaná bonusová sleva součástí ostatních slev Z Prodejny SQL se nově exportují i vklady a výběry a to ty provedené v domácí měně. Exportují se i výběry typu CashBack Dle nastavení příslušných parametrů je stejně jako prodejky možné automaticky po jejich vytvoření exportovat i vklady a výběry, atp. Při provádění Exportu údajů o uzávěrce z Prodejny SQL dochází současně i k exportu informací o vkladech a výběrech (provedených v domácí měně) této uzávěrky Uzávěrka Z prodejek bude označena za vyexportovanou, pokud budou vyexportovány nejen všechny její prodejky, ale nově současně

Změny a novinky POS verze 3.1.2

V distribuci od dubna 2015 1. Nové funkce Propojení programu s platebním terminálem České spořitelny pomocí TCP/IP Propojení programu s pokladní zásuvkou Pokladní zásuvku je možné připojit k programu nejen přes tiskárnu, ale nově i přes port RS-232 Pokladních zásuvek může být tímto způsobem připojen větší počet (pozn.: max. počet je dán sublicencí v příslušné licenci) Je umožněno podrobně nastavit, s jakými platidly a operacemi má být konkrétní zásuvka spojena Rozšíření komunikace s Money S4 a Money S5 Rozšíření přenášené poznámky položky ze 100 na 500 znaků,  je možné využít např. při přenosu zboží do systémových vah Mettler a Digi Pro korektní komunikaci jsou vyžadovány programy Money S4 a Money S5 verze 1.6.4 a novější Vytvořen nový parametr Inicializace exportu pro urychlení exportu prvního dokladu (pozn.: může tím docházet ke zpomalení startu programu) Rozšíření komunikace s Money S3 Do parametru Způsob exportu dokladů přidána volba Doklady jednotlivě, která umožňuje pro každý doklad vytvořit vlastní XML soubor a to ihned po vytvoření dokladu Tyto jednotlivé

Změny a novinky POS verze 3.1.1

V distribuci od prosince 2014 1. Nové funkce Nová sazba DPH V programu je nově možné používat druhou sníženou sazbu DPH Rozšíření komunikace s Money S4 a Money S5 Úpravy spojené se zavedením nové sazby DPH Pro korektní komunikaci jsou vyžadovány programy Money S4 a Money S5 verze 1.5.11 a novější Rozšíření komunikace s Money S3 Úpravy spojené se zavedením nové sazby DPH 2. Pokladní část Úpravy spojené se zavedením nové sazby DPH Po vytvoření dokladu hodnoty rovné nebo větší než je nastavená hranice, je umožněno zobrazovat vyskakovací (pop-up) okno s předdefinovaným textem délky až 255 znaků. Při startu programu je možné nenačítat automaticky všechny obrázky definované na položkách zboží a tím start programu zrychlit V seznamu dokladů je umožněno za běhu programu přepínat mezi zobrazováním všech dokladů a jejich omezeného počtu a tím zrychlit jeho načítání 3. Manažerská část Úpravy spojené se zavedením nové sazby DPH Nastavení – Obsluha – Pokladní operace: nové parametry Parametry, Textové logo, Formulář, Přímé klávesy, Vyhledávací příkazy a Prohlížeč

Změny a novinky POS verze 3.1.0

v distribuci od září 2014 1. Nové funkce Dodací listy Nově je vProdejně SQL možné vystaovat dodací listy a exportovat je do Money S3/S4/S5 Dodací listy lze vytisknout na pokladní i kancelářskou tiskárnu a to s cenami s DPH, s cenami bez DPH nebo bez cen Nepeněžní platidla Nově je z Money S3/S4/S5 importován seznam vybraných nepeněžních platidel Při prodeji je umožněno vybírat nepeněžní platidla ze seznamů Nepeněžní platidla v prodejkách jsou exportována do Money S3/S4/S5 Refundace různými platidly Refundace je možné nově uzavírat i nepeněžními platidly (platební karty a šeky) I v refundacích je možné využívat kombinace různých platidel Komunikace s platebními terminály byla rozšířena o transakci refundace Rozšíření komunikace s Money S4 a Money S5 Z Prodejny SQL je možné exportovat dodací listy a údaje o uzávěrkách dodacích listů Do Prodejny SQL se nově přenáší seznam vybraných nepeněžních platidel Z Prodejny SQL se nově přenáší nepeněžní platidla uplatněná v prodejkách Z Prodejny SQL se exportují i záporné hodnoty nepeněžních platidel Nově se s dokladem přenáší i poznámka Nově se s ručně

Změny a novinky POS verze 3.0.3

v distribuci od února 2014 1. Nové funkce Koncepty prodejek Nově je možné otevřený účet odložit (uložit jako koncept), což nezpůsobí změny na stavu zásob na skladě, nebrání následně odhlásit obsluhu, ukončit program, provést import, apod. Koncept je možné pojmenovat, přiřadit adresu (případně osobu) Po převzetí konceptu zpět do otevřeného účtu je možné jej dále editovat a následně ukončit jako prodejku nebo opět uložit jako koncept Rozšíření komunikace s Money S4 a Money S5 Z Prodejny SQL je možné exportovat údaje o uzávěrce, které je následně možné využívat v Money S4/S5 Při exportu dat do Prodejny se přenáší informace o nastavení výdeje do mínusu u položek katalogu Rozšíření komunikace s Money S3 Adresy vytvořené nebo upravené v Prodejně SQL je možné hromadně exportovat do Money S3 Při exportu účtenek/uzávěrky je možné XML soubor rozšířit o doplňkové údaje. (PLU, Čárový kód, Katalog a Název u zboží a  IČ, Kód partnera a Název u adres) 2. Pokladní část Nové tlačítko Koncept, pomocí kterého je možné odkládat otevřený účet,

Změny a novinky POS verze 3.0.2

v distribuci od listopadu 2013 1. Nové funkce Propojení programu s platebním terminálem Propojení programu s platebním terminálem pomocí TCP/IP protokolu V komunikaci s Money S3 je možné autorizační kód přenášet v prodejce jako variabilní symbol Rozšíření komunikace s Money S3 Přenášení adresních ceníků: v nastavení parametrů importu je možné ceník označit jako adresní. Ceny přiřazené takovému ceníku pak budou v Pokladně nabízeny, pouze pokud bude mít adresa v otevřeném účtu takovýto ceník přiřazen Přenášení parametru skladu Stav zásoby do mínusu: informace je v PSQL ukládána přímo na jednotlivé karty zboží Rozšíření komunikace s váhami Mettler Toledo do vah je možné exportovat  popis pro etikety o délce až 450 znaků Provedeny úpravy v importu prodejů z váho-pokladny jako např.: je možné importovat prodeje z obratové roviny 2 2. Pokladní část Na účtenkách je možné tisknout i původní cenu, tj. cenu uloženou na kartě zboží Do otevřeného účtu lze vstoupit se svými právy do otevřeného účtu jiné obsluhy na zákaznickém displeji je možné nastavit zobrazení názvu nebo zkratky položek v účtu U zboží s příznakem Záporný prodej

Naše ocenění a certifikace

Tvoje firma, tvoje šance na úspěch Českých sto nejlepších 2005 IT produkt roku 2012 Microsoft Gold Certified Partner European Seal of e-Excellence IT Produkt roku 2012 Certifikace informačních systémů Money pro Windows Vista a Widows 7 IT produkt roku 2011 Microsoft Awards Winner 2011 Slovak Gold 2010 Ocenění Computerworld Excellent 2010 Ocenění IT časopisu CHIP IT Produkt roku 2010 Slovak Gold 2009 IT Produkt roku 2009 Microsoft Industry Awards Winner 2008

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close