Změny a novinky Money S3

Změny a novinky mezi verzemi účetního programu Money S3. Kompletní přehled všech změn a novinek podle data naleznete zde.

Změny a novinky Money S3 verze 17.101

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 17.100 (v distribuci od 26. 1. 2017) a verzí 17.101 (v distribuci od 6. 2. 2017)

Změny a novinky Money S3 verze 17.050

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 17.011 (v distribuci od 30. 11. 2016) a verzí 17.050 (v distribuci od 12. 12. 2016) Money Možnosti a nastavení Jsou k dispozici Připravené seznamy pro založení nového roku 2017.

Změny a novinky Money S3 verze 17.011

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 17.002 (v distribuci od 10. 11. 2016) a verzí 17.011 (v distribuci od 30. 11. 2016) Money Datová schránka V seznamu odeslaných zpráv do Datové schránky se po odeslání dotazu na stav zprávy naplní i sloupce „dodáno“ a „doručeno“. Účetnictví DPH Proměnná pro tisk telefonu kontaktní osoby v Přiznání k DPH byla rozšířena z 10 na 15 znaků. Přehledy a tiskové sestavy Tisková sestava Stav závazků a pohledávek ke dni nově seskupuje doklady pro jednotlivé firmy podle obchodního názvu firmy a dle IČ (tj. firmy se stejným obchodním názvem a odlišným IČ budou mít samostatné seskupení dokladů). Obchod Doklady Hromadné přečíslování dokladů se neprovede v případě, kdy přečíslovávaný doklad spadá do zdaňovacího období Přiznání k DPH nebo Kontrolního hlášení DPH uložených v Seznamu podání. Ostatní druhy podání v tomto seznamu přečíslování dokladů nebrání. Konfigurace pro XML importy faktur byla upravena tak, aby bylo možné importovat doklady s duplicitními variabilními symboly. Režie Mzdy – tiskové sestavy

Změny a novinky Money S3 verze 17.002

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 17.001 (v distribuci od 31. 10. 2016) a verzí 17.002 (v distribuci od 11. 11. 2016) Účetnictví DPH Byla aktualizovaná šablona pro export tiskové sestavy Kontrolního hlášení s ohledem na nový kód RPDP 21. Ostatní Došlo k úpravě komunikace se systémem EET tak, aby již nedocházelo k odmítnutí odesílané datové věty s chybovým hlášením „Neplatný podpis SOAP zprávy.“. Tato chyba v komunikaci s EET se začala projevovat až po 4. 11. 2016, kdy byla na produkčním prostředí systému EET provedena úprava kontrol WS-Security standardu. Informace o provedení této úpravy systému EET dosud nebyla nikde zveřejněna.

Změny a novinky Money S3 verze 17.001

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 17.000 (v distribuci od 6. 10. 2016) a verzí 17.001 (v distribuci od 31. 10. 2016) Obchod Doklady Hradící doklad v cizí měně přebírá správný kurz při úhradě faktury v domácí měně. Nástroje Výměna dat Úhrady dobropisů v Money S3 se odesílají na iDoklad. Lze importovat soubory ISDOC, které obsahují údaje o souvisejících dokladech. Ostatní Byla změněna URL adresa produkčního prostředí pro odesílání tržeb do systému EET. Během listopadu 2016 má být možné na tuto adresu odesílat dobrovolně údaje o tržbách za účelem ověření správnosti odesílaných údajů. U některých formulářů došlo chybně k nastavení barvy výplně na černou.

Změny a novinky Money S3 verze 17.000

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 16.800 (v distribuci od 29. 8. 2016) a verzí 17.000 (v distribuci od 10. 10. 2016) Money Možnosti a nastavení Na kartě Uživatelské konfigurace / Fakturace byla rozšířena záložka Platba v hotovosti, nepeněžní platidla, kde je nově možné nastavit tvorbu úhrad pro Nepeněžní platidla. V případě, že jsou na Vystavené faktuře použita Nepeněžní platidla, vytvoří se při uložení dokladu automaticky na každé nepeněžní platidlo hradící doklad (u ceniny je to Pokladní doklad, u platební karty Pohledávka). Na kartě Uživatelské konfigurace / Fakturace jsou nové dvě záložky Platba kartou a Platba na dobírku. Zde je možné nastavit volbu Vytvořit platební pohledávku. V případě, že je na Vystavené faktuře nově nastaven způsob platby platba kartou nebo dobírka bude se při uložení dokladu automaticky tvořit hradící Pohledávka. Na kartu Nastavení účetního roku / Archivace změn v daňové evidenci bylo přidáno nastavení formuláře pro archivaci Interních dokladů. Pokladní a Bankovní doklady mají oddělené nastavení formuláře pro archivaci v daňové

Změny a novinky Money S3 verze 16.800

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 16.601 (v distribuci od 7. 7. 2016) a verzí 16.800 (v distribuci od 29. 8. 2016) Účetnictví DPH V souvislosti s novelizací zákona o DPH provedené zákonem č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím Celního zákona s účinností od 29. 7. 2016 byl zaveden nový tiskový formulář Přiznání k DPH vzor 20. Oproti Přiznání k DPH vzor 19 došlo pouze ke změnám v popisech u řádků 7, 8 a 62. Dále byl změněn popis oddílu A2 v tiskových formulářích pro tisk Kontrolního hlášení DPH. Sklad Tiskové sestavy V rámci legislativních změn Celního zákona byl upraven výpočet hodnoty komodit, vstupujících do výkazu Intrastat. V průvodci zpracováním výkazu Intrastat uživatel zadává období nebo konkrétní datum „od-do“, podle kterého omezuje množinu dokladů, pro které chce výkaz zpracovat. Pokud je toto období starší než 1. 8. 2016, pak se výkaz zpracovává jako doposud. Pokud je toto období rovno nebo vyšší 1. 8. 2016, tak

Změny a novinky Money S3 verze 16.601

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 16.501 (v distribuci od 03. 6. 2016) a verzí 16.601 (v distribuci od 7. 7. 2016) Money Možnosti a nastavení Na základě platné legislativy bylo do Nastavení agendy / Sazby DPH MOSS doplněno nové období DPH pro Řecko, kdy došlo od června 2016 ke změně základní sazby z 23% na 24%. Byl aktualizován seznam Peněžních ústavů podle platného číselníku kódů platebního styku v České republice v Připravených seznamech. Bankovní výpisy Unicredit bank se nově importují se všemi zadanými symboly, tedy variabilním, specifickým a konstantním. Dále je podporován import i jména partnera a jeho bankovní spojení. Účetnictví Přehledy a tiskové sestavy Tisková sestava Účetnictví / Další sestavy / Ověřovací dopis na odsouhlasení pohledávek/závazků při tisku zohledňuje datum zadané na straně 2/4 průvodce tiskem v poli Stav tisknout ke dni. Režie Mzdy – tiskové sestavy Pro export tiskové sestavy Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění je možné od verze 16.600 použít definici exportu pro

Naše ocenění a certifikace

Tvoje firma, tvoje šance na úspěch Českých sto nejlepších 2005 IT produkt roku 2012 Microsoft Gold Certified Partner European Seal of e-Excellence IT Produkt roku 2012 Certifikace informačních systémů Money pro Windows Vista a Widows 7 IT produkt roku 2011 Microsoft Awards Winner 2011 Slovak Gold 2010 Ocenění Computerworld Excellent 2010 Ocenění IT časopisu CHIP IT Produkt roku 2010 Slovak Gold 2009 IT Produkt roku 2009 Microsoft Industry Awards Winner 2008

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close