Změny a novinky POS

Změny a novinky mezi verzemi pokladních systémů

Změny a novinky Prodejny SQL verze 3.2.1

Nové funkce Neodesílání účtenek placených platební kartou finanční správě (EET) – lze vypnout odesílání informace o vystavení účtenky finanční správě Tisk DIČ na účtence (EET) – v případě neplátce DPH lze vypnout zobrazení DIČ na účtence Automatická aktivace vedlejší (cizí) měny – vedlejší (cizí) měna se automaticky aktivuje, pokud byla pokladna s touto měnou vypnuta Tisk Kódu partnera na účtence – na účtence je možné v adrese odběratele volitelně tisknout Kód partnera Vyhledávání zboží podle Kódu – lze nastavit vyhledávání zboží podle Kódu Nezobrazování rozpisu DPH pro neplátce DPH – i u dokladů tisknutých na kancelářské tiskárně lze vypnout tisk rozpisu DPH Nezobrazování textu „kopie“ na kopii dokladu – u kopií dokladů lze vypnout tisk textu „kopie“ Zobrazování vteřin v seznamu vystavených dokladů – v seznamu vystavených dokladů v Manažeru se nově zobrazuje přesný čas vystavení dokladu Kopírování licenčního čísla – v pokladní i manažerské části lze pravým tlačítkem myši zkopírovat licenční číslo do schránky a následně kamkoli vložit Interní

Změny a novinky Prodejny SQL verze 3.2.0

Nové funkce Inventura (pouze u verze Prodejny SQL S3, S4 a S5) – v pokladně lze vytvářet inventurní doklady. Pozn.: funguje pouze s Money S3 ver. 18.000 a vyšší, Money S4 a Money S5 ver. 1.8.11 a vyšší Vzdálená technická pomoc – v pokladně lze po stisknutí 0000 + tlačítka „Prodej“ vyvolat stažení aplikace TeamViewer Pokladní část V menu „Režim“ přibylo nové tlačítko „Inventura“, pomocí kterého lze zobrazit seznam rozpracovaných inventur a inventurních dokladů. Obsluha může inventurní doklady vytvářet, editovat i tisknout. Pro aktivaci tlačítka „Inventura“ je nutné upravit práva obsluhy. Manažerská část Centrála – Data – Seznamy: nová sekce „Skladové inventury“ zobrazuje seznam inventur poslaných z Money S3/4/5. Stanice – Přehledy: nová sekce „Inventurní doklady“ zobrazuje seznam inventur a inventurních dokladů včetně jejich položek. Inventurní doklady lze mazat a exportovat do Money. Pokud není doklad vyexportován do Money, lze jej v pokladní části stále editovat. Centrála – Nastavení – Obsluha – Pokladní modul: nové právo „Inventura“. Centrála – Nastavení

Změny a novinky Prodejny SQL verze 3.1.9

V distribuci od října 2017 1.Nové funkce Automatické přerušení prodeje při nevložení zboží do dokladu – pokladna může zastavit markování položek např. při nenalezení markovaného zboží Automatické zvukové upozornění na ne/vložení zboží do dokladu – lze nastavit zvukové upozornění obsluhy pokladní části na ne/vložení zboží do dokladu Výčetka platidel pro CZK nebo EUR – v pokladní části lze vytvořit a vytisknout výčetku platidel Přihlášení obsluhy bez hesla – obsluha pokladní části nemusí při přihlašování zadávat heslo. Heslo může mít nově délku až 20 číselných znaků. Zobrazení cen bez DPH – v pokladní části lze při vystavování prodejky zobrazovat na displeji ceny bez DPH Automatické nulování stavu zásuvek vedlejších měn – lze zapnout automatické nulování stavu zásuvek cizích měn Úprava výběru pokladního místa při vzdáleném připojení – v manažerské části Prodejny SQL je při vzdáleném připojení na pokladní místo možné zatrhnout možnost „Vzdálené připojení“ Raiffeisenbank a platební terminál – Prodejnu SQL lze propojit s platebními terminály dodané společností REVO Export vybraných

Změny a novinky Prodejny SQL verze 3.1.8

V distribuci od července 2017 1. Nové funkce Kumulace položek v dokladu – lze sloučit stejné položky v rámci jednoho dokladu Změna názvu položky – lze změnit název markované položky Změna názvu prodejky – lze změnit název prodejky Minimalistická (EET) prodejka – lze tisknout krátké prodejky splňující požadavky Zákona o EET Tisk 32 znaků – u všech dokladů lze nastavit tisk 32 znaků na řádek Měsíční uzávěrka z Manažera – měsíční uzávěrku lze nově vytisknout z Manažera Poukazy a vratné zálohy – nově je možné vystavovat např. dárkové poukazy  a vratné zálohy splňující požadavky Zákona o EET (poukazy se netýkají Prodejny SQL S4/S5) Zvláštní režim DPH pro použité zboží, cestovní služby, apod. – úpravy splňující požadavky Zákona o EET (od verze Money S3 17.700, od verze Money  S4/S5 1.8.6) Vyhledávání zboží ve více sloupcích současně – v pokladní části lze v seznamu zboží vyhledávat ve více sloupcích zároveň Vyhledávání v seznamu zboží podle ceny Vyhledávání ve všech seznamech více textových řetězců

Změny a novinky Prodejny SQL verze 3.1.7

V distribuci od února 2017 1. Nové funkce Zaokrouhlení dokladu – doklad bude zaokrouhlován podle nastavení pro jednotlivá platidla Softwarový displej – nově je možné používat softwarový zákaznický displej Kopie tisku – při tisku dokladu je možné nastavit tisk více kopií Vypnutí zobrazení linkovaného zboží (pouze verze Prodejna SQL Sklad) Miniúčtenka obsahující pouze povinné EET údaje   2. Pokladní část V mezisoučtu se doklad (prodejka) nezaokrouhluje, zaokrouhlení proběhne až po výběru platidla (hotovost, platební karta) Na vybraném monitoru lze zapnout softwarový zákaznický display Při vytváření dokladu je možné automaticky vytisknout více kopií Při tisku dokladu je možné skrýt linkované položky Při tisku dokladu je možné tisknout pouze malou účtenku s povinnými údaji, standardní účtenku na vyžádání 3. Manažerská část Konfigurace – Parametry – Zaokrouhlení: nová položka „Zaokrouhlení hotovosti a šeku“ a „Zaokrouhlení platební karty“ Přenosy – Export pohybů – MS3: nový parametr „Zboží pro kurzovní rozdíl“ Komponenty – Displej: nový typ displeje „Softwarový“ s možností nastavení Komponenty – Konfigurace tiskárny: pro jednotlivé typy

Změny a novinky Prodejny SQL verze 3.1.6

V distribuci od listopadu 2016 1. Nové funkce Elektronická evidence tržeb – program je připraven evidovat prodeje dle Zákona o evidenci tržeb Tisk dokladu na více tiskáren současně – nově lze doklady tisknout současně na více tiskárnách a také je možno tiskárně přiřadit typ dokladu, který bude tisknout Tisk prodejů vybraného zboží na uzávěrce – na uzávěrce lze nově tisknout přehled prodeje vybraného zboží nebo skupiny zboží Zálohování databází programu z pokladní části – databáze programu lze nově zálohovat přímo z pokladní části po provedení uzávěrky Z Nové možnosti uložení zálohy dat – databáze a nastavení programu lze nově uložit také na externí/síťový disk, cloudové úložiště, apod. Obnova zálohy na jiném PC – při instalaci prodejny SQL na jiném PC (např. z důvodu poškození původního PC) program nabídne uživateli automatickou obnovu zálohovaných databází   2. Pokladní část Nový symbol „e“v pravém horním rohu displeje znázorňující dostupnost evidence tržeb Nové tlačítko „Vypnout EET“, kterým lze jednorázově vypnout evidování dokladu v rámci

Změny a novinky Prodejny SQL verze 3.1.5

V distribuci od července 2016 1.    Nové funkce Objednávka do kuchyně (ODK) – možnost tisku objednávek na kuchyňskou tiskárnu. Dělení účtů – otevřený účet lze rozdělit a vybrané položky přesunout na jiný účet. Záloha nastavení – nastavení programu, komponent a přímých kláves lze zálohovat do souboru. Lze nastavit číslo dokladu včetně prefixu. Kamerový systém – vybrané akce v pokladně lze zaznamenávat kamerovým systémem Program umožňuje změnu rozlišení a přizpůsobení širokoúhlým obrazovkám Import položek z Excelu 2.    Pokladní část Nová funkce zobrazení seznamu ODK. Je dostupná přes 0000 + Kopie dokladu. Nové tlačítko „Rozdělení účtu“ (místo tlačítka Doklad). Tlačítko Doklad je nyní spojeno s tlačítkem Seznam. Nové tlačítko „Detaily“ (místo tlačítka Info) pro zobrazení více informací o dokladu (pozn.: zobrazí se pouze v případě, že je v Manažeru – Parametry – Pokladna zvolen „Širokoúhlý režim“) Nové tlačítko „Celá obrazovka“ v sekci Režim. Lze přepínat pokladnu z režimu „v okně“ do režimu „celé obrazovky“. 3.    Manažerská část Objednávky do kuchyně: Položky zboží

Změny a novinky Prodejny SQL verze 3.1.4

V distribuci od listopadu 2015 1. Nové funkce Na účtence je možné zobrazovat jednotkové ceny položek (bez DPH). Konfigurace pro prodejky do 10 000 Kč včetně a nad 10 000 Kč probíhá odděleně. U prodejek nad 10 000 Kč je možné nastavit povinné zadávání zákazníka (odběratele) do dokladu. Komponenta Platební terminál je nově řazena podle banky, se kterou je platební terminál propojen. Platební terminál propojený s Komerční bankou nově umožňuje vybírat mezi dvěma dodavateli. 2. Pokladní část Na účtence je možné zobrazovat jednotkové ceny položek (bez DPH) automaticky nebo na dotaz. U prodejek nad 10 000 Kč je možné volitelně kontrolovat, zda je zadána adresa zákazníka (odběratele). 3. Manažerská část Konfigurace – Parametry – Prodej: nový parametr Zobrazování jednotkové ceny (do) umožňuje zobrazovat jednotkovou cenu položek (bez DPH) u dokladů s celkovou hodnotou do 10 000 Kč včetně. Konfigurace – Parametry – Prodej: nový parametr Zobrazování jednotkové ceny (od) umožňuje zobrazovat jednotkovou cenu položek (bez DPH) u dokladů s celkovou

Změny a novinky Prodejny SQL verze 3.1.3

V distribuci od září 2015 Nové funkce Rozšíření komunikace s Money S4 a Money S5 Do Prodejny SQL jsou spolu se zbožím s evidencí výrobních čísel nově přenášena i  výrobní čísla. Přenáší se nejen VČ skladových zásob, ale i VČ položek katalogu. Pozn.: není dovoleno přenášet na stejné skladové zásobě více stejných VČ, nevyplněné (=prázdné) VČ nebo VČ tvořené pouze mezerou/mezerami Z Prodejny SQL je při exportu položek dokladů případně zadaná bonusová sleva součástí ostatních slev Z Prodejny SQL se nově exportují i vklady a výběry a to ty provedené v domácí měně. Exportují se i výběry typu CashBack Dle nastavení příslušných parametrů je stejně jako prodejky možné automaticky po jejich vytvoření exportovat i vklady a výběry, atp. Při provádění Exportu údajů o uzávěrce z Prodejny SQL dochází současně i k exportu informací o vkladech a výběrech (provedených v domácí měně) této uzávěrky Uzávěrka Z prodejek bude označena za vyexportovanou, pokud budou vyexportovány nejen všechny její prodejky, ale nově současně

Změny a novinky Prodejny SQL verze 3.1.2

V distribuci od dubna 2015 1. Nové funkce Propojení programu s platebním terminálem České spořitelny pomocí TCP/IP Propojení programu s pokladní zásuvkou Pokladní zásuvku je možné připojit k programu nejen přes tiskárnu, ale nově i přes port RS-232 Pokladních zásuvek může být tímto způsobem připojen větší počet (pozn.: max. počet je dán sublicencí v příslušné licenci) Je umožněno podrobně nastavit, s jakými platidly a operacemi má být konkrétní zásuvka spojena Rozšíření komunikace s Money S4 a Money S5 Rozšíření přenášené poznámky položky ze 100 na 500 znaků,  je možné využít např. při přenosu zboží do systémových vah Mettler a Digi Pro korektní komunikaci jsou vyžadovány programy Money S4 a Money S5 verze 1.6.4 a novější Vytvořen nový parametr Inicializace exportu pro urychlení exportu prvního dokladu (pozn.: může tím docházet ke zpomalení startu programu) Rozšíření komunikace s Money S3 Do parametru Způsob exportu dokladů přidána volba Doklady jednotlivě, která umožňuje pro každý doklad vytvořit vlastní XML soubor a to ihned po vytvoření dokladu Tyto jednotlivé

Naše ocenění a certifikace

Tvoje firma, tvoje šance na úspěch Českých sto nejlepších 2005 IT produkt roku 2012 Microsoft Gold Certified Partner European Seal of e-Excellence IT Produkt roku 2012 Certifikace informačních systémů Money pro Windows Vista a Widows 7 IT produkt roku 2011 Microsoft Awards Winner 2011 Slovak Gold 2010 Ocenění Computerworld Excellent 2010 Ocenění IT časopisu CHIP IT Produkt roku 2010 Slovak Gold 2009 IT Produkt roku 2009 Microsoft Industry Awards Winner 2008

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close