Změny a novinky Prodejny SQL verze 3.2.0

Nové funkce

 • Inventura (pouze u verze Prodejny SQL S3, S4 a S5) – v pokladně lze vytvářet inventurní doklady. Pozn.: funguje pouze s Money S3 ver. 18.000 a vyšší, Money S4 a Money S5 ver. 1.8.11 a vyšší
 • Vzdálená technická pomoc – v pokladně lze po stisknutí 0000 + tlačítka „Prodej“ vyvolat stažení aplikace TeamViewer

Pokladní část

 • V menu „Režim“ přibylo nové tlačítko „Inventura“, pomocí kterého lze zobrazit seznam rozpracovaných inventur a inventurních dokladů. Obsluha může inventurní doklady vytvářet, editovat i tisknout. Pro aktivaci tlačítka „Inventura“ je nutné upravit práva obsluhy.

Manažerská část

 • Centrála – Data – Seznamy: nová sekce „Skladové inventury“ zobrazuje seznam inventur poslaných z Money S3/4/5.
 • Stanice – Přehledy: nová sekce „Inventurní doklady“ zobrazuje seznam inventur a inventurních dokladů včetně jejich položek. Inventurní doklady lze mazat a exportovat do Money. Pokud není doklad vyexportován do Money, lze jej v pokladní části stále editovat.
 • Centrála – Nastavení – Obsluha – Pokladní modul: nové právo „Inventura“.
 • Centrála – Nastavení – Obsluha – Správa dat: nové právo „Seznam skladových
  inventur“.
 • Centrála – Nastavení – Obsluha – Pokladní operace: nové právo „Inventurní doklady“.
 • Stanice – Konfigurace – Parametry: nová záložka „Inventury“. S novými parametry:
  Povolit inventuru,
  Zobrazovat stav zásoby na skladu,
  Opakované zadání stejného zboží,
  Typ tisku,
  Šířka tisku (znaky),
  Prodejní ceny zobrazovat.
 • Stanice – Konfigurace –Textové logo: nový parametr „Tisknout horní logo na inventurních dokladech“.
 • Stanice – Komponenty – Tiskárna: nový parametr „Inventurní doklady“. Nastavuje, zda se na dané tiskárně budou tisknout inventurní doklady, případně počet jejich kopií.
 • Centrála – Nastavení – Přenosy – Import zboží: nový parametr „Smazat uzavřené inventury včetně jejich inventurních dokladů“. Po zatržení dojde po importu dat z Money ke smazání uzavřených inventur a jejich inventurních dokladů.
 • Centrála – Nastavení – Přenosy – Export pohybů: nový parametr „Exportovat inventurní doklady“. Umožňuje zvolit způsob exportu inventurních dokladů do Money. Pozn.: Po vyexportování inventurního dokladu do Money jej již není možné editovat v pokladní části.

Platí pouze pro Prodejnu SQL (S3)

 • Centrála – Nastavení – Přenosy – Import zboží – tlačítko Přenos dat: nové možnosti importu inventury (parametry Importovat skladové inventury, Importovat i inventury bez skladu, Importovat inventury maximálně X dní zpětně).
 • Centrála – Nastavení – Přenosy – Export pohybů: nový parametr „Maximální počet položek inventurního dokladu“. Inventurní doklad přesahující uvedený počet položek bude při exportu do Money S3 rozdělen na více inventurních dokladů. A to tak, aby každý inventurní doklad v Money S3 neobsahoval více než uvedený počet položek.

Platí pouze pro Prodejnu SQL (S4/5)

 • Centrála – Nastavení – Přenosy – Export pohybů: nový parametr „Exportovat náhled inventurního dokladu“. Zatržením se do Money přenese také náhled dokladu.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close